Pytania i odpowiedzi

Czym jest SIP-trunk (lub aktualizacja z pomocą IP)

Tworząc SIP-trunk masz możliwość korzystania z dowolnej ilości podłączonych numerów z pomocą CallerID bez dodatkowej konfiguracji w interfejsie.

Do czego się przyda SIP-trunk?

Posiadasz duży call-center, do którego podłączone kilka kanałów Internetowych, główny i dwa zapasowe, możesz utworzyć SIP-trunk i potwierdzić swoje aktualne adresu IP, wykonywać połączenia będziesz mógł tylko z pomocą tych adresów IP. Nie musisz już wprowadzać login i hasło w trakcie konfiguracji sprzętu. Na przykład przy przewróceniu ustawień do domyślnych lub po prostu przypadkowo je zmieniając, dla wykonywania połączeń już nie jest potrzebny login i hasło. Wystarczy jeden raz utworzyć SIP-trunk i podłączyć nową pulę numerów (na przykłąd 10 nowych numerów), od razu będziesz mógł wykorzystywać ich Caller ID w celu wykonania połączenia bez dodatkowej konfiguracji w interfejsie.

Zwróć uwagę:

Obowiązkowym warunkiem korzystania z SIP-trunk jest posiadanie statycznego adresu-IP. SIP-trunk tworzy się w oparciu o już istniejący login-SIP, po utworzeniu trunk'u wykorzystanie loginu-SIP w celu rejestracji (przyjmowania połączeń) nie będzie możliwe. Połączenia przychodzące można odbierać wykorzystując dostępny login-SIP lub bez rejestracji, według schematu SIP URI.

W przypadku korzystaniu z SIP-trunk autoryzowanie do systemu będzie się odbywało z pomocą adresu-IP, bez wykorzystania loginu i hasła.

Utworzenie SIP-trunk

  • W interfejsie użytkownika, w zakładce "Ustawienia - ustawienia SIP" na dole strony kliknij w "Dodać”
  • Wprowadź nazwę SIP-trunk i wybierz jeden z dostępnych loginów-SIP, będzie on identyfikatorem SIP-trunk i stanie się niedostępny dla rejestracji (przyjmowania połączeń)
  • Dodaj swój statyczny adres-IP lub kilka adresów-IP.
  • W celu potwierdzenia adresu-IP skieruj połączenia na sip.zadarma.com pod numer 8888
  • Po potwierdzeniu swojego adresu IP możesz wykonywać połączenia wysyłając INVITE z numerem CallerID bezpośrednio w tytule From: co w znaczniej mierzy ułatwia ustawienia z wykorzystaniem dużej ilości numerów i zrozumienie procesów trasowania.

INVITE sip:4444@sip.zadarma.com SIP/2.0

From:

To:

Numer CallerID w tytule From: powienien być wpisany w formacie międzynarodowym E.164. Może to być jeden z podłączonych lub potwierdzonych numerów, w przypadku jeżeli w From: numer będzie wpisany w nieodpowiednim formacie, przy wykonywaniu połączeń będzie wykorzystywany numer CallerID zaznaczony domyślnie w gabinecie osobistym w ustawieniach SIP-trunk.

Na przykład, w PBX Asterisk z pomocą tylko dwóch wierszy w extensions.conf możesz skonfigurować przekazanie odpowiedniego CallerID w zależności od kierunku połączenia:

exten => _4822XXXXXXX,1,Set(CALLERID(num)=48221111111)

same => n,Dial(SIP/zadarma/${EXTEN})


*przy połączeniach z numerami stacjonarnymi w Warszawie w kodzie 4822 będzie wykorzystywany warszawski CallerID 48221111111