Pytania i odpowiedzi

Jak wysyłać wiadomości tekstowe i SMS?

Aby wysłać wiadomość tekstową, uruchom program Zadarma i kliknij na „Wiadomości” w prawym górnym rogu. Następnie wybierz numer, wprowadź wiadomość i wyślij ją.

Gdy wybierzesz krótki numer SIP, wysłana zostanie bezpłatna wiadomość tekstowa. Jeśli natomiast wprowadzisz dłuższy numer telefoniczny, zostanie wysłany SMS.

O kosztach wysyłania wiadomości SMS do dowolnego kraju dowiesz się tutaj.