Bezpłatna wirtualna centrala telefoniczna

Centrala telefoniczna w chmurze to abonencka centrala telefoniczna utworzona przy wykorzystaniu najbardziej nowoczesnych technologii, którą można znaleźć na serwerach operatora. Aby skonfigurować ją, nie musisz kupować sprzętu centrali telefonicznej, instalować nowych linii telefonicznych oraz kłaść dodatkowych kabli telefonicznych wewnątrz swojego biura. Wirtualna centrala telefoniczna działa wyłącznie w oparciu o istniejącą sieć i pozwala stworzyć biuro lub miejsce pracy w dowolnym miejscu na świecie.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Virtual PBX

Jakie korzyści przynosi korzystanie z wirtualnej centrali telefoniczna Zadarma?

 • bezpłatna telefonizacja biura w ciągu 5 minut;
 • biura w dowolnej części świata połączone w jedną sieć;
 • możliwość utworzenia budżetowego centrum obsługi telefonicznej (call-center);
 • podłączenie wielokanalowego numeru w dowolnym mieście świata;
 • przekazywanie połączeń wewnątrz biura lub poza biuro (na przykład na telefony komórkowe);
 • bezpłatnywidget połączenia zwrotnego co pozwoli znacznie zwiększyć konwersję;
 • integracja z Bitrix24, AmoCRM, Planfix i interfejs API dla innych systemów.

Funkcje wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma odpowiadają nowoczesnej centrali telefonicznej:

 • Menu głosowe (IVR)
 • Przesyłanie połączeń (transfer)
 • Przechwytywanie połączeń
 • Nagrywanie rozmów
 • Warunkowe i bezwarunkowe przekazywanie połączeń
 • Poczta głosowa (Voicemail System)
 • Automatyczne odbieranie faksów
 • Automatyczne odczytywanie przywitania
 • Automatyczna sekretarka według rozpisania (automatyczny kalendarz)
 • Automatyczna sekretarka według dzwoniących numerów
 • Tryb gotowości do podjęcia drugiego połączenia w przypadku zajętej linii
 • Wybór muzyki w trybie oczekiwania
 • Podłączenie alternatywnej linii
 • Ustawianie prefiksu wyboru numeru
 • Statystyki wszystkich połączeń
 • API do integracji z innymi usługami

Centrala telefoniczna jest zgodna z innymi bezpłatnymi usługami projektu Zadarma, jak na przykład: bezpłatny moskiewski numer, bezpłatne połączenia wychodzące i przycisk do wykonywania połączeń ze strony internetowej.

Jak uruchomić centralę telefoniczną?

Aby włączyć centralę, musisz zarejestrować się, przejść do Panelu Klienta i przycisnąć „Włącz centralę telefoniczną”. Aby pracować z centralą telefoniczną, możesz uzyskać numer stacjonarny w którymkolwiek z 70 krajów świata. Usługa wirtualnej centrali telefonicznej świadczona jest bezpłatnie dla wszystkich klientów projektu Zadarma, którzy regularnie doładowują konto.

Warunki bezpłatnego korzystania z centrali telefonicznej

Pod pojęciem regularnego doładowywania konta rozumie się doładowanie na dowolną kwotę nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 3 miesięcy. W przypadku, gdy użytkownik nie doładuje konta w terminie 3 miesięcy, opłata za korzystanie z centrali telefonicznej zaczyna wynosić $5 miesięcznie lub usługa jest blokowana, jeśli na rachunku użytkownika brak wystarczających środków. Abonent dostaje powiadomienie, następnie może doładować konto lub zrezygnować z korzystania z centrali telefonicznej.

Po kolejnym doładowaniu konta centrala telefoniczna ponownie staje się bezpłatną.

Dla użytkowników, którzy doładowują konto większymi kwotami, centrala telefoniczna będzie bezpłatna dłużej: powinieneś tylko jednorazowo doładować konto kwotą wyższą niż $50 w ciągu 6 miesięcy albo kwotą wyższą niż $100 w ciągu 12 miesięcy.

Jak skonfigurować wirtualną centralę telefoniczną?

Gdy uruchomisz centralę telefoniczną w Panelu Klienta, rozpocznie się działanie „Kreatora konfiguracji centrali telefonicznej”, który umożliwi szybkie ustawienie podstawowych funkcji.

Instrukcja konfiguracji

Odpowiedzi na często zadawane pytania

ZAREJESTRUJ SIĘ