Pytania i odpowiedzi

Jak uruchomić i skonfigurować bezpłatną centralę telefoniczną?

Aby włączyć centralę telefoniczną, należy zarejestrować się, przejść do Panelu Klienta i przycisnąć „Uruchom centralę telefoniczną”.

Po utworzeniu centrali wyświetli się kreator konfiguracji, który pomoże Ci ustawić wszystkie podstawowe i niezbędne funkcje. Gdy zakończysz konfigurację, podłącz swój sprzęt lub oprogramowanie do numerów wewnętrznych centrali telefonicznej, aby móc zacząć odbierać i wykonywać połączenia.

Kreator konfiguracji przedstawia tylko najważniejsze i niezbędne funkcji centrali telefonicznej. Więcej funkcji oraz trybów znajdziesz w podpunkcie menu „Moja centrala” w Panelu Klienta.

Jeśli dopiero co zarejestrowałeś się, musisz najpierw doładować konto na dowolną kwotę, aby móc w pełni korzystać z centrali telefonicznej.

Podłączyć bezpłatną centralę telefoniczną