Android program Zadarma: Pomyliłem się podczas wprowadzania numeru poczty głosowej, jak mogę to zmienić?