Interfejs API

Interfejs API od Zadarma pozwala na korzystanie z serwisu dla własnych aplikacji, a także integrację z dowolnymi systemami CRM i programami dla call centrów. Realizacja API jest otwarta, każdy programista poradzi sobie z nią ze względu na niski stopień skomplikowania.

W API dostępne są wszystkie niezbędne fukcję:

 • wyświetlenie ustawień SIP i centrali;
 • wyświetlenie statystyk i salda konta;
 • wysłanie połączeń (CallBack na numery zewnętrzne i wewnętrzne) oraz wiadomości SMS;
 • powiadomienia zewnętrznego serwera o połączeniu przychodzącym w centrali, a także zewnętrzne trasowanie połaczeń.

Link do API: https://api.zadarma.com

Wersja API: v1

Końcowy link do metody: https://api.zadarma.com/v1/METHOD/

Pobierz gotowe klasy PHP, C#, Python dla pracy z API z naszego GitHub.

Instrukcja integracji własnego systemu CRM i telefonii VoIP Zadarma

Autoryzacja

Każde żądanie, które wymaga autoryzacji, wysyłane jest z dodatkowym nagłówkiem typu:
"Authorization: klucz_użytkownika: podpis"

Klucze do autoryzacji należy wygenerować w Panelu klienta.

Podpis tworzony jest według następującego algorytmu:

 • szereg przekazywanych danych (GET, POST, PUT, DELETE) układa się alfabetycznie według nazwy klucza;
 • z otrzymanego szeregu tworzy się linia zapytania (np, funkcja http_build_query w PHP), przykład „from=DATEFROM&to=DATETO…”;
 • i dalej – łączy się według formuły: linia = imię_metoda linia_zapytania md5 (linia_zapytania), gdzie “imię_metoda” – linia zapytania, rozpoczynając od domeny (z zaznaczeniem wersji API), do początku wyliczenia parametrów, na przykład - '/v1/sip/'
 • otrzymana linia jest haszowana dzięki algorytmowi sha1 z sekretnym kluczem użytkownika: hash = hash (linia, sekretny klucz)
 • następnie hash kodowany jest w base64 podpis = base64_encode (hash)

Przykład na PHP:

ksort($params);

$paramsStr = http_build_query($params, null, '&', PHP_QUERY_RFC1738);

$sign = base64_encode(hash_hmac('sha1', $method . $paramsStr . md5($paramsStr), $secret));

$header = 'Authorization: ' . $userKey . ':' . $sign;

Gotowy do pracy PHP z API, można pobrać z GitHub.

Format odpowiedzi: json (domyślnie) i xml.

Żeby otrzymać odpowiedź od API w formacie xml, dodaje się do żądania parametr "format=xml".

Ograniczenia

Odpowiedź również przedstawia informację o limitach i obecnym żądaniu, na przykład:

X-Zadarma-Method: /v1/
X-RateLimit-Reset: 1434371160
X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 99

gdzie,

 • X-Zadarma-Method - obecna metoda składania żądania;
 • X-RateLimit-Remaining - ilość pozostałych żądań, z uwzględnieniem limitu na metodę i użytkownika;
 • X-RateLimit-Limit - łączna liczba ograniczeń zapytania na minutę;
 • X-RateLimit-Reset - czas zresetowania limitu.

Ograniczenia ogólne - 100 zapytań na minutę, na metodach statystycznych - 10 zapytań na minutę.

W przypadku blokady metoda wyświetla odpowiedź z nagłówkiem 429 "You exceeded the rate limit".

Odpowiedź składa się z obowiązkowego klucza "status" (success lub error). Następnie, w zależności od metody, przedstawiane są własne klucze z żądanymi informacjami.

W przypadku błędu wyświetla się dodatkowy klucz "message" z opisem błędu.

Również wszystkie odpowiedzi przedstawiane są z odpowiednimi nagłówkami HTTP.

Przykład odpowiedzi błędu:

JSON:

	{
		"status":"error",
		"message":"Check phone's number"
	}

XML:

	<?xml version="1.0"?>
	<answer>
		<status>error</status>
		<message>Check phone's number</message>
	</answer>

Dostępne metody:

 • /v1/info/balance/
  saldo użytkownika.
 • /v1/info/price/
  cena na połączenia zgodnie z wybraną taryfą użytkownika.
 • /v1/info/timezone/
  strefa czasowa użytkownika.
 • /v1/tariff/
  informacja o obecnej taryfie użytkownika.
 • /v1/request/callback/
  callback.
 • /v1/sip/
  lista loginów SIP.
 • /v1/sip/<SIP>/status/
  online status SIP loginów.
 • /v1/sip/callerid/
  zmiana CallerID.
 • /v1/sip/redirection/
  wyświetlanie obecnych przekierowań na loginach SIP użytkownika.
 • /v1/direct_numbers/
  informacja o numerach wirtualnych użytkownika.
 • /v1/sip/redirection/
  włączenie/wyłączenie przekierowania na loginie SIP.
 • /v1/sip/redirection/
  zmiana przekierowania.
 • /v1/pbx/internal/
  wyświetlanie numerów wewnętrznych wirtualnej centrali.
 • /v1/pbx/internal/<PBXSIP>/status/
  online status numeru wewnętrznego.
 • /v1/pbx/internal/recording/
  włączenie nagrywania rozmów na numerze wewnętrznym.
 • /v1/pbx/record/request/
  żądanie na pobranie nagrania rozmowy.
 • /v1/pbx/redirection/
  zmiana paramentrów przekierowania na numerze wewnętrzym centrali.
 • /v1/pbx/redirection/
  otrzymanie paramentrów przekierowania na numerze wewnętrznym.
 • /v1/sms/send/
  wysłanie SMS.
 • /v1/statistics/
  otrzymanie ogólnych statystyk.
 • /v1/statistics/pbx/
  statystyki centrali wirtualnej telefonicznej.
 • /v1/statistics/callback_widget/
  statystyki Widgetu CallBack.
 • /v1/info/number_lookup/
  aktualizacja bazy klientów.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "balance":10.34,
  "currency":"USD"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <balance>10.34</balance>
  <currency>USD</currency>
</answer>

Parametry:

 • number – numer telefonu
 • caller_id (nieobowiązkowy) – CallerID, jaki będzie wyświetlony przy wykonaniu połączenia.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info":{
    "prefix":"4420",
    "description":"United Kingdom, London",
    "price":"0.009",
    "currency":"USD",
  }
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <prefix>4420</prefix>
    <description>United Kingdom, London</description>
    <price>0.009</price>
    <currency>USD</currency>
  </info>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "unixtime":1483228800,
  "datetime":"2017-01-01 00:00:00",
  "timezone":"UTC+0"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <unixtime>1483228800</unixtime>
  <datetime>2017-01-01 00:00:00</datetime>
  <timezone>UTC+0</timezone>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info": {
    "tariff_id":5,
    "tariff_name":"Standart, special",
    "is_active":false,
    "cost":0,
    "currency":USD,
    "used_seconds":1643,
    "used_seconds_mobile":34,
    "used_seconds_fix":726,
    "tariff_id_for_next_period":5,
    "tariff_for_next_period":Standart, special
  }
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <tariff_id>5</tariff_id>
    <tariff_name>Standart, special</tariff_name>
    <is_active>false</is_active>
    <cost>0</cost>
    <currency>USD</currency>
    <used_seconds>1643</used_seconds>
    <used_seconds_mobile>726</used_seconds_mobile>
    <used_seconds_fix>726</used_seconds_fix>
    <tariff_id_for_next_period>5</tariff_id_for_next_period>
    <tariff_for_next_period>Standart, special</tariff_for_next_period>
  </info>
</answer>

gdzie

 • tariff_id– ID obecnej taryfy użytkownika;
 • tariff_name – nazwa obecnej taryfy użytkownika;
 • is_active – czy jest aktywna obecna taryfa lub nie;
 • cost – cena taryfy;
 • currency – waluta taryfy;
 • used_seconds – ilość wykorzystanych sekund taryfy;
 • used_seconds_mobile – ilość wykorzystanych sekund taryfy na komórkowe;
 • used_seconds_fix – ilość wykorzystanych sekund taryfy na stacjonarne;
 • tariff_id_for_next_period – ID taryfy użytkownika na następny okres;
 • tariff_for_next_period – nazwa taryfy użytkownika na następny okres.

Parametry:

 • from – Twój numer telefonu lub SIP, lun numer wewnętrzny centrali, lub numer scenariuszu, na jaki jest kierowany callback;
 • to – numer telefonu lub SIP, na jaki dzwonisz;
 • sip (nieobowiązkowy) – numer SIP użytkownika numer wewnętrzny centrali (np. 100), przez który będzie kierowane połączenie. Będzie wykorzystany CallerID tego numeru, w statystkach będzie wyświetlony dany numer SIP/centrali, jeśli dla danego numeru jest włączone nagrywanie rozmów lub prefiksy na połączenia wychodzące - będzie to użyte
 • predicted (nieobowiązkowy) – jeśli podany ten parametr, żądani jest predykatywne (system wykonuje połączenia na numer "to" i tylko w przypadku odpowiedzi, następnie dzwoni na numer abonenta).
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "from": 442037691880,
  "to": 442037691881,
  "time": 1435573082
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <from>442037691880</from>
  <to>442037691881</to>
  <time>1435573082</time>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sips":[
    {
      "id":"00001",
      "display_name":"SIP 1",
      "lines":3
    },
    {
      "id":"00002",
      "display_name":"SIP 2",
      "lines":3
    }
  ],
  "left":3
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sips>
    <value>
      <id>00001</id>
      <display_name>SIP 1</display_name>
      <lines>3</lines>
    </value>
    <value>
      <id>00002</id>
      <display_name>SIP 2</display_name>
      <lines>3</lines>
    </value>
  </sips>
  <left>1</left>
</answer>

gdzie

 • id– SIP-id;
 • display_name – wyświetlone imię;
 • lines – ilość linii;
 • left – ilość pozostałych SIP, jaki można utworzyć (zależy od salda na koncie i ilości już utworzonych SIP).
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "is_online":"false"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <is_online>false</is_online>
</answer>

Parametry:

 • id – SIP id, jakiemu zmieniasz CallerID;
 • number – numer, na jaki zmieniasz w formacie międzynarodowym (z listy numerów potwierdzonych lub wykupionych).
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "new_caller_id":"442037691880"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <new_caller_id>442037691880</new_caller_id>
</answer>

Parametry:

 • id – (nieobowiązkowy) wybór konkretnego SIP id.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info": [
    {
    "sip_id":"00001",
    "status":"on",
    "condition":"always",
    "destination":"phone",
    "destination_value":"442037691880",
    },
  ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <value>
      <sip_id>00001</sip_id>
      <status>on</status>
      <condition>always</condition>
      <destination>phone</destination>
      <destination_value>442037691880</destination_value>
    </value>
  ...
  </info>
</answer>

gdzie

 • sip_id– SIP id użytkownika;
 • status – obecny status: on lub off;
 • condition – warunek przekierowania: always –zawsze (domyślnie), unavailable – w przypadku nie odpowiedzi lub nie dostępności;
 • destination – na jaki numer przekierowanie: phone – na numer telefonu, pbx – numer wewnętrzny centrali;
 • destination_value – na jaki numer przekierowanie: phone – na numer telefonu lub ID centrali.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info": [
    {
      "number":"442037691880",
      "status":"on",
      "country":"Great Britain",
      "description":"London",
      "number_name":null,
      "sip":00001,
      "sip_name":null,
      "start_date":"2015-01-01 18:14:44",
      "stop_date":"2016-02-11 18:14:40",
      "monthly_fee":2,
      "currency":USD,
      "channels":2,
      "autorenew":"true",
      "is_on_test":"false",
      "type":"common"
    },
  ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <value>
      <number>442037691880</number>
      <status>on</status>
      <country>Великобритания</country>
      <description>Лондон</description>
      <number_name>null</number_name>
      <sip>00001</sip>
      <sip_name>Example</sip_name>
      <start_date>2015-01-01 18:14:44</start_date>
      <stop_date>2016-02-11 18:14:40</stop_date>
      <monthly_fee>2</monthly_fee>
      <currency>USD</currency>
      <channels>2</channels>
      <autorenew>true</autorenew>
      <is_on_test>false</is_on_test>
      <type>common</type>
    </value>
  ...
  </info>
</answer>

W zależności od typu numeru parametry mogą się różnić! Opis parametrów:

 • number – podłączony numer wirtualny użytkownika;
 • status – status numeru;
 • country – kraj (dla common i revenue);
 • description – opis: miasto lub typ (dla common i revenue);
 • number_name – "imię" numeru wirtualnego (ustawione użytkownikiem);
 • sip – SIP, podpięty do numeru;
 • sip_name – "imię" SIP, podpięte do numeru;
 • start_date – data aktywacji numeru użytkownikiem;
 • stop_date – data końca ważności numeru użytkownika;
 • monthly_fee – cena za numer (dla common);
 • currency – waluta podanej ceny (dla common);
 • channels – ilość linii na numerze (dla common);
 • minutes – całkowity czas rozmów przychodzących za obecny miesiąc (dla revenue);
 • autorenew – czy jest włączone automatyczne przedłużanie numeru (dla common, revenue, rufree);
 • is_on_test – czy jest włączony "test" dla numeru;
 • type – typ numeru: common (numer wirtualny), inum (darmowy numer międzynarodowy), rufree (darmowy numer moskiewski), revenue (darmowy numer moskiewski 495)

Parametry:

 • id – SIP id;
 • status – status przekierowania na wybrany numer SIP.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "current_status":"on"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <current_status>on</current_status>
</answer>

Parametry:

 • id – SIP id;
 • type – typ przekierowania – na telefon;
 • number – numer telefonu.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "destination":"442037691880"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <destination>442037691880</destination>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "pbx_id":1234,
  "numbers": [
    100,
    101,
    ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <pbx_id>1234</pbx_id>
  <numbers>
    <value>100</value>
    <value>101</value>
    ...
  </numbers>
</answer>

gdzie

 • pbx_id – id użytkownika centrali;
 • numbers – lista numerów wewnętrznych.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "pbx_id":1234,
  "number":100,
  "is_online":"false"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <pbx_id>1234</pbx_id>
  <number>100</number>
  <is_online>false</is_online>
</answer>

gdzie

 • pbx_id – id centrali telefonicznej;
 • number – numer wewnętrzny centrali;
 • is_online – online status (true|false).

Parametry:

 • id – numer wewnętrzny centrali;
 • status – status: "on" - włączony, "off" - wyłączony, "on_email" - włącz nagranie tylko na email, "off_email" - wyłącz nagranie tylko na email, "on_store" - włącz nagranie do chmury, "off_store" - wyłącz nagranie do chmury;
 • email – (nieobowiązkowy) zmiana email, na jaki będą kierowane nagrania rozmów. Możesz podać do 3-trzech adresów email, rozdzielając przecinkiem.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "internal_number":100,
  "recording":"on",
  "email":"test@test.com"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <internal_number>100</internal_number>
  <recording>on</recording>
  <email>on</email>
</answer>

Parametry:

 • call_id – indywidualny id połączenia, ten id jest podany w nazwie pliku z nagraniem (indywidualny dla każdego nagrania w statystykach);
 • pbx_call_id – stały ID zewnętrznego połączenia w ramach Centrali (nie zmienia się według scenariuszu, menu głosowego, transferu itd.,wyświetlany jest w statystykach i powiadomieniach).;
 • lifetime – (nieobowiązkowy) czas ważności linku w sekundach ( min. - 180, maks. - 5184000, domyślnie - 1800).

Uwaga: wystarczy podać jeden z dwóch paramentów (pbx_call_id или call_id), przy podaniu pbx_call_id linków w odpowiedzi na żądanie może być kilka.

 • JSON
 • XML

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko call_id, tylko jeden link:

{
  "status":"success",
  "link": "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3",
  "lifetime_till": "2016-01-01 23:56:22"
}

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko pbx_call_id, сlinków może być kilka:

{
  "status":"success",
  "links":[
    "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3",
    "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/pw7Cj..iOzn99/1-1458313475.213487-101-2016-01-11-100211.mp3"
  ],
  "lifetime_till": "2016-01-01 23:56:22"
}

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko call_id, tylko jeden link:

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <link>https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3</link>
  <lifetime_till>2016-01-01 23:56:22</lifetime_till>
</answer>

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko pbx_call_id, сlinków może być kilka:

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <links>
    <value>https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3</value>
    <value>https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/pw7Cj..iOzn99/1-1458313475.213487-101-2016-01-11-100211.mp3</value>
  </links>
  <lifetime_till>2016-01-01 23:56:22</lifetime_till>
</answer>

Parametry:

 • link – link do pobrania nagrania;
 • lifetime_till – czas ważności linku.

Parametry:

Aby włączyć i skonfigurować przekierowanie:

 • pbx_number – numer wewnętrzny centrali, np 100;
 • status – on;
 • type – typ przekierowania voicemail lub phone;
 • destination – numer telefonu lub email, w zależności od wybranej opcji wyżej;
 • condition – warunek przekierowania: always lub noanswer;
 • voicemail_greeting – powiadomienie o przekierowaniu: no, standart, own. Dostępne tylko przy type = voicemail;
 • greeting_file – audio plik w formacie mp3 lub wav do 5 MB. Dostępne przy type = voicemail i voicemail_greeting = own;

Aby wyłączyć przekierowanie:

 • pbx_number – numer wewnętrzny centrali, np 100;
 • status – off;
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "current_status":"on",
  "pbx_id":"1234",
  "pbx_name":"100",
  "type":"phone",
  "destination":"79123456789",
  "condition":"noanswer",
  }

<?xml version="1.0"?>
  <answer>
  <status>success</status>
  <current_status>on</current_status>
  <pbx_id>1234</pbx_id>
  <pbx_name>100</pbx_name>
  <type>phone</type>
  <destination>79123456789</destination>
  <condition>noanswer</condition>
  </answer>

Parametry:

 • pbx_number – numer wewnętrzny centrali, np 100;
 • JSON
{
  "status":"success",
  "current_status":"on",
  "pbx_id":"1234",
  "pbx_name":"100",
  "type":"phone",
  "destination":"79123456789",
  "condition":"noanswer",
  }

Parametry:

 • number – numer telefonu, do jakiego będzie wysłane SMS (można podać kilka numerów, rozdzielając przecinkiem);
 • message – wiadomość (standardowe ograniczenia na ilość znaków SMS, w przypadku przekroczenia limitu – dzieli się na kilka woadmości SMS);
 • caller_id – (nieobowiązkowy) numer telefonu, od którego zostanie wysłana wiadomość SMS (można podać tylko z listy potwierdzonych numerów).
Uwaga: wysyłka SMS dostępna tylko za granicę Rosyjskiej Federacji.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "messages":1,
  "cost":0.24,
  "currency":"USD"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <value>
    <messages>1</messages>
    <cost>0.24</cost>
    <currency>1</currency>
  </value>
</answer>

Parametry:

 • start - data początku wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • end - data końcowa wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • sip (nieobowiązkowy) - filtr dla konkretnego loginu SIP;
 • cost_only (nieobowiązkowy) - podgląd tylko kosztów na rozmowy za wybrany okres;
 • type (nieobowiązkowy - tylko dla wspólnych statystyk) - typ żądania: wspólny (nie zaznaczony), toll oraz ru495. (dla statystyk numerów toll free 800 oraz numeru moskiewskiego 495).
 • skip (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ilość linii, jakie należy pominąć, wynik zaczyna się od linii skip + 1 (używany do podziału wraz z parametrem limit, domyślnie jest równy 0);
 • limit (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ograniczenie na ilość linii (używany do podziału wraz z parametrem skip, maks. 1000, domyślnie 1000).

Maksymalny okres otrzymania statystyk - miesiąc. W przypadku przekroczenia limitu w żądaniu - okres automatycznie jest zmieniony na na miesiąc (do 30 dni). Jeśli nie jest podana data początku statystyk - zostanie wybrana pierwsza data obecnego miesiąca. Jeśli nie jest podana data końca - zostanie wybrana dzisiejsza data i czas.

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-29 13:45:23",
  "stats":[
    {
      "id":"155112249",
      "sip":"00001",
      "callstart":"2015-06-02 12:20:25",
      "from":442037691880,
      "to":442037691881,
      "description":"United Kingdom, London",
      "disposition":"busy",
      "billseconds":0,
      "cost":0.1950,
      "billcost":0.0000,
      "currency":"USD"
    },
    …
  ]
}

?type=cost_only:
{
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-29 14:03:57",
  "stats":[
    {
      "cost":38.094,
      "currency":"USD",
      "seconds":9785
    }
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <start>2015-06-01 00:00:00</start>
  <end>2015-06-29 13:58:22</end>
  <stats>
    <value>
      <id>155112249</id>
      <sip>00001</sip>
      <callstart>2015-06-02 12:20:25</callstart>
      <description>United Kingdom, London</description>
      <disposition>busy</disposition>
      <billseconds>0</billseconds>
      <cost>0.195</cost>
      <billcost>0</billcost>
      <currency>USD</currency>
      <from>442037691880</from>
      <to>442037691881</to>
    </value>
    …
  </stats>
</answer>

?type=cost_only:
<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <start>2015-06-01 00:00:00</start>
  <end>2015-06-29 14:03:30</end>
  <stats>
  <value>
    <cost>38.094</cost>
    <currency>USD</currency>
    <seconds>9785</seconds>
  </value>
  </stats>
</answer>

gdzie

 • start – data początku wyświetlenia statystyk;
 • end – data końcowa wyświetlenia statystyk;
 • id – id połączenia;
 • sip – SIP login;
 • callstart – czas rozpoczęcia połączenia;
 • description – opis kierunki połaczenia;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • billseconds – czas trwania w sekundach;
 • cost – cena za minutę na sany kierunek;
 • billcost – cena opłaconych minut;
 • currency – waluta;
 • from – numer osoby dzwoniącej;
 • to – numer na który było wykonane połączenia.

Parametry:

 • start - data początku wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • end - data końcowa wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • version - format wyświetlenia (2 - nowy, 1 - stary);
 • skip (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ilość linii, jakie należy pominąć, wynik zaczyna się od linii skip + 1 (używany do podziału wraz z parametrem limit, domyślnie jest równy 0);
 • limit (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ograniczenie na ilość linii (używany do podziału wraz z parametrem skip, maks. 1000, domyślnie 1000).
 • call_type (nieobowiązkowy) - kierunek połączeń ('in' dla przychodzących, 'out' dla wychodzących). Jeśli nie jest zawarty, zostaną wyświetlone wszystkie połączenia.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-30 23:59:59",
  "version":2,
  "stats":[
    {
      "call_id":1439981389.2702773,
      "sip":200,
      "callstart":"2015-06-01 15:04:00",
      "clid":200,
      "destination":5,
      "disposition":"answered",
      "seconds":5,
      "is_recorded":true,
      "pbx_call_id":"in_ae6b03b3b0765d127ec0b739209346bbc4f0d52d"
    },
    …
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
    <start>2015-06-01 00:00:00</start>
    <end>2015-06-30 23:59:59</end>
    <version>2</version>
    <stats>
    <value>
      <call_id>1439981389.2702773</call_id>
      <sip>200</sip>
      <callstart>2015-06-01 15:04:00</date>
      <clid>200</clid>
      <destination>5</destination>
      <disposition>answered</disposition>
      <seconds>5</seconds>
      <is_recorded>true</is_recorded>
      <pbx_call_id>in_ae6b03b3b0765d127ec0b739209346bbc4f0d52d</pbx_call_id>
    </value>
    …
  </stats>
</answer>

gdzie

 • start – data początku wyświetlenia statystyk;
 • end – data początku wyświetlenia statystyk;
 • version - format wyświetlenia (2 - nowy, 1 - stary);
 • call_id – indywidualny id połączenia, ten id jest podany w nazwie pliku z nagraniem (indywidualny dla każdego nagrania w statystykach);
 • sip – SIP login;
 • callstart – czas rozpoczęcia połączenia;
 • clid – CallerID;
 • destination – numer na który było wykonane połączenia;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • seconds – czas trwania w sekundach;
 • is_recorded – (true, false) czy jest nagranie rozmowy lub nie;
 • pbx_call_id – stały ID zewnętrznego połączenia w ramach Centrali (nie zmienia się według scenariuszu, menu głosowego, transferu itd.,wyświetlany jest w statystykach i powiadomieniach);

Parametry:

 • start - data początku wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • end - data końcowa wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • widget_id - (nieobowiązkowy) - identyfikator widgetu, w przypadku braku tego parametru - statystyki dla wszystkich widgetów;
 • type (nieobowiązkowy - tylko dla wspólnych statystyk) - typ żądania: wspólny (nie zaznaczony), toll oraz ru495. (dla statystyk numerów toll free 800 oraz numeru moskiewskiego 495).
Maksymalny okres otrzymania statystyk - miesiąc. W przypadku przekroczenia limitu w żądaniu - okres automatycznie jest zmieniony na na miesiąc (do 30 dni). Jeśli nie jest podana data początku statystyk - zostanie wybrana pierwsza data obecnego miesiąca. Jeśli nie jest podana data końca - zostanie wybrana dzisiejsza data i czas.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "start":"2016-09-01 00:00:00",
  "end":"2016-09-30 23:59:59",
  "stats":[
    {
      "id":"57d16d6a1e46c53d1f8ce323",
      "widget_id":"1",
      "sip":"00001",
      "ip":"127.0.0.1",
      "actions":[
        {
          "kind":"come",
          "date":"2016-09-08 16:53:45",
          "referrer_url":"http://test.domain.com/page1/",
          "url":"http://home.domain.com/page2/"
        },
        {
          "kind":"show",
          "date":"2016-09-08 16:53:46",
          "rate":15
        },
        {
          "kind":"call_request",
          "date":"2016-09-08 16:54:07",
          "number":"442037691880",
          "request_call_date":"2016-09-09 10:00:00",
          "redial":"n"
        },
        {
          "kind":"close",
          "date":"2016-09-08 16:54:35"
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <start>2016-09-01 00:00:00</start>
  <end>2016-09-30 23:59:59</end>
  <stats>
    <value>
      <id>57d16d6a1e46c53d1f8ce323</id>
      <widget_id>1</widget_id>
      <sip>00001</sip>
      <ip>127.0.0.1</ip>
      <actions>
        <value>
          <kind>come</kind>
          <date>2016-09-08 16:53:45</date>
          <referrer_url>http://test.domain.com/page1/</referrer_url>
          <url>http://home.domain.com/page2/</url>
        </value>
        <value>
          <kind>show</kind>
          <date>2016-09-08 16:53:46</date>
          <rate>15</rate>
        </value>
        <value>
          <kind>call_request</kind>
          <date>2016-09-08 16:54:07</date>
          <number>442037691880</number>
          <request_call_date>2016-09-09 10:00:00</request_call_date>
          <redial>n</redial>
        </value>
        <value>
          <kind>close</kind>
          <date>2016-09-08 16:54:35</date>
        </value>
      </actions>
    </value>
      ...
  </stats>
</answer>

gdzie

 • start – data początku wyświetlenia statystyk;
 • end – data końcowa wyświetlenia statystyk;
 • id – id secji;
 • widget_id – id widgetu;
 • sip – SIP login;
 • ip – IP adres użytkownika;
 • kind – typ wydarzenia:
  • 'come' – użytkownik odwiedził stronę z widgetem,
  • 'show' – otwarty formularz widgetu,
  • 'call' – zamówienie połączenia,
  • 'call_request' – zamówienie zaplanowanego połączenia,
  • 'rate' – użytkownik ocenił rozmowę,
  • 'fail' – użytkownik zaznaczył opcję, że rozmowa się nie odbyła,
  • 'close' – użytkownik zamknął formularz widgetu;
 • date – data i czas wydarzenia;
 • referrer_url – adres strony, z jakiej użytkownik odwiedził stronę z widgetem (tylko dla wydarzenia 'come');
 • url – adres strony widgeu (tylko dla wydarzenia 'come');
 • rate – dla wydarzenia 'show' - ilość uzyskanych punktów, dla wydarzenia 'rate' - ocena rozmowy;
 • request_call_date – data i czas zaznaczony użytkownikiem, jako wygodny termin odebrania połaczenia (tylko dla wydarzenia 'call_request');
 • redial – (true, false) czy zostało zrealizowane połączenie zwrotne lub nie (tylko dla wydarzenia 'call_request');
 • number – numer podany użytkownikiem (dla wydarzeń 'call', 'call_request', 'rate', 'fail').

Parametry:

 • numbers – lista numerów w formacie międzynarodowym.

Jeśli numbers zawiera 1 numer, wynik będzie wysłany od razu, jeśli podana jest lista numerów, wynik zostanie wysłany mailowo, lub na podany adres url

Zwróć uwagę: ustawienia danej metody można zmieniać tylko w Panelu klienta na stronie aktualizacji.

Przykład odpowiedzi dla 1 numeru:


{
  "status":"success",
  "info":{
    'mcc' : '250',
    'mnc': '01',
    'mccName': 'Russia',
    'mncName': 'Mobile TeleSystems',
    'ported': false,
    'roaming': false,
    'errorDescription': 'No Error'
  }
}

Przykład odpowiedzi dla kliku numerów:


{
  "status":"success"
}

Przykład wyniku, wysłanego na adres, podany na stronie aktualizacji:


{
  'success': true,
  'description': 'Проверено успешно',
  'result': [
    {
      'mcc': '250',
      'mnc': '01',
      'ported': false,
      'roaming': false,
      'errorDescription': 'No Error',
      'mccName': 'Russia',
      'mncName': 'Mobile TeleSystems',
      'number': '791234567890',
    }, ...
  ]
}

 

Informacja o połączeniach przychodzących

System Zadarma może wysyłać informację o każdym połączeniu przychodzącym na centralę telefoniczną i kierować połączenia na odpowiedni numer wewnętrzny w zależności od odpowiedzi. Aby to zrobić, należy utworzyć otwarty publicznie dostępny link, jaki będzie otrzymywał POST-żądania z informacjami od systemu Zadarma.

Dostępne metody:

 • NOTIFY_START
  czas rozpoczęcia połączenia przychodzącego na centralę.
 • NOTIFY_INTERNAL
  czas rozpoczęcia połączenia na wewnętrzny numer centrali.
 • NOTIFY_ANSWER
  odpowiedź przy połączeniu na numer wewnętrzny lub numer zewnętrzny.
 • NOTIFY_END
  czas zakończenia połączenia przychodzącego na wewnętrzny numer centrali.
 • NOTIFY_OUT_START
  czas rozpoczęcia połączenia wychodzącego z centrali.
 • NOTIFY_OUT_END
  czas zakończenia połączenia wychodzącego z centrali.
 • NOTIFY_RECORD
  nagranie rozmowy jest gotowe do pobrania.
 • NOTIFY_IVR
  odpowiedź abonenta na określone żądanie.

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_START)
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • called_did – numer, na który było wykonane połączenie.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Dla żądania NOTIFY_START i NOTIFY_IVR istnieje możliwość na bieżąco zmiany działania scenariuszu dla obecnego połączenia wysyłając w odpowiedzi informację:

Odtwarzać plik:

{
  "ivr_play": "ID"
}

gdzie,

 • ivr_play – wartość kolumny ID na liście nagranych/przesłanych plików.

Odtwarzaj popularny komunikat:

{
  "ivr_saypopular": 1,
  "language": "en"
}

gdzie,

 • ivr_saypopular – numer komunikatu na liście;

Odtwarzaj cyfry:

{
  "ivr_saydigits": "12",
  "language": "en"
}

Odtwarzaj cyfry (zgodnie z zasadami liczb zespolonych):

{
  "ivr_saynumber": "123",
  "language": "en"
}

gdzie,

 • language może zawierać jedno z parametrów: ru, ua, en, es, pl;

Jeśli zostałe zawarte ivr_saydigits lub ivr_saynumber,przy następnym zdarzeniu NOTIFY_IVR będzie dodany parametr:

"ivr_saydigits": "COMPLETE" lub"ivr_saynumber": "COMPLETE"

W każdym z powyższych żądań może wystąpić żądanie wprowadzenia numerów od abonenta:

{
  "wait_dtmf": {
    "timeout": TIMEOUT,
    "attempts": ATTEMPTS,
    "maxdigits": MAXDIGITS,
    "name": NAME,
    "default": DEFAULT,
  }
}

gdzie,

 • timeout - czas oczekiwania na wybieranie cyfr w sekundach;
 • attempts - ilość prób wybierania cyfr od abonenta;
 • maxdigits - maks. liczba cyfr, wybieranie których oczekiwać;
 • name - nazwa, jaka będzie w odpowiedzi;
 • default - żądanie, jeśli nic nie wybrano. Możliwe warianty:
  • id scenariuszu przekierowania (w formacie 0-1 gdzie 0 numer menu głosowego, 1 numer scenariuszu);
  • menu głosowego 0-main, gdzie 0 - to id menu;
  • numer wewnętrzny centrali (trzycyfrowy numer);
  • hangup - zakończ rozmowę.

W następnym żądaniu NOTIFY_IVR będzie dodatkowy parametr:

{
 	"wait_dtmf": {
	  "name": NAME,
	  "digits": DIGITS,
	  "default_behaviour": "1"
  }
}

gdzie,

 • name - nazwa, podana w poprzedniej odpowiedzi;
 • digits - cyfry, wybrane abonentem;
 • default_behaviour - podane, jeśli abonent nic nie wybrał i zadziałało domyślne zachowanie;

Przekierowanie połączenia:

{
  "redirect": ID,
  "return_timeout": TIMEOUT (nieobowiązkowe)
}

gdzie,

 • redirect - id scenariuszu przekierowania (w formacie 0-1 gdzie 0 numer menu głosowego, 1 numer scenariuszu); lub menu głosowego 0-main, gdzie 0 - to id menu; lub numer wewnętrzny centrali (trzycyfrowy numer); lub "blacklist" - w tym przypadku połączenie zostanie odrzucone z sygnałem zajętości;
 • return_timeout - Parametr w sekundach. Możliwe warianty:
  • 0, połączenie nie zostanie zwrócone do menu;
  • >= 3 - czas próby łączenia z numerem wewnętrznym, przed zwróceniem na menu;
 • default_behaviour - podane, jeśli abonent nic nie wybrał i zadziałało domyślne zachowanie;

Zakończ rozmowę:

{
  "hangup": 1
}

W każdej odpowiedzi możesz opcjonalnie dodać:

Nazwę lun nazwę przychodzącego numeru:

{
	"caller_name": NAME
}

gdzie,

 • caller_name - nazwa numeru.

Lista popularnych komunikatów:

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:
 • event – wydarzenie (NOTIFY_INTERNAL)
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • called_did – numer, na który było wykonane połączenie.
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_ANSWER)
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • destination – numer, na który było wykonane połączenie;
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_END)
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • called_did – numer, na który było wykonane połączenie;
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer;
 • duration – czas trwania w sekundach;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • last_internal – numer wewnętrzny, ostatni uczestnik połączenia (po przekierowaniu lub przechwytywaniu);
 • status_code – kod statusu połączenia Q.931;
 • is_recorded – 1 - nagrywanie połączenia, 0 - bez nagrywania;
 • call_id_with_rec – id połączenia z funkcją nagrywania (polecamy ściągać pliki z nagraniami nie wcześniej jak 40 sekund po zawiadomieniu, bo dla prawidłowego zapisania nagrania potrzebny jest czas).

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_OUT_START)
 • call_start – czas rozpoczęcia połączenia;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer ustawiony na numerze wewnętrznym lub ustawiony w zasadach wybierania zgodnie z kierunkiem. Jeśli numer nie jest ustawiony, wyświetla się 0;
 • destination – numer na który było wykonane połączenie;
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['internal'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_OUT_END)
 • call_start – czas rozpoczęcia połączenia;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer ustawiony na numerze wewnętrznym lub ustawiony w zasadach wybierania zgodnie z kierunkiem. Jeśli numer nie jest ustawiony, wyświetla się 0;
 • destination – numer na który było wykonane połączenia;
 • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer;
 • duration – czas trwania w sekundach;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • status_code – kod statusu połączenia Q.931;
 • is_recorded – 1 - nagrywanie połączenia, 0 - bez nagrywania;
 • call_id_with_rec –id połączenia z funkcją nagrywania (polecamy ściągać pliki z nagraniami nie wcześniej jak 40 sekund po zawiadomieniu, bo dla prawidłowego zapisania nagrania potrzebny jest czas).

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['internal'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_RECORD)
 • call_id_with_rec – indywidualny id z nagraniem rozmowy;
 • pbx_call_id – stały ID zewnętrznego połączenia w ramach Centrali (nie zmienia się według scenariuszu, menu głosowego, transferu itd.,wyświetlany jest w statystykach i powiadomieniach).

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['pbx_call_id'] . $_POST['call_id_with_rec'], API_SECRET));

Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

 • event – wydarzenie (NOTIFY_IVR)
 • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
 • pbx_call_id – id połączenia;
 • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
 • called_did – numer, na który było wykonane połączenie.

Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadomienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Możliwe wysyłane odpowiedzi są odpowiednie do żądań NOTIFY_START

Ustawić link do powiadomień, a także włączyć/wyłączyć rodzaje powiadomień możesz w zakładce API panelu klienta.

Aby system zaakceptował link, należy na początku skryptu koniecznie dodać kod weryfikacyjny.

Przykład na PHP:

<?php if (isset($_GET['zd_echo'])) exit($_GET['zd_echo']); ?>

W celu zwiększenia bezpieczeństwa proponujemy zezwolić dostęp do Twojego linku tylko z IP 185.45.152.42.

Również, jeśli utworzyłeś klucze dostępu API, w każdym żądaniu na Twój link będzie wysłany dodatkowy nagłówek "Signature", po jakim możesz zweryfikować integralność i autentyczność danych.

Przykładowy skrypt możesz sprawdzić w naszym repozytorium na GitHub.

Inne powiadomienia:

Parametr "result" w tych powiadomieniach jest w formacie JSON. Możesz otrzymać go w formacie XML zaznaczając w linku format=xml.

 • NUMBER_LOOKUP
  wynik sprawdzenia numerów.
 • CALL_TRACKING
  raport połączeń na numery, podłączone do calltracking
 • SMS
  informacja o wiadomościach SMS.

Parametry, jakie są wysyłane do linku do powiadomień:

 • event – wydarzenie (NUMBER_LOOKUP)
 • success – status sukcesu sprawdzenia;
 • description – tekstowy opis zakończenia sprawdzenia;
 • result – dane wyniku;
  • number – sprawdzony numer;
  • mcc – kod kraju;
  • mnc – kod operatora;
  • ported – znak przeniesienia numeru do innego operatora;
  • roaming – znak przebywania w roamingu;
  • error – status błędu;
  • errorDescription – tekstowy opis błędu;
  • mccName – nazwa kraju;
  • mncName – nazwa operatora;

Sporządzenie weryfikacji podpisu:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['result'], API_SECRET));

Wysyłany co 15 minut, przy otrzymaniu nowych połączeń.

Parametry, jakie są wysyłane do linku do powiadomień:

 • event – wydarzenie (CALL_TRACKING)
 • result - tablica
  • tracker - ID tracking (można sprawdzić na stronię kopiowania kodu);
  • start - czas rozpoczęcia rozmowy;
  • duration - czas trwania rozmowy w sek.;
  • caller_id - numer osoby dzwoniącej;
  • caller_did - numer, na jaki dzwonili;
  • country - (opcjonalnie) kraj, do którego było wykonane połączenie;
  • ga_id - (opcjonalnie, jeśli w ustawieniach jest ID Google Analytics) id użytkownika Google Analytics;
  • metrika_id - (opcjonalnie, jeśli w ustawieniach jest ID Yandex.Metrika) id użytkownika Yandex.Metrika;
  • url - adres strony, z której było połączenie;
  • utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content - (opcjonalnie, jeśli określono tagi utm podczas przejścia na stronę) tagi utm, za pomocą których użytkownik odwiedził witrynę po raz ostatni;
  • first_utm - (opcjonalnie, jeśli witryna została odwiedzona po raz pierwszy z tagami utm innymi niż te po raz ostatni) lista tagów utm wskazanych powyżej, kiedy użytkownik po raz pierwszy odwiedził stronę;

Sporządzenie weryfikacji podpisu:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['result'], API_SECRET));

Parametry, jakie są wysyłane do linku do powiadomień:

 • event – zdarzenie (SMS)
 • result – tablica;
 • caller_id – numer nadawcy;
 • caller_did – numer odbiorcy;
 • text – tekst wiadomości.

Sporządzenie weryfikacji podpisu:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['result'], API_SECRET));