Ograniczenia korzystania z nielimitowanych planów taryfowych

‎ ‎

Nielimitowane plany taryfowe przeznaczone są tylko do indywidualnego użytku. W celu użytku ‎hurtowego i korporacyjnego, zalecamy skorzystanie z taryfy „Dla firm”.
‎ Aby zapobiec nadużyciom planów taryfowych, wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące ilości ‎jednoczesnych połączeń – ograniczenie wynosi 1. Liczba numerów na dobę (ostatnie 24 godziny) ‎nie może przekraczać 30 unikalnych. W przypadku przekroczenia liczby unikalnych numerów, koszt ‎za połączenia naliczany jest według standardowego planu taryfowego.
‎ Administracja projektu zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykorzystywania planu taryfowego ‎w przypadku naruszenia zasad korzystania z usługi.

‎ ‎

Niniejsze ograniczenia dotyczą tylko nielimitowanych planów taryfowych i ‎bezpłatnych minut. Możesz dzwonić do dowolnych krajów bez ograniczeń, wykorzystując płatne ‎minuty.

‎ ‎

Przedstawione ograniczenia nie dotyczą taryfy„Dla firm”.