Pytania i odpowiedzi

Jak utworzyć i skonfigurować numery wewnętrzne?

Numery wewnętrzne stworzysz zarówno w kreatorze konfiguracji, jak i podpunkcie menu „Numery wewnętrzne”.

Tworzenie numerów wewnętrznych centrali telefonicznej

Określ, ile linii wewnętrznych potrzebujesz w swojej centrali telefonicznej i jakie cyfry chciałbyś im przypisać.

Wszystkie linie wewnętrzne oznacza się trzema cyframi i, na przykład, jeśli utworzysz 5 numerów, które zaczynają się od 200, to zostaną utworzone następujące numery wewnętrzne: 200, 201, 202, 203, 204. Nie musisz tworzyć numerów na zapas – zawsze możesz dodać kolejne.

Zmiana numerów wewnętrznych centrali telefonicznej

Ustawienia wewnętrznych numerów centrali telefonicznej PBX zmienisz w zakładce „Numery wewnętrzne”.

Ze względu na wygodę, zalecamy posługiwanie się tylko literami alfabetu łacińskiego.

Aby podłączyć sprzęt lub oprogramowanie, skorzystaj z ustawień numerów znajdujących się po lewej stronie (serwer, login, hasło).

Pamiętaj, że login i wewnętrzny numer nie są identyczne. Login podaj w celu konfiguracji oprogramowania, a numery wewnętrzne wykorzystuj do dzwonienia.

Ustawienia najczęściej wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania znajdziesz tutaj.

Ruch proxy

Wyłączenie funkcji „Ruch proxy” jest w stanie zmniejszyć opóźnienie podczas rozmowy między numerami centrali telefonicznej, jednak mogą pojawić się problemy z przekazywaniem głosu lub korzystaniem z NAT. Zrezygnowanie z tej funkcji ma wpływ tylko na numery wewnętrzne między abonentami jednej centrali telefonicznej PBX.

Przekazywanie połączeń

Dla każdego numeru możesz włączyć zarówno bezwarunkowe, jak i warunkowe przekazywanie połączeń. Przekazywanie warunkowe odbywa się wtedy, gdy urządzenie abonenta jest wyłączone, lub gdy nie podniesie on słuchawki w ciągu 40 sekund. Aby aktywować pocztę głosową, w ustawieniach przekazywania połączeń wprowadź swój adres email.

Faks

Automatyczny faks jest dostępny pod numerem wewnętrznym 50. Obecnie można go wykorzystywać jedynie do odbioru wiadomości. Domyślnie odbierane faksy przychodzą na podany adres email. Możesz go zmienić w zakładce tworzenia numerów.

Przesyłanie i przechwytywanie połączeń

Aby przesłać (przetransferować) połączenie przychodzące, naciśnij przycisk „transfer” lub „#” na swoim telefonie i wprowadź numer, który powinien je otrzymać.

Aby przechwycić połączenie przychodzące, podnieś słuchawkę i wybierz „40” na swoim telefonie.

Blokada centrali telefonicznej

Jeśli nie zamierzasz korzystać z centrali telefonicznej przez jakiś czas, możesz ją zablokować. Gdy nie jest ona aktywna, nie możesz podłączać do niej linii wewnętrznych i wykonywać połączeń. Jeśli zamówiłeś dodatkowe płatne usługi centrali telefonicznej, pieniądze za nie nie są pobierane z Twojego konta. Po upływie dowolnego czasu możesz odblokować centralę telefoniczną. Nie pobiera się dodatkowych opłat za usługę.

Podłączyć bezpłatną centralę telefoniczną