Pytania i odpowiedzi

Jak włączyć menu głosowe?

Menu głosowe możesz włączyć na dwa sposoby:

  • poprzez kreatora konfiguracji (uruchamia się on zaraz po utworzeniu centrali telefonicznej)
  • w podpunkcie menu „Połączenia przychodzące i menu głosowe”.

Możesz włączyć powitanie głosowe dla wszystkich dzwoniących numerów. Jego tekst możesz zapisać w formacie dźwiękowym lub wpisać w odpowiednie pole, aby nasz system samodzielnie je przeczytał.

Co więcej, w powitaniu może pojawić się informacja na temat punktów menu głosowego (IVR).

Niezależnie od menu głosowego, podczas odsłuchiwania powitania, osoba dzwoniąca może wybrać numer wewnętrzny abonenta centrali telefonicznej (na przykład 155) i przejść bezpośrednio do niego.

Maksymalny rozmiar przesyłanych plików to 5 MB. Akceptowane są formaty MP3 i WAV.

Cyfry i punkty menu podaje się podczas tworzenia i edycji scenariuszów połączeń (również w kreatorze ustawień lub w podpunkcie menu „Połączenia przychodzące”.

Podłączyć bezpłatną centralę telefoniczną