Pytania i odpowiedzi

Jak dzwonić?

Aby zacząć wykonywać pierwsze połączenia, wybierz w ustawieniach swoich programów/bramek/telefonów IP ustawienia, które umożliwiają połączenie z centralą telefoniczną (menu „Linie wewnętrzne”). Po wykonaniu tego kroku możesz już odbierać i wykonywać połączenia!

Ustawienia popularnego sprzętu i oprogramowania możesz znaleźć tutaj.

Zwróć uwagę na to, że login i numer wewnętrzny nie są takie same. Aby skonfigurować sprzęt, wybierz login; natomiast dzwoń na numery wewnętrzne.

Format wyboru numeru

Domyślnie wszystkie numery w systemie Zadarma wybierane są z międzynarodowym kodem danego kraju (na przykład, Warszawa 4822). Jednak większość abonentów przyzwyczajona jest do wybierania numerów wewnętrznych bez poprzedzającego kodu kraju.

Aby uprościć pracę z centralą telefoniczną Zadarma, możesz zadecydować, jakie numery należy uważać za wewnętrzne, a jakie za zewnętrzne. Zrobisz to w zakładce „Połączenia przychodzące”.

Aby to zrobić, musisz określić, w jakim kraju i mieście znajdujesz się (wprowadzić ich prefiksy). Gdy to zrobisz, wprowadź kody wyjściowe na połączenia międzymiastowe i międzynarodowe.

Przekazywanie i przechwytywanie połączeń

Aby przekazać odebrane czy wykonywane połączenie, wprowadź #, następnie wewnętrzny numer abonenta i ponownie #. Na przykład: #101#.

Aby przekazać połączenie z powiadomieniem głosowym, wprowadź *, następnie wewnętrzny numer abonenta, i #. Na przykład: *101#.

Aby przekazać połączenie na scenariusz (dział): wybierz numer scenariuszu w menu głosowym, na przykład #1#

Aby przechwycić połączenie przychodzące: podnieś słuchawkę i wybierz na klawiaturze 40.

Podłączyć bezpłatną centralę telefoniczną