Pytania i odpowiedzi

Jak włączyć funkcję nagrywanie rozmów?

Aby włączyć nagrywanie rozmów, wejdź w a target="_blank" href="https://my.zadarma.com/mypbx/">ustawienia wewnętrznych numerów centrali telefonicznej.

W ustawieniach numeru, którego rozmowy chcesz nagrać, wybierz „Nagrywanie rozmów”.

Wszystkie nagrania przesyłane są na adres Twojej poczty elektronicznej (adres email) podany w ustawieniach numeru wewnętrznego (istnieje możliwość podania do 3-ch adresów e-mail). Również możesz wysyłać nagrywane rozmowy w zaszyfrowany repozytorium w chmurze.

Bezpłatnie możesz zapisywać rozmowy z trzech numerów wewnętrznych. Miesięczny koszt zapisywania połączeń dla każdego dodatkowego numeru to $1 

Rozmiar bezpłatnego repozytorium przechowywania danych 200Mb. Odsłuchać nagrania możesz pod zakładką a target="_blank" href="https://my.zadarma.com/mypbx/stat/">"Statystyki centrali telefonicznej" lub przez system CRM zintegrowany z centralą список и настройки систем CRM). Po wyłączeniu funkcji nagrywania rozmów w ciągu 180 dni wszystkie nagrania zostaną usunięte.

Podłączyć bezpłatną centralę telefoniczną