Угода користувача

Для того щоб отримати право на використання Послугами zadarma.com, Ви повинні прийняти умови даного Договору і натиснути кнопку "Реєстрація". Правила обслуговування, викладені в даному Договорі, поширюються на всі надані Послуги. Договір укладається між zadarma.com і Вами як користувачем. Крім того, факт використання Вашого Особового рахунку та Послуг zadarma.com означає Вашу згоду з умовами, що містяться як у даному документі, так і в його наступних редакціях.

Електронні підписи і договір (договори). Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що, натискаючи кнопку "Я згоден з правилами обслуговування", Ви стаєте учасником договору, що має обов'язкову юридичну силоу. Цим Ви висловлюєте свою згоду на використання електронних засобів зв'язку з метою укладення контрактів, розміщення замовлень і передачі інших даних, а також на електронну доставку повідомлень, регламентуючих документів і даних про операції, розпочаті або завершені з використанням Послуг zadarma.com. Крім того, цим Ви відмовляєтеся, в межах, дозволених відповідними положеннями чинного законодавства, від будь-яких прав і вимог, гарантованих відповідно до законів та адміністративних положень будь-якої юрисдикції, що вимагають наявності особистого (не електронного) підпису і фізичних методів доставки та зберігання документів, що не представлені в електронній формі.

Заборона на використання з метою виклику екстреної допомоги. Послуги zadarma.com не призначені для підтримки телефонного виклику засобів екстреної допомоги і не можуть використовуватися для цих цілей. Ви розумієте і погоджуєтеся з цим, приймаючи умови даного договору.

Обмеження юрисдикції. Ви маєте право використовувати послуги zadarma.com у будь-якій країні, у випадку якщо це не суперечить законодавству даної країни. Якщо Ви хочете використати дану Послугу на території, де використання послуг zadarma.com не передбачено законодавством або забороняється, Ви не маєте права на укладення даного Договору і на використання Послуг zadarma.com.

Приймаючи умови даного Договору, Ви підтверджуєте, що використання Вами послуг zadarma.com на території Вашого проживання дозволено законодавством. Більше того, якщо Ви проживаєте на території юрисдикції, законодавство якої накладає вікові обмеження на використання інтернет - додатків або на укладення договорів, що мають юридичну силу, таких як даний Договір, і Ви є суб'єктом даної юрисдикції, що не задовольняє вимогам вікового цензу, Ви не маєте права на укладення даного Договору і на використання Послуг zadarma.com.


1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Особовий рахунок - Ваш особовий рахунок, з якого здійснюється оплата Послуг zadarma.com.

1.2. Угода користувача або договір - угода або договір, що укладається між zadarma.com і Вами як користувачем Послуг zadarma.com.

1.3. Виклик екстреної допомоги - послуги по встановленню зв'язку абонента з представниками служб екстреної допомоги або пунктами громадської безпеки.

1.4. Угода кінцевого користувача - угода для кінцевих користувачів, що укладається з Вами на використання Програмного забезпечення zadarma.com.

1.5. Пароль - вибраний Вами код, який у поєднанні з логіном дає Вам право доступу до Вашого особового рахунку.

1.6. Баланс на рахунку zadarma.com - джерело оплати користувачем Послуг zadarma.com або будь-яких інших послуг або товарів, які zadarma.com може пропонувати в майбутньому.

1.7. Номер zadarma.com - означає номер, наданий у Ваше користування zadarma.com.

1.8. Програмне забезпечення zadarma.com - програмне забезпечення, яке розповсюджується zadarma.com для використання в області інтернет-телефонії, яке дає Вам можливість користуватися Послугами zadarma.com, включаючи, крім іншого, нові, вдосконалені і виправлені версії такого програмного забезпечення.

1.9. Правила обслуговування - дані загальні правила і положення, які є частиною Договору і охоплюють його зміст, незалежно від того, в якій формі вони представлені.

1.10. Логін - обраний Вами ідентифікаційний код, який у поєднанні з Паролем, дає Вам право доступу до Вашого особового рахунку.

1.11. Послуги - сукупність платних послуг і програмних можливостей, що надаються zadarma.com, а також інші послуги, які zadarma.com може пропонувати в майбутньому.

1.12. Веб-сайт - сайт www.zadarma.com, з якого може бути завантажено Програмне забезпечення zadarma.com.

1.13. Ви - фізична або юридична особа, яка є користувачем і (або) абонентом Послуг zadarma.com.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Послуги zadarma.com. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що Послуги zadarma.com не є традиційними телефонними послугами і не призначені для використання в якості заміни традиційних засобів телефонного зв'язку. Між традиційними телефонними послугами і Послугами zadarma.com існують значні відмінності, деякі з яких - але, можливо, не всі - описані в даному документі.

2.2. Відсутність гарантійних зобов'язань. zadarma.com ставить своєю метою надання Послуг з мінімальними перебоями. Тим не менш, zadarma.com не може гарантувати постійне надання безперебійних, своєчасних та позбавлених інших недоліків Послуг. Ви розумієте, що, оскільки технологія функціонує на базі інтернет-мереж і телефонних ліній загального користування, існує ймовірність виникнення перебоїв в подачі електроенергії або в роботі Інтернету, які можуть призвести до перебоїв у процесі Вашого використання Послуг zadarma.com, таких як затримка і спотворення внаслідок часткової втрати переданих даних. Більш того, Ви розумієте, що дані, передані по комутованих телефонних мережах загального користування, що не шифруються, і як такі можуть прослуховуватися правоохоронними органами та іншими сторонніми організаціями та особами, які використовують інтернет-мережі загального користування. zadarma.com не несе відповідальності за будь-які перебої, затримки, прослуховування та інші недоліки в роботі.

2.3. Відсутність контролю. Ви приймаєте до відома і погоджуєтеся з тим, що zadarma.com не володіє якими-небудь відомостями ні про факт(и) обміну інформацією з використанням Програмного забезпечення zadarma.com, ні про саму інформацію, передану таким чином, і не контролює даний процес. Повна відповідальність за зміст інформаційного обміну лежить на особі, що є джерелом переданої інформації. Внаслідок цього Ви можете з'явитися одержувачем інформації образливого, непристойного або іншого небажаного характеру або шкідливої для дітей. zadarma.com не несе відповідальності за зміст будь-якого інформаційного обміну, здійснюваного з використанням Послуг zadarma.com.

2.4. Призупинення і припинення послуг. zadarma.com має право, не наражаючись при цьому на цивільно-правову відповідальність, відмовляти в наданні Послуг, обмежувати або встановлювати межі їх використання, повністю або частково припиняти або переривати надання Послуг, не повідомляючи Вас про ремонт, модернізації та (або) вдосконаленні Послуг, або про будь яку іншу причину припинення обслуговування відповідно до умов цього Договору.

2.5. Технічні модифікації. zadarma.com може вносити зміни в технічні аспекти Послуг відповідно до змін в споживчому попиті і останніх технологічних розробок, на свій розсуд і без попереднього повідомлення Вас про це.


3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

3.1. Використання Послуг zadarma.com. Ви зобов'язуєтесь використовувати Послуги відповідно до чинних Правил обслуговування, викладених у цьому Договорі, та вимог відповідного законодавства.

3.2. Інформація. Ви погоджуєтесь своєчасно надавати zadarma.com будь які правдиві дані та інформацію, що підтверджує ці дані, необхідні zadarma.com для належного виконання своїх зобов'язань з надання Послуг.

3.3. Тимчасове припинення надання послуг. Якщо які-небудь дані, необхідні для надання Послуг, не перебувають у розпорядженні zadarma.com або надаються несвоєчасно або в порушення договірних положень, а також якщо Ви порушуєте будь-які договірні зобов'язання, zadarma.com має право тимчасово припинити надання Вам Послуг.

3.4. Законність діяльності. Ви зобов'язуєтесь використовувати Послуги zadarma.com виключно в законних цілях. У цьому зв'язку Ви не маєте якого б то не було права (а) перехоплювати або відстежувати, порушувати інформаційний обмін або вносити до нього зміни, якщо Ви не є стороною такого обміну; (б) поширювати які б то не було масові комерційні повідомлення, заборонені чинним законодавством; (в) використовувати свій Особовий рахунок або Послуги zadarma.com яким би то не було шахрайським чином; (г) піддавати будь-якого іншого користувача впливу матеріалів образливого, непристойного або іншого небажаного характеру або шкідливих для дітей, а також (д) іншим чином порушувати Правила обслуговування zadarma.com.

3.5. Обмеження відповідальності. Ви зобов'язуєтесь убезпечувати zadarma.com від цивільно-правової відповідальності, від яких би то не було позовних претензій і дій третіх осіб, судових розглядів і витрат, у тому числі, крім іншого, від обґрунтованих юридичних витрат, понесених zadarma.com внаслідок Вашого порушення правил обслуговування, відповідного законодавства та прав третіх осіб, а також в результаті неналежного використання Послуг zadarma.com.


4. ЛОГІНИ, ПАРОЛІ, ОСОБОВІ РАХУНКИ

4.1. Логін, Пароль, Особовий рахунок. Для того щоб Ви могли користуватися Послугами, zadarma.com надає Особовий рахунок. На Вас лежить повна відповідальність за дотримання конфіденційності Вашого Логіна і Пароля. Ви несете повну відповідальність за будь-які дії, вчинені з використанням Вашого Логіна, Пароля і Особового рахунку, навіть якщо ці дії були вчинені без Вашого дозволу.

4.2. Повідомлення і обмеження відповідальності. Ви погоджуєтеся негайно письмово повідомляти zadarma.com про будь-яке несанкціоноване та / або шахрайське використання Вашого Логіна, Пароля, Особового рахунку. zadarma.com не несе відповідальності за будь-які збитки, що є наслідком несанкціонованого та / або шахрайського використання Вашого Логіна і Пароля, а також несанкціонованого використання Вашого Особового рахунку.

4.3. Зміни логіна і пароля. zadarma.com зберігає за собою право зміни Вашого логіна або пароля з метою забезпечення роботи або для запобігання шахрайському використанню Послуг.

4.4. Термін існування облікових записів SIP. Облікові записи SIP на особовому рахунку zadarma.com не підлягають відновленню після закінчення 360 днів з дня останнього використання коштів на балансі рахунку zadarma.com на оплату товарів або послуг. Після закінчення 360 днів ці записи SIP вважаються втраченими і надається можливість створити нові облікові записи SIP.


5. СТАН РАХУНКУ

5.1. Позитивний залишок на рахунку. Баланс на рахунку zadarma.com створюється шляхом внесення на Ваш Особовий рахунок грошової суми за допомогою електронних платіжних систем або інших засобів оплати, які можуть бути запропоновані zadarma.com.


6. ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

6.1. Кошти, що підлягають поверненню. Користувач має право на повернення коштів зі свого особового рахунку. При цьому поверненню підлягають суми, що не перевищують залишку на особовому рахунку. Поверненню не підлягають суми за фактично надані послуги. Так само не підлягають поверненню кошти, сплачені за фактично надані разові послуги (наприклад, послуга з підключення номера), оплата за які списується з особового рахунку одномоментно.

6.2. Термін давності повернень. Грошові кошти на балансі рахунку zadarma.com не підлягають поверненню після закінчення 360 днів з дня останнього використання коштів на балансі рахунку zadarma.com на оплату товарів або послуг. Після закінчення 360 днів ці кошти вважаються втраченими.

6.3. Неправомірні дії. Будь-які неправомірні дії, вжиті Вами стосовно умов Договору, що стосуються повернення платежів, ведуть до розірвання даного Договору, без повернення залишку коштів на вашому Особовому рахунку.

6.4. Рекурентні платежі. Користувач має можливість відключити регулярний (рекурентний) платіж у будь-який час у своєму особистому кабінеті.


7. ПЛАТЕЖІ І ТАРИФИ

7.1. Платежі. Для відкриття кредиту на користування Послугами Ви повинні перерахувати грошові кошти (мінімальний платіж) на користь zadarma.com, які будуть зараховані на Ваш Особовий рахунок.

7.2. Зміни тарифів. zadarma.com залишає за собою право в будь-який час змінювати тарифи за умови завчасного (за 15 (п`ятнадцять) днів) повідомлення про таку зміну на веб-сайті www.zadarma.com. Факт Вашого подальшого використання Послуг після введення нових тарифів є підтвердженням Вашої згоди з тарифними змінами.

7.3.Позитивний баланс на рахунку. Платні Послуги zadarma.com надаються тільки при позитивному балансі і наявності достатніх коштів на Вашому Особовому рахунку.

7.4. Обробка платежів. Послуги zadarma.com надаються: IP Telecom Bulgaria LTD, Реєстраційний номер: BG201274344, поверх 2, вул. "Васил Априлов", Бургас, Болгарія – 8000; Metrotel LTD, Реєстраційний номер: 5045045434, Московська область, м. Ступіно, вул. Пристанційна, володіння 6, Росія; Systemi Svyazi LTD, Реєстраційний номер: 3123340933, м Білгород, вул.Костюкова, буд.13Б, оф.2, Росія.


8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Нерозголошення особистої інформації. zadarma.com прагне зберігати недоторканність Вашої особистої інформації і конфіденційність Ваших особистих даних і даних про Ваш інтернет - трафік. zadarma.com може іноді, у разі потреби, передавати Ваші особисті дані та дані про трафік компетентним органам для проведення подальших дій, продиктованих нормами місцевого правового регулювання, наприклад, прослуховування розмов на вимогу компетентних органів. Якщо ж Ви заперечуєте проти поводження з Вашою інформацією або її передачі на описаних вище умовах, просимо не користуватися нашими послугами.

8.2. Документи. У випадках, передбачених законодавством, zadarma.com має право вимагати документи, що містять Ваші особисті дані, з метою додаткової верифікації істинності контрагента, підтвердження його місця проживання (якщо цього вимагає відповідне законодавство). Такими документами в тому числі можуть бути: сканкопіі документів, що засвідчують особу, сканкопіі карт з ID-документами, сканкопіі договорів оренди та найму, квитанцій оплати комунальних платежів, фотографія з документом в руках та інше.


9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Відсутність відповідальності за прямий і непрямий збиток. Максимально можливою мірою, допустимою відповідним законодавством, ні за яких обставин zadarma.com не нестиме відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки (включаючи, крім іншого, збиток в результаті втрати прибутку, розголошення конфіденційної або іншої інформації, перебоїв у роботі підприємства або порушення конфіденційності, що з'явилися результатом або яким-небудь чином пов'язаних з використанням або неможливістю використання Послуг), навіть якщо zadarma.com був повідомлений про можливість виникнення такого збитку і навіть якщо вжиті заходи не мали передбачуваного ефекту.

9.2. Особлива відмова від відповідальності у зв'язку з викликом екстреної допомоги. Послуги, що надаються zadarma.com, не включають виклик екстреної допомоги. zadarma.com не несе відповідальності за будь-які збитки і за якими б то не було претензіями; і цим Ви відмовляєтеся, в рамках, передбачених відповідним законодавством, від будь-яких позовних претензій чи підстав для пред'явлення позову у зв'язку з використанням Послуг, з метою зв'язку з працівниками служб екстреної допомоги. Ви зобов'язуєтесь убезпечувати zadarma.com, відповідно до даних Правил обслуговування, від відповідальності і гарантувати захист від будь-яких позовних претензій і вимог компенсації збитків, шкоди, втрат, штрафних санкцій, стягнень, витрат (включаючи, крім іншого, юридичні витрати) , понесених Вами або третіми особами у зв'язку з неможливістю надання Послуг, перебоями в наданні або відключенням Послуг, що надаються відповідно до даного документу, включаючи позовні претензії, що є результатом нездатності zadarma.com забезпечити виклик екстреної допомоги.

9.3. Необов'язковість надання засобів виклику екстреної допомоги. Ви приймаєте до відома і погоджуєтеся з тим, що ніякі - ні місцеві, ні загальнодержавні - правила, нормативні вимоги або законодавчі акти не накладають на zadarma.com зобов'язань з надання засобів виклику екстреної допомоги. Крім того, Ви приймаєте до відома, що zadarma.com не призначений для використання в якості заміни традиційних засобів телефонного зв'язку.

9.4. Обмеження юрисдикції. З огляду на те, що деякі заборони і обмеження, зазначені вище, не мають юридичної сили на території певних юрисдикцій, такі заборони та обмеження можуть виявитися недійсними стосовно Вас. У цьому випадку цивільно-правова відповідальність обмежена в максимально можливій мірі, передбаченій чинним законодавством.


10. ФОРС-МАЖОРНI ОБСТАВИНИ

10.1. Форс-мажорні обставини. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що у разі перебою в наданні Послуг zadarma.com, що з'явився результатом форс-мажорних обставин, zadarma.com не несе відповідальності за порушення своїх зобов'язань, передбачених даними Правилами обслуговування. Форс-мажорною обставиною є будь-яка подія, що не залежить від волі zadarma.com, включаючи, крім іншого, стихійні лиха, акти громадянської непокори або цивільні безлади, війну або військові дії, надзвичайний стан державного або місцевого рівня, перебої в постачанні електроенергією, серйозні перебої в роботі Інтернету, повені, зсуви і осідання грунту або особливо важкі погодні умови.

10.2. Наслідки форс-мажорних обставин. У разі виникнення форс-мажорних обставин zadarma.com зобов'язується невідкладно в міру своїх можливостей повідомити Вас про передбачувану затримку або тривалість перерви у виконанні своїх зобов'язань перед Вами. zadarma.com не несе ніякої відповідальності за наслідки форс-мажорних обставин.


11. ТЕРМІН ДОГОВОРУ І УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

11.1. Термін. Договір набуває чинності в момент Вашого прийняття його умов і залишається в силі до моменту його розірвання за ініціативою однієї зі сторін у відповідності з даними Правилами обслуговування.

11.2. Розірвання Договору за Вашою ініціативою. У разі неможливості користування zadarma.com, з вини zadarma.com 10 днів і більше, Ви вправі розірвати даний Договір в односторонньому порядку, за умови попереднього повідомлення Виконавця по електронній пошті за 15 календарних днів до передбачуваної дати розірвання Угоди.

11.3. Розірвання Договору з ініціативи zadarma.com. Без обмеження інших засобів судового захисту та компенсації збитку zadarma.com може обмежити, призупинити або припинити надання цих послуг і Ваше користування послугами і Програмним забезпеченням zadarma.com, заборонити доступ до zadarma.com, якщо ми вважаємо, що Ви порушуєте ці Умови обслуговування, створюєте проблеми, можливу цивільно-правову відповідальність, порушуєте чиєсь право на інтелектуальну власність, залучені в шахрайських, аморальних або незаконних дій або з інших подібних причин і без права оскарження наших заходів в судовому порядку. zadarma.com здійснює таке припинення надання послуг, направляючи Вам повідомлення про це на Вашу адресу електронної пошти, яку Ви нам повідомили, і (або) припиняючи Ваш доступ до Вашого Особового рахунку і до Послуг.

11.4. Наслідки розірвання Договору. У разі розірвання Договору з якої-небудь причини Ви втрачаєте всі права користування Послугами і повинні припинити будь-яке використання Послуг.

11.5. Збереження чинності умов. Будь-які умови Договору, строк дії яких по їх суті не може бути обмежений терміном дії Договору, залишаються дійсними після його розірвання або закінчення терміну його дії, включаючи, крім іншого, всі Ваші заяви, зобов'язання та гарантії убезпечення від відповідальності.


12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Нові редакції Правил обслуговування. zadarma.com залишає за собою право в будь-який час змінити ці Правила обслуговування шляхом надання Вам переглянутих Правил обслуговування або шляхом публікації на Веб-сайті переглянутого Договору, який набуде чинності через 30 (тридцять) днів, якщо Ви не приймете в явному вигляді переглянуті Правила обслуговування шляхом натискання кнопки "Реєстрація". Факт подальшого використання Послуг після закінчення вищевказаного періоду є підтвердженням Вашої згоди з умовами та положеннями переглянутого Договору. Якщо Ви відмовляєтеся погодитися з цими переглянутими Правилами обслуговування, Ви маєте право закрити свій Особовий рахунок, направивши письмову заяву на поштову адресу компанії або на адресу електронної пошти www.zadarma.com.

12.2. Модифікації Послуг. zadarma.com зберігає за собою право періодичної модифікації Послуг, наприклад, для того, щоб забезпечити дотримання вимог нормативних і законодавчих актів. Якщо Ви відмовляєтеся погодитися з цими модифікованими Послугами, Ви маєте право закрити свій Особовий рахунок.

12.3. Часткова недійсність. Якщо яка-небудь умова або положення цього документу визнається недійсним, нездійсненним або таким, що не має юридичної сили (в цілому або в певних обставинах), решта положень даних Правил обслуговування повинні, тим не менш, розглядатися як такі, що мають повну юридичну силу.


13. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

13.1. Надання телефонного номера. Надання телефонного номера, як і автоматичне продовження користування телефонним номером, можливі за наявності достатнього залишку коштів на Вашому Особовому рахунку.

13.2. Нестача коштів. При нестачі коштів на Вашому Особовому рахунку телефонний номер блокується. Якщо протягом 7 днів не буде зроблена оплата, номер за Вами не зберігається.

13.3. Відновлення заблокованого телефонного номера. Відновлення заблокованого телефонного номера здійснюється не з дня оплати, а з дня підключення.

13.4. Заборона регулярної зміни номерів. Тимчасове використання діючих телефонних номерів (з регулярною заміною) заборонено. У випадку, якщо телефонні номери використовуються Вами як тимчасові і відбувається регулярна зміна номерів, zadarma.com має право припинити надання послуг за цим Договором без попередження.

13.5. Вхідні СМС на прямих номерах. Щоб уникнути зловживань, на 1 номер надається до 500 безкоштовних СМС на місяць.

Встановивши прапор "Я згоден з правилами обслуговування" і/або продовжуючи використовувати послуги SIP-телефонії, Ви підтверджуєте, що Ви ознайомилися з даними правилами обслуговування, і даєте беззастережну згоду на виконання умов і положень цього договору і надаєте zadarma.com прав, викладених у даному договорі.