Pytania i odpowiedzi

Przekierowanie połączenia, kiedy pracownik jest poza zasięgiem

Jeśli potrzebujesz przyjąć połączenie bez dostępu do internetu (wyjechałeś z biura, lub w ogóle go nie posiadasz), skorzystaj z usługi przekierowania połączeń. W tym przypadku połączenia przychodzące będą kierowane na twój numer telefoniczny (podany przy przekierowaniu).

Dla każdego numeru możesz włączyć zarówno warunkowe jak i bezwarunkowe przekierowanie. Warunkowe przekierowanie odbędzie się lub przy wyłączonym urządzeniu abonenta, lub przy nieodebraniu połączenia w ciągu 20 sek.

Dla włączenia poczty głosowej, zaznacz swój e-mail w ustawieniach przekierowania.Zwrócz uwagę: nie zalecamy dodawać pocztę głosową do głównego scenariuszu połączeń przychodzących wraz z numerami wewnętrznymi, tak jak połączenia będą kierowane na e-mail w pierwszej kolejności.

Dla przekazania CallerID wykonującego połączenie, zaznacz "Ustawienie Twojego CallerID". Przekazywane będą wszystkie CallerID oprócz tych, które przyszły z wewnętrznych linii alternatywnych.

Powiadomienia o przekierowaniach. Jeśli chcesz wiedzieć, że odebrałeś przekierowane połączenie lub sprawdzić numer, z którego zostało ono przekirowane - włącz «Powiadomienie o przekierowaniu». System powiadomi Cię o przekierowaniu przed rozpoczęciem połączenia.

Podłączyć bezpłatną centralę telefoniczną