Pytania i odpowiedzi

Jak sprawdzić stan konta?

Aby sprawdzić stan konta, w uruchomionym programie naciśnij przycisk „Menu”, a następnie „My Zadarma”.

W górnej części okna wyświetli się stan Twojego konta.