Konfiguracja widgetu CallBack z Yandex Metrika

Instrukcję konfiguracji / Konfiguracja widgetu Callback / Konfiguracja widgetu CallBack z Yandex Metrika

1. We własnym panelu konta Yandex pod zakładką «Metryka» tworzymy nowy licznik przyciskiem «Dodać licznik».

Analytics
  • Imie licznika — dowolne znaczenie (będzie wyświetlone wyłącznie na koncie Yandex).
  • Domena strony — domena Twojej strony, na przykład - zadarma.com
  • Dodatkowe domeny — jeżeli Twoja strona posiada kilka domenów należy je wpisać w tym polu.
  • Strefa czasowa — Twoja strefa czasowa.
  • Waluta i time-out wizyty w minutach do pracy widgeta nie wykorzystuje się.
    • 2. Po utworzeniu licznika wejdź do zakładki «Kod licznika» i skopiuj go w kod Twojej strony w dowolnym miejscu w granicach tagu.

      Zwróć uwagę! Jest to konieczne.

      3. Przechodzimy do podstrony «Cele» i wciskamy «Dodać cel».

      Analytics
      • Nazwa - dowolne znaczenie.
      • Rodzaj warunku— JavaScript-zdarzenie.
      • Identyfikator celu — dowolne znaczenie, będzie wykorzystane przy konfiguracji zdarzenia na Twoim koncie osobistym Zadarma.

      Tak samo możesz utworzyć oddzielny cel dla połączenia planowanego z podaniem innego identyfikatora.

      4. Na koncie osobistym Zadarma przejdź do zakładki «Usługi» - «Widget Callback».

      Na podstronie «Główne» w polu «Zdarzenie do analityki» umieść następny kod: ym(12345678,'reachGoal','ZCallback'); где:

      • 12345678 — numer Twojego licznika na koncie osobistym Yandex Metryki (zakładka «Główne»).
      • ZCallback — identyfikator celu, wybrany Tobą wcześniej.

      Wciśnij przycisk «Zapisz Widget». Zapisane ustawienia wejdą w życie w ciągu 10min (nie natychmiastowo).

      Teraz, przy wciśnięciu na Twojej stronie przycisku «Czekam na połączenie» widget będzie wysyłać informację o zdarzeniu do Yandex Metryki. Informacje o osiągniątych celach możesz uzyskać na koncie osobistym Yandex Metryki w zakładce «Raporty» - «Konwersja».

      Analytics