Interfejs API

Interfejs API od Zadarma pozwala na korzystanie z serwisu dla własnych aplikacji, a także integrację z dowolnymi systemami CRM i programami dla call centrów. Realizacja API jest otwarta, każdy programista poradzi sobie z nią ze względu na niski stopień skomplikowania.

W API dostępne są wszystkie niezbędne fukcję:

 • wyświetlenie ustawień SIP i centrali;
 • wyświetlenie statystyk i salda konta;
 • wysłanie połączeń (CallBack na numery zewnętrzne i wewnętrzne) oraz wiadomości SMS;
 • powiadomienia zewnętrznego serwera o połączeniu przychodzącym w centrali, a także zewnętrzne trasowanie połaczeń.

Link do API: https://api.zadarma.com

Wersja API: v1

Końcowy link do metody: https://api.zadarma.com/v1/METHOD/

Pobierz gotowe klasy PHP, C#, Python dla pracy z API z naszego GitHub.

Instrukcja integracji własnego systemu CRM i telefonii VoIP Zadarma

Autoryzacja

Każde żądanie, które wymaga autoryzacji, wysyłane jest z dodatkowym nagłówkiem typu:
"Authorization: klucz_użytkownika: podpis"

Klucze do autoryzacji należy wygenerować w Panelu klienta.

Podpis tworzony jest według następującego algorytmu:

 • szereg przekazywanych danych (GET, POST, PUT, DELETE) układa się alfabetycznie według nazwy klucza;
 • z otrzymanego szeregu tworzy się linia zapytania (np, funkcja http_build_query w PHP), przykład „from=DATEFROM&to=DATETO…”;
 • i dalej – łączy się według formuły: linia = imię_metoda linia_zapytania md5 (linia_zapytania), gdzie “imię_metoda” – linia zapytania, rozpoczynając od domeny (z zaznaczeniem wersji API), do początku wyliczenia parametrów, na przykład - '/v1/sip/'
 • otrzymana linia jest haszowana dzięki algorytmowi sha1 z sekretnym kluczem użytkownika: hash = hash (linia, sekretny klucz)
 • następnie hash kodowany jest w base64 podpis = base64_encode (hash)

Przykład na PHP:

ksort($params);

$paramsStr = http_build_query($params, null, '&', PHP_QUERY_RFC1738);

$sign = base64_encode(hash_hmac('sha1', $method . $paramsStr . md5($paramsStr), $secret));

$header = 'Authorization: ' . $userKey . ':' . $sign;

Gotowy do pracy PHP z API, można pobrać z GitHub.

Format odpowiedzi: json (domyślnie) i xml.

Żeby otrzymać odpowiedź od API w formacie xml, dodaje się do żądania parametr "format=xml".

Ograniczenia

Odpowiedź również przedstawia informację o limitach i obecnym żądaniu, na przykład:

X-Zadarma-Method: /v1/
X-RateLimit-Reset: 1434371160
X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 99

gdzie,

 • X-Zadarma-Method - obecna metoda składania żądania;
 • X-RateLimit-Remaining - ilość pozostałych żądań, z uwzględnieniem limitu na metodę i użytkownika;
 • X-RateLimit-Limit - łączna liczba ograniczeń zapytania na minutę;
 • X-RateLimit-Reset - czas zresetowania limitu.

Ograniczenia ogólne - 100 zapytań na minutę, na metodach statystycznych - 10 zapytań na minutę.

W przypadku blokady metoda wyświetla odpowiedź z nagłówkiem 429 "You exceeded the rate limit".

Odpowiedź składa się z obowiązkowego klucza "status" (success lub error). Następnie, w zależności od metody, przedstawiane są własne klucze z żądanymi informacjami.

W przypadku błędu wyświetla się dodatkowy klucz "message" z opisem błędu.

Również wszystkie odpowiedzi przedstawiane są z odpowiednimi nagłówkami HTTP.

Przykład odpowiedzi błędu:

JSON:

	{
		"status":"error",
		"message":"Check phone's number"
	}

XML:

	<?xml version="1.0"?>
	<answer>
		<status>error</status>
		<message>Check phone's number</message>
	</answer>

Dostępne metody:

 • /v1/info/balance/
  saldo użytkownika.
 • /v1/info/price/
  cena na połączenia zgodnie z wybraną taryfą użytkownika.
 • /v1/info/timezone/
  strefa czasowa użytkownika.
 • /v1/tariff/
  informacja o obecnej taryfie użytkownika.
 • /v1/request/callback/
  callback.
 • /v1/sip/
  lista loginów SIP.
 • /v1/sip/<SIP>/status/
  online status SIP loginów.
 • /v1/sip/callerid/
  zmiana CallerID.
 • /v1/sip/redirection/
  wyświetlanie obecnych przekierowań na loginach SIP użytkownika.
 • /v1/direct_numbers/
  informacja o numerach wirtualnych użytkownika.
 • /v1/sip/redirection/
  włączenie/wyłączenie przekierowania na loginie SIP.
 • /v1/sip/redirection/
  zmiana przekierowania.
 • /v1/pbx/internal/
  wyświetlanie numerów wewnętrznych wirtualnej centrali.
 • /v1/pbx/internal/<PBXSIP>/status/
  online status numeru wewnętrznego.
 • /v1/pbx/internal/recording/
  włączenie nagrywania rozmów na numerze wewnętrznym.
 • /v1/pbx/record/request/
  żądanie na pobranie nagrania rozmowy.
 • /v1/pbx/redirection/
  zmiana paramentrów przekierowania na numerze wewnętrzym centrali.
 • /v1/pbx/redirection/
  otrzymanie paramentrów przekierowania na numerze wewnętrznym.
 • /v1/sms/send/
  wysłanie SMS.
 • /v1/statistics/
  otrzymanie ogólnych statystyk.
 • /v1/statistics/pbx/
  statystyki centrali wirtualnej telefonicznej.
 • /v1/statistics/callback_widget/
  statystyki Widgetu CallBack.
 • /v1/info/number_lookup/
  aktualizacja bazy klientów.
 • /v1/speech_recognition/
  uzyskanie wyników rozpoznawania.
 • /v1/speech_recognition/
  rozpoczęcie rozpoznawania.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "balance":10.34,
  "currency":"USD"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <balance>10.34</balance>
  <currency>USD</currency>
</answer>

Parametry:

 • number – numer telefonu
 • caller_id (nieobowiązkowy) – CallerID, jaki będzie wyświetlony przy wykonaniu połączenia.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info":{
    "prefix":"4420",
    "description":"United Kingdom, London",
    "price":"0.009",
    "currency":"USD",
  }
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <prefix>4420</prefix>
    <description>United Kingdom, London</description>
    <price>0.009</price>
    <currency>USD</currency>
  </info>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "unixtime":1483228800,
  "datetime":"2017-01-01 00:00:00",
  "timezone":"UTC+0"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <unixtime>1483228800</unixtime>
  <datetime>2017-01-01 00:00:00</datetime>
  <timezone>UTC+0</timezone>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info": {
    "tariff_id":5,
    "tariff_name":"Standart, special",
    "is_active":false,
    "cost":0,
    "currency":USD,
    "used_seconds":1643,
    "used_seconds_mobile":34,
    "used_seconds_fix":726,
    "tariff_id_for_next_period":5,
    "tariff_for_next_period":Standart, special
  }
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <tariff_id>5</tariff_id>
    <tariff_name>Standart, special</tariff_name>
    <is_active>false</is_active>
    <cost>0</cost>
    <currency>USD</currency>
    <used_seconds>1643</used_seconds>
    <used_seconds_mobile>726</used_seconds_mobile>
    <used_seconds_fix>726</used_seconds_fix>
    <tariff_id_for_next_period>5</tariff_id_for_next_period>
    <tariff_for_next_period>Standart, special</tariff_for_next_period>
  </info>
</answer>

gdzie

 • tariff_id– ID obecnej taryfy użytkownika;
 • tariff_name – nazwa obecnej taryfy użytkownika;
 • is_active – czy jest aktywna obecna taryfa lub nie;
 • cost – cena taryfy;
 • currency – waluta taryfy;
 • used_seconds – ilość wykorzystanych sekund taryfy;
 • used_seconds_mobile – ilość wykorzystanych sekund taryfy na komórkowe;
 • used_seconds_fix – ilość wykorzystanych sekund taryfy na stacjonarne;
 • tariff_id_for_next_period – ID taryfy użytkownika na następny okres;
 • tariff_for_next_period – nazwa taryfy użytkownika na następny okres.

Parametry:

 • from – Twój numer telefonu lub SIP, lun numer wewnętrzny centrali, lub numer scenariuszu, na jaki jest kierowany callback;
 • to – numer telefonu lub SIP, na jaki dzwonisz;
 • sip (nieobowiązkowy) – numer SIP użytkownika numer wewnętrzny centrali (np. 100), przez który będzie kierowane połączenie. Będzie wykorzystany CallerID tego numeru, w statystkach będzie wyświetlony dany numer SIP/centrali, jeśli dla danego numeru jest włączone nagrywanie rozmów lub prefiksy na połączenia wychodzące - będzie to użyte
 • predicted (nieobowiązkowy) – jeśli podany ten parametr, żądani jest predykatywne (system wykonuje połączenia na numer "to" i tylko w przypadku odpowiedzi, następnie dzwoni na numer abonenta).
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "from": 442037691880,
  "to": 442037691881,
  "time": 1435573082
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <from>442037691880</from>
  <to>442037691881</to>
  <time>1435573082</time>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sips":[
    {
      "id":"00001",
      "display_name":"SIP 1",
      "lines":3
    },
    {
      "id":"00002",
      "display_name":"SIP 2",
      "lines":3
    }
  ],
  "left":3
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sips>
    <value>
      <id>00001</id>
      <display_name>SIP 1</display_name>
      <lines>3</lines>
    </value>
    <value>
      <id>00002</id>
      <display_name>SIP 2</display_name>
      <lines>3</lines>
    </value>
  </sips>
  <left>1</left>
</answer>

gdzie

 • id– SIP-id;
 • display_name – wyświetlone imię;
 • lines – ilość linii;
 • left – ilość pozostałych SIP, jaki można utworzyć (zależy od salda na koncie i ilości już utworzonych SIP).
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "is_online":"false"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <is_online>false</is_online>
</answer>

Parametry:

 • id – SIP id, jakiemu zmieniasz CallerID;
 • number – numer, na jaki zmieniasz w formacie międzynarodowym (z listy numerów potwierdzonych lub wykupionych).
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "new_caller_id":"442037691880"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <new_caller_id>442037691880</new_caller_id>
</answer>

Parametry:

 • id – (nieobowiązkowy) wybór konkretnego SIP id.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info": [
    {
    "sip_id":"00001",
    "status":"on",
    "condition":"always",
    "destination":"phone",
    "destination_value":"442037691880",
    },
  ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <value>
      <sip_id>00001</sip_id>
      <status>on</status>
      <condition>always</condition>
      <destination>phone</destination>
      <destination_value>442037691880</destination_value>
    </value>
  ...
  </info>
</answer>

gdzie

 • sip_id– SIP id użytkownika;
 • status – obecny status: on lub off;
 • condition – warunek przekierowania: always –zawsze (domyślnie), unavailable – w przypadku nie odpowiedzi lub nie dostępności;
 • destination – na jaki numer przekierowanie: phone – na numer telefonu, pbx – numer wewnętrzny centrali;
 • destination_value – na jaki numer przekierowanie: phone – na numer telefonu lub ID centrali.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info": [
    {
      "number":"442037691880",
      "status":"on",
      "country":"Great Britain",
      "description":"London",
      "number_name":null,
      "sip":00001,
      "sip_name":null,
      "start_date":"2015-01-01 18:14:44",
      "stop_date":"2016-02-11 18:14:40",
      "monthly_fee":2,
      "currency":USD,
      "channels":2,
      "autorenew":"true",
      "is_on_test":"false",
      "type":"common"
    },
  ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <value>
      <number>442037691880</number>
      <status>on</status>
      <country>Великобритания</country>
      <description>Лондон</description>
      <number_name>null</number_name>
      <sip>00001</sip>
      <sip_name>Example</sip_name>
      <start_date>2015-01-01 18:14:44</start_date>
      <stop_date>2016-02-11 18:14:40</stop_date>
      <monthly_fee>2</monthly_fee>
      <currency>USD</currency>
      <channels>2</channels>
      <autorenew>true</autorenew>
      <is_on_test>false</is_on_test>
      <type>common</type>
    </value>
  ...
  </info>
</answer>

W zależności od typu numeru parametry mogą się różnić! Opis parametrów:

 • number – podłączony numer wirtualny użytkownika;
 • status – status numeru;
 • country – kraj (dla common i revenue);
 • description – opis: miasto lub typ (dla common i revenue);
 • number_name – "imię" numeru wirtualnego (ustawione użytkownikiem);
 • sip – SIP, podpięty do numeru;
 • sip_name – "imię" SIP, podpięte do numeru;
 • start_date – data aktywacji numeru użytkownikiem;
 • stop_date – data końca ważności numeru użytkownika;
 • monthly_fee – cena za numer (dla common);
 • currency – waluta podanej ceny (dla common);
 • channels – ilość linii na numerze (dla common);
 • minutes – całkowity czas rozmów przychodzących za obecny miesiąc (dla revenue);
 • autorenew – czy jest włączone automatyczne przedłużanie numeru (dla common, revenue, rufree);
 • is_on_test – czy jest włączony "test" dla numeru;
 • type – typ numeru: common (numer wirtualny), inum (darmowy numer międzynarodowy), rufree (darmowy numer moskiewski), revenue (darmowy numer moskiewski 495)

Parametry:

 • id – SIP id;
 • status – status przekierowania na wybrany numer SIP.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "current_status":"on"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <current_status>on</current_status>
</answer>

Parametry:

 • id – SIP id;
 • type – typ przekierowania – na telefon;
 • number – numer telefonu.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "destination":"442037691880"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <destination>442037691880</destination>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "pbx_id":1234,
  "numbers": [
    100,
    101,
    ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <pbx_id>1234</pbx_id>
  <numbers>
    <value>100</value>
    <value>101</value>
    ...
  </numbers>
</answer>

gdzie

 • pbx_id – id użytkownika centrali;
 • numbers – lista numerów wewnętrznych.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "pbx_id":1234,
  "number":100,
  "is_online":"false"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <pbx_id>1234</pbx_id>
  <number>100</number>
  <is_online>false</is_online>
</answer>

gdzie

 • pbx_id – id centrali telefonicznej;
 • number – numer wewnętrzny centrali;
 • is_online – online status (true|false).

Parametry:

 • id – numer wewnętrzny centrali;
 • status – status: "on" - włączony, "off" - wyłączony, "on_email" - włącz nagranie tylko na email, "off_email" - wyłącz nagranie tylko na email, "on_store" - włącz nagranie do chmury, "off_store" - wyłącz nagranie do chmury;
 • email – (nieobowiązkowy) zmiana email, na jaki będą kierowane nagrania rozmów. Możesz podać do 3-trzech adresów email, rozdzielając przecinkiem.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "internal_number":100,
  "recording":"on",
  "email":"test@test.com"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <internal_number>100</internal_number>
  <recording>on</recording>
  <email>on</email>
</answer>

Parametry:

 • call_id – indywidualny id połączenia, ten id jest podany w nazwie pliku z nagraniem (indywidualny dla każdego nagrania w statystykach);
 • pbx_call_id – stały ID zewnętrznego połączenia w ramach Centrali (nie zmienia się według scenariuszu, menu głosowego, transferu itd.,wyświetlany jest w statystykach i powiadomieniach).;
 • lifetime – (nieobowiązkowy) czas ważności linku w sekundach ( min. - 180, maks. - 5184000, domyślnie - 1800).

Uwaga: wystarczy podać jeden z dwóch paramentów (pbx_call_id или call_id), przy podaniu pbx_call_id linków w odpowiedzi na żądanie może być kilka.

 • JSON
 • XML

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko call_id, tylko jeden link:

{
  "status":"success",
  "link": "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3",
  "lifetime_till": "2016-01-01 23:56:22"
}

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko pbx_call_id, сlinków może być kilka:

{
  "status":"success",
  "links":[
    "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3",
    "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/pw7Cj..iOzn99/1-1458313475.213487-101-2016-01-11-100211.mp3"
  ],
  "lifetime_till": "2016-01-01 23:56:22"
}

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko call_id, tylko jeden link:

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <link>https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3</link>
  <lifetime_till>2016-01-01 23:56:22</lifetime_till>
</answer>

Przykład odpowiedzi kiedy ustawiony tylko pbx_call_id, сlinków może być kilka:

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <links>
    <value>https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3</value>
    <value>https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/pw7Cj..iOzn99/1-1458313475.213487-101-2016-01-11-100211.mp3</value>
  </links>
  <lifetime_till>2016-01-01 23:56:22</lifetime_till>
</answer>

Parametry:

 • link – link do pobrania nagrania;
 • lifetime_till – czas ważności linku.

Parametry:

Aby włączyć i skonfigurować przekierowanie:

 • pbx_number – numer wewnętrzny centrali, np 100;
 • status – on;
 • type – typ przekierowania voicemail lub phone;
 • destination – numer telefonu lub email, w zależności od wybranej opcji wyżej;
 • condition – warunek przekierowania: always lub noanswer;
 • voicemail_greeting – powiadomienie o przekierowaniu: no, standart, own. Dostępne tylko przy type = voicemail;
 • greeting_file – audio plik w formacie mp3 lub wav do 5 MB. Dostępne przy type = voicemail i voicemail_greeting = own;

Aby wyłączyć przekierowanie:

 • pbx_number – numer wewnętrzny centrali, np 100;
 • status – off;
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "current_status":"on",
  "pbx_id":"1234",
  "pbx_name":"100",
  "type":"phone",
  "destination":"79123456789",
  "condition":"noanswer",
  }

<?xml version="1.0"?>
  <answer>
  <status>success</status>
  <current_status>on</current_status>
  <pbx_id>1234</pbx_id>
  <pbx_name>100</pbx_name>
  <type>phone</type>
  <destination>79123456789</destination>
  <condition>noanswer</condition>
  </answer>

Parametry:

 • pbx_number – numer wewnętrzny centrali, np 100;
 • JSON
{
  "status":"success",
  "current_status":"on",
  "pbx_id":"1234",
  "pbx_name":"100",
  "type":"phone",
  "destination":"79123456789",
  "condition":"noanswer",
  }

Parametry:

 • number – numer telefonu, do jakiego będzie wysłane SMS (można podać kilka numerów, rozdzielając przecinkiem);
 • message – wiadomość (standardowe ograniczenia na ilość znaków SMS, w przypadku przekroczenia limitu – dzieli się na kilka woadmości SMS);
 • caller_id – (nieobowiązkowy) numer telefonu, od którego zostanie wysłana wiadomość SMS (można podać tylko z listy potwierdzonych numerów).
Uwaga: wysyłka SMS dostępna tylko za granicę Rosyjskiej Federacji.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "messages":1,
  "cost":0.24,
  "currency":"USD"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <value>
    <messages>1</messages>
    <cost>0.24</cost>
    <currency>1</currency>
  </value>
</answer>

Parametry:

 • start - data początku wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • end - data końcowa wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • sip (nieobowiązkowy) - filtr dla konkretnego loginu SIP;
 • cost_only (nieobowiązkowy) - podgląd tylko kosztów na rozmowy za wybrany okres;
 • type (nieobowiązkowy - tylko dla wspólnych statystyk) - typ żądania: wspólny (nie zaznaczony), toll oraz ru495. (dla statystyk numerów toll free 800 oraz numeru moskiewskiego 495).
 • skip (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ilość linii, jakie należy pominąć, wynik zaczyna się od linii skip + 1 (używany do podziału wraz z parametrem limit, domyślnie jest równy 0);
 • limit (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ograniczenie na ilość linii (używany do podziału wraz z parametrem skip, maks. 1000, domyślnie 1000).

Maksymalny okres otrzymania statystyk - miesiąc. W przypadku przekroczenia limitu w żądaniu - okres automatycznie jest zmieniony na na miesiąc (do 30 dni). Jeśli nie jest podana data początku statystyk - zostanie wybrana pierwsza data obecnego miesiąca. Jeśli nie jest podana data końca - zostanie wybrana dzisiejsza data i czas.

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-29 13:45:23",
  "stats":[
    {
      "id":"155112249",
      "sip":"00001",
      "callstart":"2015-06-02 12:20:25",
      "from":442037691880,
      "to":442037691881,
      "description":"United Kingdom, London",
      "disposition":"busy",
      "billseconds":0,
      "cost":0.1950,
      "billcost":0.0000,
      "currency":"USD"
    },
    …
  ]
}

?type=cost_only:
{
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-29 14:03:57",
  "stats":[
    {
      "cost":38.094,
      "currency":"USD",
      "seconds":9785
    }
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <start>2015-06-01 00:00:00</start>
  <end>2015-06-29 13:58:22</end>
  <stats>
    <value>
      <id>155112249</id>
      <sip>00001</sip>
      <callstart>2015-06-02 12:20:25</callstart>
      <description>United Kingdom, London</description>
      <disposition>busy</disposition>
      <billseconds>0</billseconds>
      <cost>0.195</cost>
      <billcost>0</billcost>
      <currency>USD</currency>
      <from>442037691880</from>
      <to>442037691881</to>
    </value>
    …
  </stats>
</answer>

?type=cost_only:
<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <start>2015-06-01 00:00:00</start>
  <end>2015-06-29 14:03:30</end>
  <stats>
  <value>
    <cost>38.094</cost>
    <currency>USD</currency>
    <seconds>9785</seconds>
  </value>
  </stats>
</answer>

gdzie

 • start – data początku wyświetlenia statystyk;
 • end – data końcowa wyświetlenia statystyk;
 • id – id połączenia;
 • sip – SIP login;
 • callstart – czas rozpoczęcia połączenia;
 • description – opis kierunki połaczenia;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • billseconds – czas trwania w sekundach;
 • cost – cena za minutę na sany kierunek;
 • billcost – cena opłaconych minut;
 • currency – waluta;
 • from – numer osoby dzwoniącej;
 • to – numer na który było wykonane połączenia.

Parametry:

 • start - data początku wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • end - data końcowa wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • version - format wyświetlenia (2 - nowy, 1 - stary);
 • skip (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ilość linii, jakie należy pominąć, wynik zaczyna się od linii skip + 1 (używany do podziału wraz z parametrem limit, domyślnie jest równy 0);
 • limit (nieobowiązkowy - za wyjątkiem parametru cost_only) - ograniczenie na ilość linii (używany do podziału wraz z parametrem skip, maks. 1000, domyślnie 1000).
 • call_type (nieobowiązkowy) - kierunek połączeń ('in' dla przychodzących, 'out' dla wychodzących). Jeśli nie jest zawarty, zostaną wyświetlone wszystkie połączenia.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-30 23:59:59",
  "version":2,
  "stats":[
    {
      "call_id":1439981389.2702773,
      "sip":200,
      "callstart":"2015-06-01 15:04:00",
      "clid":200,
      "destination":5,
      "disposition":"answered",
      "seconds":5,
      "is_recorded":true,
      "pbx_call_id":"in_ae6b03b3b0765d127ec0b739209346bbc4f0d52d"
    },
    …
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
    <start>2015-06-01 00:00:00</start>
    <end>2015-06-30 23:59:59</end>
    <version>2</version>
    <stats>
    <value>
      <call_id>1439981389.2702773</call_id>
      <sip>200</sip>
      <callstart>2015-06-01 15:04:00</date>
      <clid>200</clid>
      <destination>5</destination>
      <disposition>answered</disposition>
      <seconds>5</seconds>
      <is_recorded>true</is_recorded>
      <pbx_call_id>in_ae6b03b3b0765d127ec0b739209346bbc4f0d52d</pbx_call_id>
    </value>
    …
  </stats>
</answer>

gdzie

 • start – data początku wyświetlenia statystyk;
 • end – data początku wyświetlenia statystyk;
 • version - format wyświetlenia (2 - nowy, 1 - stary);
 • call_id – indywidualny id połączenia, ten id jest podany w nazwie pliku z nagraniem (indywidualny dla każdego nagrania w statystykach);
 • sip – SIP login;
 • callstart – czas rozpoczęcia połączenia;
 • clid – CallerID;
 • destination – numer na który było wykonane połączenia;
 • disposition – stan połączenia:
  • 'answered' – rozmowa,
  • 'busy' – zajęte,
  • 'cancel' - odrzucone,
  • 'no answer' - brak odpowiedzi,
  • 'failed' - nieudane,
  • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
  • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
  • 'no limit' - przekroczony limit,
  • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
  • 'line limit' - przekroczony limit linii,
  • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
 • seconds – czas trwania w sekundach;
 • is_recorded – (true, false) czy jest nagranie rozmowy lub nie;
 • pbx_call_id – stały ID zewnętrznego połączenia w ramach Centrali (nie zmienia się według scenariuszu, menu głosowego, transferu itd.,wyświetlany jest w statystykach i powiadomieniach);

Parametry:

 • start - data początku wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • end - data końcowa wyświetlenia statystyk (format - YYYY-MM-DD HH:MM:SS);
 • widget_id - (nieobowiązkowy) - identyfikator widgetu, w przypadku braku tego parametru - statystyki dla wszystkich widgetów;
 • type (nieobowiązkowy - tylko dla wspólnych statystyk) - typ żądania: wspólny (nie zaznaczony), toll oraz ru495. (dla statystyk numerów toll free 800 oraz numeru moskiewskiego 495).
Maksymalny okres otrzymania statystyk - miesiąc. W przypadku przekroczenia limitu w żądaniu - okres automatycznie jest zmieniony na na miesiąc (do 30 dni). Jeśli nie jest podana data początku statystyk - zostanie wybrana pierwsza data obecnego miesiąca. Jeśli nie jest podana data końca - zostanie wybrana dzisiejsza data i czas.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "start":"2016-09-01 00:00:00",
  "end":"2016-09-30 23:59:59",
  "stats":[
    {
      "id":"57d16d6a1e46c53d1f8ce323",
      "widget_id":"1",
      "sip":"00001",
      "ip":"127.0.0.1",
      "actions":[
        {
          "kind":"come",
          "date":"2016-09-08 16:53:45",
          "referrer_url":"http://test.domain.com/page1/",
          "url":"http://home.domain.com/page2/"
        },
        {
          "kind":"show",
          "date":"2016-09-08 16:53:46",
          "rate":15
        },
        {
          "kind":"call_request",
          "date":"2016-09-08 16:54:07",
          "number":"442037691880",
          "request_call_date":"2016-09-09 10:00:00",
          "redial":"n"
        },
        {
          "kind":"close",
          "date":"2016-09-08 16:54:35"
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <start>2016-09-01 00:00:00</start>
  <end>2016-09-30 23:59:59</end>
  <stats>
    <value>
      <id>57d16d6a1e46c53d1f8ce323</id>
      <widget_id>1</widget_id>
      <sip>00001</sip>
      <ip>127.0.0.1</ip>
      <actions>
        <value>
          <kind>come</kind>
          <date>2016-09-08 16:53:45</date>
          <referrer_url>http://test.domain.com/page1/</referrer_url>
          <url>http://home.domain.com/page2/</url>
        </value>
        <value>
          <kind>show</kind>
          <date>2016-09-08 16:53:46</date>
          <rate>15</rate>
        </value>
        <value>
          <kind>call_request</kind>
          <date>2016-09-08 16:54:07</date>
          <number>442037691880</number>
          <request_call_date>2016-09-09 10:00:00</request_call_date>
          <redial>n</redial>
        </value>
        <value>
          <kind>close</kind>
          <date>2016-09-08 16:54:35</date>
        </value>
      </actions>
    </value>
      ...
  </stats>
</answer>

gdzie

 • start – data początku wyświetlenia statystyk;
 • end – data końcowa wyświetlenia statystyk;
 • id – id secji;
 • widget_id – id widgetu;
 • sip – SIP login;
 • ip – IP adres użytkownika;
 • kind – typ wydarzenia:
  • 'come' – użytkownik odwiedził stronę z widgetem,
  • 'show' – otwarty formularz widgetu,
  • 'call' – zamówienie połączenia,
  • 'call_request' – zamówienie zaplanowanego połączenia,
  • 'rate' – użytkownik ocenił rozmowę,
  • 'fail' – użytkownik zaznaczył opcję, że rozmowa się nie odbyła,
  • 'close' – użytkownik zamknął formularz widgetu;
 • date – data i czas wydarzenia;
 • referrer_url – adres strony, z jakiej użytkownik odwiedził stronę z widgetem (tylko dla wydarzenia 'come');
 • url – adres strony widgeu (tylko dla wydarzenia 'come');
 • rate – dla wydarzenia 'show' - ilość uzyskanych punktów, dla wydarzenia 'rate' - ocena rozmowy;
 • request_call_date – data i czas zaznaczony użytkownikiem, jako wygodny termin odebrania połaczenia (tylko dla wydarzenia 'call_request');
 • redial – (true, false) czy zostało zrealizowane połączenie zwrotne lub nie (tylko dla wydarzenia 'call_request');
 • number – numer podany użytkownikiem (dla wydarzeń 'call', 'call_request', 'rate', 'fail').

Parametry:

 • numbers – lista numerów w formacie międzynarodowym.

Jeśli numbers zawiera 1 numer, wynik będzie wysłany od razu, jeśli podana jest lista numerów, wynik zostanie wysłany mailowo, lub na podany adres url

Zwróć uwagę: ustawienia danej metody można zmieniać tylko w Panelu klienta na stronie aktualizacji.

Przykład odpowiedzi dla 1 numeru:


{
  "status":"success",
  "info":{
    'mcc' : '250',
    'mnc': '01',
    'mccName': 'Russia',
    'mncName': 'Mobile TeleSystems',
    'ported': false,
    'roaming': false,
    'errorDescription': 'No Error'
  }
}

Przykład odpowiedzi dla kliku numerów:


{
  "status":"success"
}

Przykład wyniku, wysłanego na adres, podany na stronie aktualizacji:


{
  'success': true,
  'description': 'Проверено успешно',
  'result': [
    {
      'mcc': '250',
      'mnc': '01',
      'ported': false,
      'roaming': false,
      'errorDescription': 'No Error',
      'mccName': 'Russia',
      'mncName': 'Mobile TeleSystems',
      'number': '791234567890',
    }, ...
  ]
}

Parametry:

 • call_id – unikalny id połączenia, ten id jest wskazany w nazwie pliku z nagraniem połączenia (unikalny dla każdego nagrania w statystykach);
 • lang - język rozpoznawania (opcjonalnie);
 • return - zwrócony wynik. Opcje: words - słowa, phrases - zwroty. (opcjonalny. domyślnie phrases);
 • alternatives - czy zwracać alternatywne opcje. Opcje: 0 - nie, 1 - tak. (opcjonalny. domyślnie 0).
 • JSON
{
  "status": "success",
  "lang": "en-EN",
  "recognitionStatus": "in progress",
  "otherLangs": ["es-ES"],
  "words": [
    {
      "result": [
        {
            "s": 0.02,
            "e": 0.22,
            "w": "word",
        },
        {
            "s": 0.31,
            "e": 0.56,
            "w": "one",
        }
      ],
      "channel": 1
    }
  ],
  "phrases": [
    {
      "result": "word one",
      "channel": 1
    }
  ]
}

gdzie

 • lang – język;
 • recognitionStatus: status rozpoznania. Opcje:
  • in progress - w procesie rozpoznania,
  • error - wystąpił błąd podczas rozpoznawania,
  • recognized - rozpoznano,
  • ready for recognize - nagranie gotowe do rozpoznania,
  • not available for recognize - nagranie nie jest dostępne do rozpoznania
 • result:
  • words - tablica:
   • result - lista słów (tablica):
    • s - czas rozpoczęcia słowa
    • e - czas rozpoczęcia słowa
    • w - słowo
   • channel - numer kanału
  • phrases - tablica:
   • result - fraza
   • channel - numer kanału

Parametry:

 • call_id – unikalny id połączenia, ten id jest wskazany w nazwie pliku z nagraniem połączenia (unikalny dla każdego nagrania w statystykach);
 • lang - język rozpoznawania (opcjonalnie).
 • JSON
{
  'status' => 'success'
}

Dostępne metody API ZCRM:

 

 • Klienci
 • customers
  Zwraca listę klientów
 • customers/<c_id>
  Zwraca klienta według jego identyfikatora.
 • customers
  Tworzy nowego klienta z określonymi danymi.
 • customers/<c_id>
  Aktualizuje istniejącego klienta o określonym ID.
 • customers/<c_id>
  Usuwa klienta według jego ID.
 • Tagi
 • customers/labels
  Zwraca listę wszystkich tagów i statystyk według nich.
 • customers/labels
  Tworzy nowy tag.
 • customers/labels/<l_id>
  Usuwa tag z systemu według jego ID.
 • Dodatkowe właściwości
 • customers/custom-properties
  Zwraca wszystkie dodatkowe właściwości.
 • Kanał klienta
 • customers/<c_id>/feed
  Zwraca wpisy z kanału klienta.
 • customers/<c_id>/feed
  Dodaje notatkę tekstową do kanału klienta z możliwością dołączania plików.
 • customers/<c_id>/feed/<i_id>
  Aktualizuje zawartość istniejącej notatki tekstowej według jej ID.
 • customers/<c_id>/feed/<i_id>
  Usuwa notatkę z kanału klienta według jej ID.
 • Pracownicy
 • customers/<c_id>/employees
  Zwraca listę pracowników klienta według jego ID.
 • customers/<c_id>/employees/<e_id>
  Zwraca pracownika klienta według jego ID.
 • customers/<c_id>/employees
  Tworzy i zapisuje nowego pracownika dla danego klienta.
 • customers/<c_id>/employees/<e_id>
  Aktualizuje istniejącego pracownika o określonym ID.
 • customers/<c_id>/employees/<e_id>
  Usuwa pracownika według jego ID.
 • Zadania
 • events
  Zwraca listę zadań.
 • events/<event_id>
  Zwraca zadanie według jego ID.
 • events
  Tworzy nowe zadanie z określonymi danymi.
 • events/<event_id>
  Aktualizuje istniejące zadanie o określonym identyfikatorze.
 • events/<event_id>/close
  Kończy (zamyka) zadanie.
 • events/<event_id>
  Usuwa zadanie według jej ID.
 • Leads
 • leads
  Zwraca listę leads.
 • leads/<lead_id>
  Zwraca lead według jego ID.
 • leads
  Tworzy nowy lead z określonymi danymi.
 • leads/<lead_id>
  Aktualizuje istniejący lead o określonym ID.
 • leads/<lead_id>
  Usuwa lead według jego ID.
 • Użytkownicy
 • users
  Zwraca listę użytkowników.
 • users/<user_id>
  Zwraca użytkownika według jego ID.
 • users/<user_id>/working-hours
  Zwraca godziny pracy użytkownika.
 • users/groups
  Zwraca grupy i prawa użytkownika dla każdej z nich.
 • Połączenia
 • calls
  Zwraca listę połączeń.
 • Uogólnione kontakty
 • contacts
  Zwraca listę wszystkich kontaktów (klientów, pracowników, leads, użytkowników) z numerami telefonów.
 • contacts/identify
  Identyfikuje kontakt (klient, pracownik, lead, użytkownik) według numeru telefonu.
 • Pliki
 • files/<file_id>
  Zwraca plik według jego ID.

GET /v1/zcrm/customers

Zwraca listę klientów

Parametry

 • search (opcjonalnie) — ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu na:
  • nazwa klienta
  • numery telefonów klientów
  • opis klienta
  • adres i kod pocztowy
  • strona internetowa
  • adresy e-mail
  • messengery
  • nazwiska pracowników
  • numery telefonów pracowników
  • opisy pracowników
  • adresy e-mail pracowników
  • messengery pracowników
 • filter (opcjonalnie) — filtr klientów. Filtr działa tylko na określonych polach. Struktura filtra:
  {
  "status": "company",
  "type": "client",
  "country": "GB",
  "city": "London",
  "label": 12,
  "employees_count": "50",
  "responsible": 20
  }
  
  gdzie:
  • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
   • individual — osoba prywatna
   • company — firma
  • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
   • potential — potencjalny klient
   • client — klient
   • reseller — reseller
   • partner — partner
  • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itd.)
  • city — miejscowość klienta (ciąg)
  • label — tag (identyfikator)
  • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
   • 50 — mniej niż 50
   • 50_250 — 50 – 250
   • 250_500 — 250 – 500
  • responsible — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
  Dowolny z parametrów filtra można pominąć, tj. jest opcjonalny.
 • sort (opcjonalnie) — sortowanie klientów. Struktura parametru:
  {
   "attr": "name",
   "desc": 0
  }
  
  gdzie:
  • attr — pole sortowania. Prawidłowe wartości:
   • name — imię klienta
   • status — status klienta
   • type — typ klienta
  • desc — kierunek sortowania. Prawidłowe wartości:
   • 0 — rosnąco
   • 1 — malejąco
 • take (w przypadku paginacji) - ilu klientów zwrócić (domyślnie 20)
 • skip (w przypadku paginacji) — ilu klientów pominąć (domyślnie 0)

Odpowiedź

{
 "totalCount": 82,
 "customers": [
  {
   "id": 65,
   "name": "Good company",
   "status": "company",
   "type": "client",
   "responsible_user_id": 20,
   "employees_count": "50",
   "comment": "",
   "country": "GB",
   "city": "London",
   "address": "",
   "zip": "",
   "website": "",
   "created_at": "2020-04-28 05:47:47",
   "created_by": 20,
   "lead_source": "manual",
   "lead_created_at": null,
   "lead_created_by": null,
   "phones": [
    {
     "type": "work",
     "phone": "+44123456789"
    }
   ],
   "contacts": [
    {
     "type": "email_work",
     "value": "good_company@example.com"
    }
   ],
   "labels": [
    {
     "id": 12,
     "label": "Best clients"
    }
   ]
  }
 ]
}

gdzie:

 • totalCount — całkowita liczba klientów (w tym ciąg wyszukiwania i filtr)
 • customers — tablica klientów (z uwzględnieniem podziału na strony). Każdy element tablicy zawiera następujące parametry:
  • id — identyfikator klienta
  • name — imię klienta
  • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
   • individual — osoba prywatna
   • company — firma
  • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
   • potential — potencjalny klient
   • client — klient
   • reseller — reseller
   • partner — partner
  • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (RU, US itd.)
  • city — miejscowość klienta (ciąg)
  • label — tag (identyfikator)
  • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
   • 50 — mniej niż 50
   • 50_250 — 50 – 250
   • 250_500 — 250 – 500
  • comment — komentarz
  • country - kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
  • city — miasto klienta
  • address — adres klienta
  • zip — kod pocztowy
  • website — witryna klienta
  • created_at — data i godzina utworzenia klienta (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
  • created_by — przez kogo został utworzony (identyfikator użytkownika)
  • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
   • manual — ręcznie
   • call_incoming — przychodzące połączenie
   • call_outgoing — wychodzące połączenie
   • form — formularz
  • lead_created_at — data i godzina utworzenia lead, jeśli klient został utworzony z leadów (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
  • lead_created_by — przez kogo został utworzony lead, jeśli klient został utworzony z leadów (identyfikator użytkownika)
  • phones — tablica numerów telefonów klientów. Każdy numer zawiera następujące pola:
   • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
   • phone — wartość numeru
  • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
   • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
    • email_work — stacjonarny e-mail
    • email_personal — prywatny e-mail
    • skype
    • telegram
    • viber
    • whatsapp
   • value — wartość kontaktu
  • labels — tablica tagów przypisanych do klienta. Każdy tag zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator tagu
   • label — wartość tagu

GET /v1/zcrm/customers/<c_id>

Zwraca klienta według jego identyfikatora.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Odpowiedź

{
 "id": 65,
 "name": "Good company",
 "status": "company",
 "type": "client",
 "responsible_user_id": 20,
 "employees_count": "50",
 "comment": "",
 "country": "GB",
 "city": "London",
 "address": "",
 "zip": "",
 "website": "",
 "created_at": "2020-04-28 05:47:47",
 "created_by": 20,
 "lead_source": "manual",
 "lead_created_at": null,
 "lead_created_by": null,
 "phones": [
  {
   "type": "work",
   "phone": "+44123456789"
  }
 ],
 "contacts": [
  {
   "type": "email_work",
   "value": "good_company@example.com"
  }
 ],
 "labels": [
  {
   "id": 12,
   "label": "Best clients"
  }
 ],
 "custom_properties": [
  {
   "id": 18,
   "key": "loyalty",
   "title": "Loyalty",
   "value": "high"
  }
 ]
}

gdzie:

 • id — identyfikator klienta
 • name — imię klienta
 • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
 • city — miasto klienta
 • address — adres klienta
 • zip — kod pocztowy
 • website — witryna klienta
 • created_at — data i godzina utworzenia klienta (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
 • created_by — przez kogo został utworzony (identyfikator użytkownika)
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • lead_created_at — data i godzina utworzenia lead, jeśli klient został utworzony z leadów (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
 • lead_created_by — przez kogo został utworzony lead, jeśli klient został utworzony z leadów (identyfikator użytkownika)
 • phones — tablica numerów telefonów klientów. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów przypisanych do klienta. Każdy tag zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator tagu
  • label — wartość tagu
 • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każda dodatkowa właściwość zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator dodatkowej właściwości
  • key — unikalne imię dodatkowej właściwości
  • title — wyświetlona nazwa dodatkowej właściwości
  • value — wartość dodatkowej właściwości

POST /v1/zcrm/customers

Tworzy nowego klienta z określonymi danymi.

 • customer — dane nowego klienta. Struktura klienta:

Parametry

{
  "name": "Good company",
  "status": "company",
  "type": "client",
  "responsible_user_id": 20,
  "employees_count": "50",
  "comment": "",
  "country": "GB",
  "city": "London",
  "address": "",
  "zip": "",
  "website": "",
  "lead_source": "manual",
  "phones": [
   {
    "type": "work",
    "phone": "+44123456789"
   }
  ],
  "contacts": [
   {
    "type": "email_work",
    "value": "good_company@example.com"
   }
  ],
  "labels": [
   { "id": 12 },
   { "id": 13 }
 ],
  "custom_properties": [
  {
    "id": 18,
    "value": "high"
   }
  ]
}

gdzie:

 • name — nazwa klienta
 • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • comment — komentarz
 • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US и т.д.)
 • city — miejscowość klienta
 • address — adres klienta
 • zip — kod pocztowy
 • website — witryna klienta
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • phones — tablica numerów telefonów. Każdy numer musi zawierać następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów klienta. Każdy kontakt musi zawierać następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowa wartość:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów dodanych do klienta. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator istniejącego tagu
 • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator dodatkowej właściwości
  • key — unikalne imię dodatkowej właściwości
  • value — wartość dodatkowej właściwości

Odpowiedź:

{
"id": 65
}

gdzie:

 • id — identyfikator utworzonego klienta

PUT /v1/zcrm/customers/<c_id>

Aktualizuje istniejącego klienta o określonym ID.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Parametry

 • customer — nowe dane klientów. Struktura klienta:
{
  "name": "Good company",
  "status": "company",
  "type": "client",
  "responsible_user_id": 20,
  "employees_count": "50",
  "comment": "",
  "country": "GB",
  "city": "London",
  "address": "",
  "zip": "",
  "website": "",
  "lead_source": "manual",
  "phones": [
   {
    "type": "work",
    "phone": "+44123456789"
   }
  ],
  "contacts": [
   {
    "type": "email_work",
    "value": "good_company@example.com"
   }
  ],
  "labels": [
   { "id": 12 },
   { "id": 13 }
 ],
  "custom_properties": [
  {
    "id": 18,
    "value": "high"
   }
  ]
}

gdzie:

 • name — nazwa klienta
 • status — status klienta. Prawidłowe wartości:
  • individual — osoba prywatna
  • company — firma
 • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
  • potential — potencjalny klient
  • client — klient
  • reseller — reseller
  • partner — partner
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Prawidłowe wartości:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • comment — komentarz
 • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US и т.д.)
 • city — miejscowość klienta
 • address — adres klienta
 • zip — kod pocztowy
 • website — witryna klienta
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • phones — tablica numerów telefonów. Każdy numer musi zawierać następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów klienta. Każdy kontakt musi zawierać następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowa wartość:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów dodanych do klienta. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator istniejącego tagu
 • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator dodatkowej właściwości
  • key — unikalne imię dodatkowej właściwości
  • value — wartość dodatkowej właściwości

DELETE /v1/zcrm/customers/<c_id>

Usuwa klienta według jego ID.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

GET /v1/zcrm/customers/labels

Zwraca listę wszystkich tagów i statystyk według nich.

Odpowiedź

{
 "totalCount": 5,
 "labels": [
  {
   "id": 12,
   "label": "Best clients",
   "count": 14
  }
 ]
}

gdzie:

 • totalCount — całkowita liczba tagów w systemie
 • labels — tablica tagów. Każdy tag ma następujące pola:
  • id — identyfikator tagu
  • label — imię tagu
  • count — liczba klientów i leads korzystających z tego tagu

POST /v1/zcrm/customers/labels

Tworzy nowy tag.

Parametry

 • name — imię nowego tagu

Odpowiedź

{
 "id": 13,
 "label": "Best clients",
 "count": 0
}

gdzie:

 • id — identyfikator utworzonego tagu
 • label — nazwa tagu
 • count — liczba klientów i leads korzystających z tego tagu (tutaj zawsze jest to 0)

DELETE /v1/zcrm/customers/labels/<l_id>

Usuwa tag z systemu według jego ID.

Parametry adresu

 • l_id — identyfikator tagu

GET /v1/zcrm/customers/custom-properties

Zwraca wszystkie dodatkowe właściwości.

Odpowiedź

{
 "totalCount": 8,
 "customProperties": [
  {
   "id": 18,
   "key": "loyalty",
   "title": "Loyalty"
  }
 ]
}

gdzie:

 • totalCount — całkowita liczba dodatkowych właściwości.
 • customProperties — tablica dodatkowych właściwości. Każda dodatkowa właściwość zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator dodatkowej właściwości
  • key — unikalne imię dodatkowej właściwości
  • title — wyświetlona nazwa dodatkowej właściwości

GET /v1/zcrm/customers/<c_id>/feed

Zwraca wpisy z kanału klienta.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Odpowiedź

{
 "totalCount": 17,
 "items": [
  {
   "id": 37825,
   "type": "note",
   "content": "Call to client",
   "time": "2020-06-08 06:55:02",
   "user_id": 20,
   "user_name": "John Smith",
   "call_id": null,
   "call_type": null,
   "call_status": null,
   "call_phone": null,
   "call_duration": null,
   "call_record": null,
   "call_contact_name": null,
   "attached_files": [
    {
     "file_id": 576,
     "original_filename": "filename.doc"
    }
   ]
  }
 ]
}

gdzie:

 • totalCount — całkowita liczba wpisów
 • items — tablica wpisów. Każdy wpis zawiera następujące atrybuty:
  • id — identyfikator wpisu
  • type — typ wpisu. Możliwa wartość:
   • event — wydarzenie
   • note — tekstowa notatka
   • call — połączenie
  • content — treść wpisu. Jeśli typem wpisu jest notatka, ten atrybut zawiera tekstową treść notatki. Jeśli typ wpisu to zdarzenie, ten atrybut zawiera identyfikator zdarzenia, na przykład:
   • CUSTOMER_CREATED — zdarzenie tworzenia klienta
   • LEAD_CREATED — zdarzenie tworzenia potencjalnego klienta
  • time — czas wpisu w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`
  • user_id — identyfikator użytkownika, który utworzył notatkę
  • user_name — nazwa użytkownika, który utworzył notatkę
  • call_id — identyfikator połączenia (jeśli typem wpisu jest połączenie)
  • call_type — typ połączenia. Możliwa wartość:
   • incoming — połączenie przychodzące
   • outgoing — połączenie wychodzące
  • call_status — status połączenia. Prawidłowa wartość
   • answer — udane połączenie
   • noanswer — brak odpowiedzi
   • cancel — anulowano
   • busy — zajęty
   • failed — nie powiodło się
  • call_phone — numer telefonu
  • call_duration — czas trwania w sekundach
  • call_record — czy nagrywanie rozmów jest włączone
  • call_contact_name — imię kontaktu połączenia
  • attached_files — tablica plików dołączonych do notatki (jeśli typ wpisu to notatka). Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
   • file_id — identyfikator pliku
   • original_filename — oryginalna nazwa pliku

POST /v1/zcrm/customers/<c_id>/feed

Dodaje notatkę tekstową do kanału klienta z możliwością dołączania plików.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Parametry

 • content — wartość tekstowa notatki
 • files — tablica załączników

Odpowiedź

{
 "id": 37825,
 "type": "note",
 "content": "Call to client",
 "time": "2020-06-08 06:55:02",
 "user_id": 20,
 "user_name": "John Smith",
 "attached_files": [
  {
   "file_id": 576,
   "original_filename": "filename.doc"
  }
 ]
}

gdzie:

 • id - identyfikator wpisu
 • type - typ wpisu. W takim przypadku jest to równe:
  • note - notatka tekstowa
 • content - treść tekstu notatki
 • time - czas notatki w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`
 • user_id - identyfikator użytkownika, który utworzył notatkę
 • user_name - nazwa użytkownika, który utworzył notatkę
 • attached_files - tablica plików dołączonych do notatki (jeśli typ wpisu to notatka). Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
  • file_id — identyfikator pliku
  • original_filename — oryginalna nazwa pliku

PUT /v1/zcrm/customers/<c_id>/feed/<i_id>

>Aktualizuje zawartość istniejącej notatki tekstowej według jej ID.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • i_id — identyfikator notatki tekstowej

Parametry

 • content — nowy tekst notatki

DELETE /v1/zcrm/customers/<c_id>/feed/<i_id>

Usuwa notatkę z kanału klienta według jej ID.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • i_id — identyfikator notatki tekstowej

GET /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees

Zwraca listę pracowników klienta według jego ID.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Odpowiedź

{
 "totalCount": 5,
 "employees": [
  {
   "id": 23,
   "customer_id": 11,
   "name": "John Smith",
   "position": "manager",
   "position_title": "",
   "comment": "",
   "phones": [
    {
     "type": "work",
     "phone": "+44123456789"
    }
   ],
   "contacts": [
    {
     "type": "email_work",
     "value": "john@example.com"
    }
   ]
  }
 ]
}

gdzie:

 • totalCount — liczba pracowników klienta
 • employees — tablica pracowników klientów. Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
  • id — identyfikator pracownika
  • customer_id — identyfikator klienta, z którym związany jest pracownik
  • name — imię pracownika
  • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
   • ceo — prezes zarządu
   • director — wiceprezes zarządu
   • manager — menadżer
   • sales_manager — kierownik sprzedaży
   • hr — HR
   • support — obsługa klienta
   • custom — dowolne
  • position_title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
  • comment — komentarz
  • phones — tablica numerów telefonów pracowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
   • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
   • phone — wartość numeru
  • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
   • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
    • email_work — stacjonarny e-mail
    • email_personal — prywatny e-mail
    • skype
    • telegram
    • viber
    • whatsapp
   • value — wartość kontaktu

GET /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees/<e_id>

Zwraca pracownika klienta według jego ID.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • e_id — identyfikator pracownika

Odpowiedź

{
 "id": 23,
 "customer_id": 11,
 "name": "John Smith",
 "position": "manager",
 "position_title": "",
 "comment": "",
 "phones": [
  {
   "type": "work",
   "phone": "+44123456789"
  }
 ],
 "contacts": [
  {
   "type": "email_work",
   "value": "john@example.com"
  }
 ]
}

gdzie:

 • id — identyfikator pracownika
 • customer_id — identyfikator klienta, z którym związany jest pracownik
 • name — imię pracownika
 • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
  • ceo — prezes zarządu
  • director — wiceprezes zarządu
  • manager — menadżer
  • sales_manager — kierownik sprzedaży
  • hr — HR
  • support — obsługa klienta
  • custom — dowolne
 • position_title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
 • comment — komentarz
 • phones — tablica numerów telefonów pracowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu

POST /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees

Tworzy i zapisuje nowego pracownika dla danego klienta.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta

Parametry

 • employee — nowe dane pracowników. Struktura pracowników:
{
  "name": "John Smith",
  "position": "manager",
  "position_title": "",
  "comment": "",
  "phones": [
   {
    "type": "work",
    "phone": "+44123456789"
   }
  ],
  "contacts": [
   {
    "type": "email_work",
    "value": "john@example.com"
   }
  ]
 }

gdzie:

 • name — imię pracownika
 • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
  • ceo — prezes zarządu
  • director — wiceprezes zarządu
  • manager — menadżer
  • sales_manager — kierownik sprzedaży
  • hr — HR
  • support — obsługa klienta
  • custom — dowolne
 • position_title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
 • comment — komentarz
 • phones — tablica numerów telefonów pracowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu

Odpowiedź

{
 "id": 23
}

gdzie:

 • id — identyfikator nowego pracownika

PUT /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees/<e_id>

Aktualizuje istniejącego pracownika o określonym ID.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • e_id — identyfikator pracownika

Parametry

 • employee — nowe dane pracownika. Struktura:
{
  "name": "John Smith",
  "position": "manager",
  "position_title": "",
  "comment": "",
  "phones": [
   {
    "type": "work",
    "phone": "+44123456789"
   }
  ],
  "contacts": [
   {
    "type": "email_work",
    "value": "john@example.com"
   }
  ]
}

gdzie:

 • name — imię pracownika
 • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
  • ceo — prezes zarządu
  • director — wiceprezes zarządu
  • manager — menadżer
  • sales_manager — kierownik sprzedaży
  • hr — HR
  • support — obsługa klienta
  • custom — dowolne
 • position_title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
 • comment — komentarz
 • phones — tablica numerów telefonów pracowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z klientami. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu

DELETE /v1/zcrm/customers/<c_id>/employees/<e_id>

Usuwa pracownika według jego ID.

Parametry adresu

 • c_id — identyfikator klienta
 • e_id — identyfikator pracownika

GET /v1/zcrm/events

Zwraca listę zadań.

Parametry

 • search (opcjonalnie) - ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu:
  • tytuł zadania
  • opis zadania
  • komentarze ukończonych zadań
 • filter (opcjonalnie) - filtr zadań. Struktura filtra:
  {
    "responsible": 456,
    "createdBy": 456,
    "start": "2020-06-03 02:56:00",
    "end": "2020-06-12 02:56:00",
    "completed": 1
  }

  gdzie:

  • responsible — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
  • createdBy — utworzono (identyfikator użytkownika)
  • start — pokaż zadania rozpoczynające się *po* określonym czasie (format `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
  • end — pokaż zadania kończące się *przed* określonym czasem (format `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
  • completed — ustaw na 1, aby w tym wyświetlać ukończone zadania
 • sort (opcjonalnie) - zadania sortowania. Struktura parametrów:
  {
    "attr": "start",
    "desc": 0
  }

  gdzie:

  • attr — pole sortowania. Prawidłowe wartości:
   • responsible — odpowiedzialny użytkownik
   • title — tytuł zadania
   • start — czas rozpoczęcia zadania
   • end — czas zakończenia zadania
  • desc — kierunek sortowania. Prawidłowe wartości:
   • 0 — rosnąco
   • 1 — malejąco

Odpowiedź

{
 "totalCount": 4,
 "events": [
  {
   "id": 40,
   "type": "task",
   "title": "Call to GoodCompany",
   "description": "",
   "start": "2020-05-26 09:00:00",
   "end": "2020-05-26 12:30:00",
   "allDay": false,
   "created_by": 234,
   "responsible_user": 234,
   "phone": "",
   "call_done": 0,
   "completed": 0,
   "completed_comment": "",
   "members": [234, 235],
   "customers": [
    {
     "id": 3486,
     "name": "GoodCompany",
     "status": "company",
     "type": "client",
     "lead_source": "manual",
     "lead_status": "not_processed",
     "contact_type": "customer"
    }
   ]
  }
 ]
}

gdzie

 • totalCount — całkowita liczba zadań
 • events — tablica zadań. Każde zadanie zawiera następujące atrybuty:
  • id — identyfikator zadania
  • type — typ zadania. Możliwa wartość:
   • task — zadanie
   • call — połączenie
  • title — tytuł zadania
  • description — opis zadania (w formacie Quill Delta: https://quilljs.com/docs/delta/)
  • start — data i godzina rozpoczęcia zadania (w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
  • end — data i godzina zakończenia zadania (w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
  • allDay — zadanie na cały dzień (`true` lub `false`) — datę określa się parametrem start
  • created_by — identyfikator użytkownika, który utworzył zadanie
  • responsible_user — identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za zadanie
  • phone — numer telefonu dla połączenia (jeśli typ zadania to połączenie)
  • call_done — wskazuje, czy połączenie zostało wykonane
  • completed — wskazuje, że zadanie jest oznaczone jako ukończone
  • completed_comment — komentarz na ukończone zadanie
  • members — tablica uczestników zadania (tylko identyfikatory użytkowników)
  • customers — tablica klientów i potencjalnych klientów dołączonych do zadania. Każdy element tablicy zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator klienta / lead
   • name — imię klienta / lead
   • status — status klienta. Możliwa wartość:
    • individual — osoba prywatna
    • company — firma
   • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
    • potential — potencjalny klient
    • client — klient
    • reseller — reseller
    • partner — partner
   • lead_source — źródło lead. Prawidłowe wartości:
    • manual — ręcznie
    • call_incoming — przychodzące połączenie
    • call_outgoing — wychodzące połączenie
    • form — formularz
   • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
    • not_processed — niesortowany
    • in_progress — w przetwarzaniu
    • finished — zakończony
   • contact_type — typ kontaktu. Możliwa wartość:
    • customer — klient
    • lead — lead

GET /v1/zcrm/events/<event_id>

Zwraca zadanie według jego ID.

Odpowiedź

{
 "id": 40,
 "type": "task",
 "title": "Call to GoodCompany",
 "description": "",
 "start": "2020-05-26 09:00:00",
 "end": "2020-05-26 12:30:00",
 "allDay": false,
 "created_by": 234,
 "responsible_user": 234,
 "phone": "",
 "call_done": 0,
 "completed": 0,
 "completed_comment": "",
 "members": [234, 235],
 "customers": [
  {
   "id": 3486,
   "name": "GoodCompany",
   "status": "company",
   "type": "client",
   "lead_source": "manual",
   "lead_status": "not_processed",
   "contact_type": "customer"
  }
 ]
}

gdzie

 • id — identyfikator zadania
 • type — typ zadania. Możliwa wartość:
  • task — zadanie
  • call — połączenie
 • title — tytuł zadania
 • description — opis zadania (w formacie Quill Delta: https://quilljs.com/docs/delta/)
 • start — data i godzina rozpoczęcia zadania (w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
 • end — data i godzina zakończenia zadania (w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
 • allDay — zadanie na cały dzień (`true` lub `false`) — datę określa się parametrem start
 • created_by — identyfikator użytkownika, który utworzył zadanie
 • responsible_user — identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za zadanie
 • phone — numer telefonu dla połączenia (jeśli typ zadania to połączenie)
 • call_done — wskazuje, czy połączenie zostało wykonane
 • completed — wskazuje, że zadanie jest oznaczone jako ukończone
 • completed_comment — komentarz na ukończone zadanie
 • members — tablica uczestników zadania (tylko identyfikatory użytkowników)
 • customers — tablica klientów i potencjalnych klientów dołączonych do zadania. Każdy element tablicy zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator klienta / lead
  • name — imię klienta / lead
  • status — status klienta. Możliwa wartość:
   • individual — osoba prywatna
   • company — firma
  • type — typ klienta. Prawidłowe wartości:
   • potential — potencjalny klient
   • client — klient
   • reseller — reseller
   • partner — partner
  • lead_source — źródło lead. Prawidłowe wartości:
   • manual — ręcznie
   • call_incoming — przychodzące połączenie
   • call_outgoing — wychodzące połączenie
   • form — formularz
  • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
   • not_processed — niesortowany
   • in_progress — w przetwarzaniu
   • finished — zakończony
  • contact_type — typ kontaktu. Możliwa wartość:
   • customer — klient
   • lead — lead

POST /v1/zcrm/events

Tworzy nowe zadanie z określonymi danymi.

Parametry

 • event — dane nowego zadania. Struktura:
{
  "type": "task",
  "title": "Call to GoodCompany",
  "description": "",
  "start": "2020-05-26 09:00:00",
  "end": "2020-05-26 12:30:00",
  "allDay": false,
  "responsible_user": 234,
  "phone": "",
  "members": [234, 235],
  "customers": [3486, 3487]
}

gdzie

 • type — typ zadania. Możliwa wartość:
  • task — zadanie
  • call — połączenie
 • title — tytuł zadania
 • description — opis zadania (w formacie Quill Delta: https://quilljs.com/docs/delta/)
 • start — data i godzina rozpoczęcia zadania (w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
 • end — data i godzina zakończenia zadania (w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
 • allDay — zadanie na cały dzień (`true` lub `false`) — datę określa się parametrem start
 • responsible_user — identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za zadanie
 • phone — numer telefonu dla połączenia (jeśli typ zadania to połączenie)
 • members — tablica uczestników zadania (tylko identyfikatory użytkowników)
 • customers — tablica klientów i potencjalnych klientów (tylko identyfikatory użytkowników)

Odpowiedź

{
 "id": 7216
}

gdzie

 • id — identyfikator utworzonego zadania

PUT /v1/zcrm/events/<event_id>

Aktualizuje istniejące zadanie o określonym identyfikatorze.

>

Parametry

 • event — nowe dane zadania. Struktura:
{
  "title": "Call to GoodCompany",
  "description": "",
  "start": "2020-05-26 09:00:00",
  "end": "2020-05-26 12:30:00",
  "allDay": false,
  "created_by": 234,
  "responsible_user": 234,
  "phone": "",
  "members": [234, 235],
  "customers": [3486, 3487]
}

gdzie

 • title — tytuł zadania
 • description — opis zadania (w formacie Quill Delta: https://quilljs.com/docs/delta/)
 • start — data i godzina rozpoczęcia zadania (w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
 • end — data i godzina zakończenia zadania (w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
 • allDay — zadanie na cały dzień (`true` lub `false`) — datę określa się parametrem start
 • responsible_user — identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za zadanie
 • phone — numer telefonu dla połączenia (jeśli typ zadania to połączenie)
 • members — tablica uczestników zadania (tylko identyfikatory użytkowników)
 • customers — tablica klientów i potencjalnych klientów (tylko identyfikatory użytkowników)

POST /v1/zcrm/events/<event_id>/close

Kończy (zamyka) zadanie.

Parametry

 • comment (opcjonalnie) - komentarz

DELETE /v1/zcrm/events/<event_id>

Usuwa zadanie według jej ID.

Brak parametrów

GET /v1/zcrm/leads

Zwraca listę leads.

Parametry

 • search (opcjonalnie) - ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu:
  • imię lead
  • numery telefonów lead
  • opis potencjalnego klienta
  • adres i kod pocztowy
  • strona internetowa
  • adresy e-mail
  • messengery
 • filter (opcjonalnie) - filtr leads. Struktura filtra:
  {
    "source": "call_incoming",
    "responsible": 32,
    "label": 12,
    "createdAfter": "2020-06-11 12:24:00",
    "createdBefore": "2020-06-26 12:24:00"
  }

gdzie

 • source — źródło lead. Prawidłowe wartości:
  • manual — dodany ręcznie
  • call_incoming — połączenie przychodzące
  • call_outgoing — połączenie wychodzące
  • form — formularz callback
 • responsible — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika). Ten parametr dopuszcza również wartości specjalne:
  • null — zwróci wszystkie leads przypisane do kogoś
  • –1 — zwróci nieprzetworzone leads
  • –2 — zwróci wszystkie leads (zarówno przypisane, jak i niesortowane)
 • label — tag (identyfikator)
 • createdAfter — pokaż tylko utworzone leads *po* określonym czasie (format: `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
 • createdBefore — pokaż tylko leads utworzone *przed* określonym czasem (format: `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
Dowolny z parametrów filtra można pominąć, tj. jest opcjonalny.
 • sort (opcjonalnie) - sortowanie leads. Struktura parametrów:
  {
    "attr": "name",
    "desc": 0
  }

  gdzie

  • attr — pole sortowania. Prawidłowe wartości:
   • name — imię lead
   • lead_source — źródło lead
   • lead_status — status lead
   • responsible_user_id — odpowiedzialny użytkownik
   • lead_created_at — czas utworzenia lead
  • desc — kierunek sortowania. Prawidłowe wartości:
   • 0 — rosnąco
   • 1 — malejąco
 • take (w przypadku paginacji) - ile zwrócić leads (domyślnie 20)
 • skip (w przypadku paginacji) - ile pominąć leads (domyślnie 0)

Odpowiedź

{
 "totalCount": 100,
 "uncategorizedCount": 10,
 "leads": [
  {
   "id": 3486,
   "name": "GoodCompany",
   "responsible_user_id": 234,
   "employees_count": "50",
   "comment": "",
   "country": "GB",
   "city": "London",
   "address": "",
   "zip": "",
   "website": "",
   "lead_status": "not_processed",
   "lead_source": "manual",
   "lead_created_at": "2020-04-28 05:47:47",
   "lead_created_by": 234,
   "phones": [
    {
     "type": "work",
     "phone": "+44123456789"
    }
   ],
   "contacts": [
    {
     "type": "email_work",
     "value": "good_company@example.com"
    }
   ],
   "labels": [
    {
     "id": 22,
     "label": "Best clients"
    }
   ]
  }
 ]
}

gdzie

 • totalCount — całkowita liczba znalezionych leads (w tym ciąg wyszukiwania i filtr)
 • uncategorizedCount —łączna liczba nie analizowanych leads (w tym wyszukiwanie i filtrowanie)
 • leads — tablica potencjalnych klientów (z uwzględnieniem podziału na strony). Każdy element tablicy zawiera następujące parametry:
  • id — identyfikator lead
  • name — imię lead
  • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
  • employees_count — liczba pracowników. Możliwa wartość:
   • 50 — mniej niż 50
   • 50_250 — 50 – 250
   • 250_500 — 250 – 500
  • comment — komentarz
  • country — kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
  • city — miasto klienta
  • address — adres klienta
  • zip — kod pocztowy
  • website — witryna klienta
  • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
   • not_processed — niesortowany
   • in_progress — w przetwarzaniu
   • finished — zakończony
  • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
   • manual — ręcznie
   • call_incoming — przychodzące połączenie
   • call_outgoing — wychodzące połączenie
   • form — formularz
  • lead_created_at — data i godzina utworzenia lead, jeśli klient został utworzony z leadów (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
  • lead_created_by — przez kogo został utworzony lead, jeśli klient został utworzony z leadów (identyfikator użytkownika)
  • phones — tablica numerów telefonów lead. Każdy numer zawiera następujące pola:
   • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
   • phone — wartość numeru
  • contacts — tablica kontaktów z leads. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
   • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
    • email_work — stacjonarny e-mail
    • email_personal — prywatny e-mail
    • skype
    • telegram
    • viber
    • whatsapp
   • value — wartość kontaktu
  • labels — tablica tagów przypisanych do klienta. Każdy tag zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator tagu
   • label — wartość tagu

GET /v1/zcrm/leads/<lead_id>

Zwraca lead według jego ID.

Odpowiedź

{
 "id": 3486,
 "name": "GoodCompany",
 "responsible_user_id": 234,
 "employees_count": "50",
 "comment": "",
 "country": "GB",
 "city": "London",
 "address": "",
 "zip": "",
 "website": "",
 "lead_status": "not_processed",
 "lead_source": "manual",
 "lead_created_at": "2020-04-28 05:47:47",
 "lead_created_by": 234,
 "phones": [
  {
   "type": "work",
   "phone": "+44123456789"
  }
 ],
 "contacts": [
  {
   "type": "email_work",
   "value": "good_company@example.com"
  }
 ],
 "labels": [
  {
   "id": 22,
   "label": "Best clients"
  }
 ],
 "custom_properties": [
  {
   "id": 12,
   "key": "loyalty",
   "title": "Loyalty",
   "value": "high"
  }
 ]
}

gdzie

 • id — identyfikator potencjalnego klienta
 • name — imię lead
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Możliwa wartość:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • comment — komentarz
 • country - kraj klienta. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
 • city - miasto klienta
 • address - adres klienta
 • zip - kod pocztowy
 • website - witryna klienta
 • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
  • not_processed — niesortowany
  • in_progress — w przetwarzaniu
  • finished — zakończony
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • lead_created_at — data i godzina utworzenia lead, jeśli klient został utworzony z leadów (w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
 • lead_created_by — przez kogo został utworzony lead, jeśli klient został utworzony z leadów (identyfikator użytkownika)
 • phones — tablica numerów telefonów lead. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z leads. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów przypisanych do klienta. Każdy tag zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator tagu
  • label — wartość tagu

POST /v1/zcrm/leads

Tworzy nowy lead z określonymi danymi.

Parametry

 • convert — konwertować lead w klienta. Prawidłowe wartości:
  • 0 - nie konwertować, utwórz lead
  • 1 - utwórz klienta
  • 2 - niedocelowy (operacja zostanie anulowana - nie zostanie utworzony lead ani klient)
 • lead — dane nowego lead. Struktura lead:
  {
    "name": "GoodCompany",
    "responsible_user_id": 234,
    "employees_count": "50",
    "comment": "",
    "country": "RU",
    "city": "Москва",
    "address": "",
    "zip": "",
    "website": "",
    "lead_source": "manual",
    "lead_status": "in_progress",
    "phones": [
     {
      "type": "work",
      "phone": "+44123456789"
     }
    ],
    "contacts": [
     {
      "type": "email_work",
      "value": "good_company@example.com"
     }
    ],
    "labels": [
     { "id": 22 },
     { "id": 23 }
   ],
    "custom_properties": [
    {
      "id": 12,
      "value": "high"
     }
    ]
  }

  gdzie

  • name — imię lead
  • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
  • employees_count — liczba pracowników. Możliwa wartość:
   • 50 — mniej niż 50
   • 50_250 — 50 – 250
   • 250_500 — 250 – 500
  • comment — komentarz
  • country - kraj lead. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
  • city - miasto lead
  • address - adres lead
  • zip - kod pocztowy
  • website - witryna
  • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
   • not_processed — niesortowany
   • in_progress — w przetwarzaniu
   • finished — zakończony
  • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
   • manual — ręcznie
   • call_incoming — przychodzące połączenie
   • call_outgoing — wychodzące połączenie
   • form — formularz
  • phones — tablica numerów telefonów lead. Każdy numer zawiera następujące pola:
   • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
   • phone — wartość numeru
  • contacts — tablica kontaktów z leads. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
   • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
    • email_work — stacjonarny e-mail
    • email_personal — prywatny e-mail
    • skype
    • telegram
    • viber
    • whatsapp
   • value — wartość kontaktu
  • labels — tablica tagów dodana do potencjalnej szansy. Każdy element musi zawierać:
   • id — identyfikator istniejącego tagu
   • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każdy element musi zawierać:
    • id — identyfikator dodatkowej właściwości albo:
    • key — unikalna nazwa dodatkowej właściwości
    • value — wartość dodatkowej właściwości

Odpowiedź

{
 "id": 123
}

gdzie

 • id — identyfikator utworzonego leadu

PUT /v1/zcrm/leads/<lead_id>

Aktualizuje istniejący lead o określonym ID.

Parametry

 • convert — konwertować lead w klienta. Prawidłowe wartości:
  • 0 - nie konwertuj
  • 1 - utwórz klienta
  • 2 - niedocelowy (usuń lead)
 • lead — dane nowego lead. Struktura lead:
{
  "name": "GoodCompany",
  "responsible_user_id": 234,
  "employees_count": "50",
  "comment": "",
  "country": "GB",
  "city": "London",
  "address": "",
  "zip": "",
  "website": "",
  "lead_source": "manual",
  "lead_status": "in_progress",
  "phones": [
   {
    "type": "work",
    "phone": "+44123456789"
   }
  ],
  "contacts": [
   {
    "type": "email_work",
    "value": "good_company@example.com"
   }
  ],
  "labels": [
   { "id": 22 },
   { "id": 23 }
 ],
  "custom_properties": [
  {
    "id": 12,
    "value": "high"
   }
  ]
}

gdzie

 • name — imię lead
 • responsible_user_id — odpowiedzialny (identyfikator użytkownika)
 • employees_count — liczba pracowników. Możliwa wartość:
  • 50 — mniej niż 50
  • 50_250 — 50 – 250
  • 250_500 — 250 – 500
 • comment — komentarz
 • country - kraj lead. Dwuliterowy kod (PL, US itp.)
 • city - miasto lead
 • address - adres lead
 • zip - kod pocztowy
 • website - witryna
 • lead_status — status lead. Możliwa wartość:
  • not_processed — niesortowany
  • in_progress — w przetwarzaniu
  • finished — zakończony
 • lead_source — źródło. Prawidłowe wartości:
  • manual — ręcznie
  • call_incoming — przychodzące połączenie
  • call_outgoing — wychodzące połączenie
  • form — formularz
 • phones — tablica numerów telefonów lead. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • type — typ numeru. Prawidłowe wartości:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
  • phone — wartość numeru
 • contacts — tablica kontaktów z leads. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Prawidłowe wartości:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • labels — tablica tagów dodana do potencjalnej szansy. Każdy element musi zawierać:
  • id — identyfikator istniejącego tagu
  • custom_properties — tablica dodatkowych właściwości. Każdy element musi zawierać:
   • id — identyfikator dodatkowej właściwości albo:
   • key — unikalna nazwa dodatkowej właściwości
   • value — wartość dodatkowej właściwości

DELETE /v1/zcrm/leads/<lead_id>

Usuwa lead według jego ID.

Brak parametrów

GET /v1/zcrm/users

Zwraca listę użytkowników.

Odpowiedź

{
 "totalCount": 2,
 "users": [
  {
   "id": 234,
   "email": "john_smith@example.com",
   "name": "John Smith",
   "group_id": 653,
   "is_superadmin": 1,
   "enabled": 1,
   "created_at": "2020-04-27 01:01:31",
   "avatar": 2457,
   "role": "",
   "status": "",
   "language": "en",
   "color": "220",
   "color_hex": "5678BD",
   "internal_number": "100",
   "timezone": "Europe/London",
   "first_day": 1,
   "device": "webphone",
   "phone_widget_location": "right",
   "phones": [
    {
     "phone": "+44123456789",
     "type": "work"
    }
   ],
   "contacts": [
    {
     "type": "email_work",
     "value": "smith@example.com"
    }
   ]
  }
 ]
}

gdzie

 • totalCount — całkowita liczba użytkowników
 • users — tablica użytkowników. Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
  • id — identyfikator użytkownika
  • email — konto e-mail użytkownika
  • name — nazwa użytkownika
  • group_id — identyfikator grupy użytkowników
  • is_superadmin — wskazuje, czy użytkownik jest superadministratorem (1 czy 0)
  • enabled — czy użytkownik jest odblokowany (1 czy 0)
  • created_at — data i godzina utworzenia użytkownika (format `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
  • avatar — awatar użytkownika (identyfikator pliku)
  • role — stanowisko użytkownika
  • status — status użytkownika
  • language — język interfejsu użytkownika. Możliwe opcje:
   • pl — polski
   • de — niemiecki
   • en — angielski
   • es — hiszpański
   • ru — rosyjski
   • ua — ukraiński
  • color — kolor zadań użytkownika w interfejsie ZCRM (tylko wartość odcienia - od 0 do 359)
  • color_hex — kolor zadań użytkownika w interfejsie ZCRM (hex-reprezentacja)
  • internal_number — wewnętrzny numer centrali PBX użytkownika
  • timezone — strefa czasowa użytkownika
  • first_day — określa, który dzień tygodnia jest początkiem tygodnia:
   • 0 — niedziela
   • 1 — poniedziałek
  • device — co używa się do połączeń. Możliwa wartość:
   • webphone — web-telefon
   • softphone — softphone(aplikacja)
  • phone_widget_location — lokalizacja widgetu web telefonu. Możliwa wartość:
   • left — umieść widget telefonu po lewej
   • right — umieść widget telefonu po prawej
  • phones — tablica numerów telefonów użytkowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
   • phone — numer
   • type — typ numeru. Możliwa wartość:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
  • contacts — tablica kontaktów użytkownika. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
   • type — typ kontaktu. Możliwa wartość:
    • email_work — stacjonarny e-mail
    • email_personal — prywatny e-mail
    • skype
    • telegram
    • viber
    • whatsapp
   • value — wartość kontaktu

GET /v1/zcrm/users/<user_id>

Zwraca użytkownika według jego ID.

Odpowiedź

{
 "id": 234,
 "email": "john_smith@example.com",
 "name": "John Smith",
 "group_id": 653,
 "is_superadmin": 1,
 "enabled": 1,
 "created_at": "2020-04-27 01:01:31",
 "avatar": 2457,
 "role": "",
 "status": "",
 "language": "ru",
 "color": "220",
 "color_hex": "5678BD",
 "internal_number": "100",
 "timezone": "Europe/London",
 "first_day": 1,
 "device": "webphone",
 "phone_widget_location": "right",
 "phones": [
  {
   "phone": "+44123456789",
   "type": "work"
  }
 ],
 "contacts": [
  {
   "type": "email_work",
   "value": "smith@example.com"
  }
 ],
 "pending_email_change_request": false
}

gdzie

 • id — identyfikator użytkownika
 • email — konto e-mail użytkownika
 • name — nazwa użytkownika
 • group_id — identyfikator grupy użytkowników
 • is_superadmin — wskazuje, czy użytkownik jest superadministratorem (1 czy 0)
 • enabled — czy użytkownik jest odblokowany (1 czy 0)
 • created_at — data i godzina utworzenia użytkownika (format `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
 • avatar — awatar użytkownika (identyfikator pliku)
 • role — stanowisko użytkownika
 • status — status użytkownika
 • language — język interfejsu użytkownika. Możliwe opcje:
  • pl — polski
  • de — niemiecki
  • en — angielski
  • es — hiszpański
  • ru — rosyjski
  • ua — ukraiński
 • color — kolor zadań użytkownika w interfejsie ZCRM (tylko wartość odcienia - od 0 do 359)
 • color_hex — kolor zadań użytkownika w interfejsie ZCRM (hex-reprezentacja)
 • internal_number — wewnętrzny numer centrali PBX użytkownika
 • timezone — strefa czasowa użytkownika
 • first_day — określa, który dzień tygodnia jest początkiem tygodnia:
  • 0 — niedziela
  • 1 — poniedziałek
 • device — co używa się do połączeń. Możliwa wartość:
  • webphone — web-telefon
  • softphone — softphone(aplikacja)
 • phone_widget_location — lokalizacja widgetu web telefonu. Możliwa wartość:
  • left — umieść widget telefonu po lewej
  • right — umieść widget telefonu po prawej
 • phones — tablica numerów telefonów użytkowników. Każdy numer zawiera następujące pola:
  • phone — numer
  • type — typ numeru. Możliwa wartość:
   • work — stacjonarny
   • personal — prywatny
 • contacts — tablica kontaktów użytkownika. Każdy kontakt zawiera następujące pola:
  • type — typ kontaktu. Możliwa wartość:
   • email_work — stacjonarny e-mail
   • email_personal — prywatny e-mail
   • skype
   • telegram
   • viber
   • whatsapp
  • value — wartość kontaktu
 • pending_email_change_request — jeśli wysłano prośbę o zmianę konta e-mail, ale prośba nie została jeszcze potwierdzona, parametr ten zostanie ustawiony na true
 • GET /v1/zcrm/users/<user_id>/working-hours

  Zwraca godziny pracy użytkownika.

  Odpowiedź

  {
   "schedulePeriod": 7,
   "scheduleWorkingHours": [
    {
     "time_start": "2020-06-15 09:00:00",
     "time_end": "2020-06-15 18:00:00"
    }
   ],
   "scheduleFixes": [
    {
     "index": 2,
     "repeat_index": 1,
     "time_start": "2020-06-24 09:00:00",
     "time_end": "2020-06-24 13:00:00",
     "deleted": 0
    }
   ],
   "customWorkingHours": [
    {
     "time_start": "2020-06-27 11:00:00",
     "time_end": "2020-06-27 15:00:00"
    }
   ]
  }

  gdzie

  • schedulePeriod — częstotliwość harmonogramu, * jak * to się powtarza. W przypadku normalnego tygodnia pracy jest to 7 dni, w przypadku codziennego harmonogramu - 2 dni itd.
  • scheduleWorkingHours — tablica okresów pracy. Każdy okres roboczy zawiera następujące atrybuty:
   • time_start — początek czasu pracy w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`
   • time_end — koniec czasu pracy w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`
  • scheduleFixes — tablica zmian wprowadzonych do okresów pracy zdefiniowanych w parametrze scheduleWorkingHours. Każdy element tablicy zawiera następujące atrybuty:
   • index — indeks elementu w harmonogramie Godziny pracy, tj. jaki okres pracy został zmieniony
   • repeat_index — indeks powtórki harmonogramu, w którym zmienia się okres pracy
   • time_start — nowy początek czasu pracy w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`
   • time_end — nowy koniec czasu pracy w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`
   • deleted — jeśli jest równe 1, okres pracy jest całkowicie usuwany
  • customWorkingHours — tablica niestandardowych, pojedynczych okresów roboczych. Każdy okres roboczy zawiera następujące atrybuty:
   • time_start — początek czasu pracy w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`
   • time_end — koniec czasu pracy w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`

  GET /v1/zcrm/users/groups

  Zwraca grupy i prawa użytkownika dla każdej z nich.

  Odpowiedź

  {
   "totalCount": 4,
   "groups": [
    {
     "id": 45,
     "type": "manager",
     "title": "",
     "permissions": {
      "customers_create": true,
      "customers_edit": true,
      "customers_delete": true,
      "customers_import_export": true,
      "customers_view_all": false,
      "calendar_other_users_access": false,
      "calls_other_users_access": false,
      "leads_view": false,
      "leads_edit": false,
      "leads_delete": false,
      "leads_import_export": false,
      "team_add": false,
      "team_edit": false
     }
    }
   ]
  }

  gdzie

  • totalCount — całkowita liczba grup
  • groups — tablica grup. Każda grupa zawiera następujące atrybuty:
   • id — identyfikator grupy
   • type — typ grupy. Możliwa wartość:
    • admin — administratorzy
    • manager — menadżery
    • chat_operator — operatorzy
    • trainee — stażyści
    • custom — niestandardowy
   • title — nazwa grupy użytkowników (dla type = custom)
   • permissions — prawa użytkownika do grupy. Administratorzy mają pełny dostęp, więc dla administratorów ten obiekt będzie pusty. Pozostałe grupy zawierają następujące atrybuty (z których każda może być równa „true” lub „false”):
    • customers_create — dozwolone tworzenie klientów
    • customers_edit — dozwolona edycja klientów
    • customers_delete — dozwolone usuwanie klientów
    • customers_import_export — dozwolony import i eksport klientów
    • customers_view_all — dozwolone wyświetlanie wszystkich klientów, w tym tych przypisanych do innych użytkowników
    • calendar_other_users_access — dozwolone zadania przeglądania innych użytkowników
    • calls_other_users_access — dozwolony dostęp do połączeń innych użytkowników
    • leads_view — dozwolone przeglądanie leadów innych użytkowników
    • leads_edit — dozwolona edycja leadów innych użytkowników
    • leads_delete — dozwolone usuwanie potencjalnych klientów innych użytkowników
    • leads_import_export — import i eksport leadów jest dozwolony
    • team_add — dozwolone dodawanie i zapraszanie użytkowników do zespołu
    • team_edit — dozwolona edycja użytkowników

  GET /v1/zcrm/calls

  Zwraca listę połączeń.

  Parametry

  • search (opcjonalnie) - ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu:
   • numery telefonów
   • nazwiska kontaktów (klientów, pracowników, leads lub użytkowników)
  • filter (opcjonalnie) - filtr połączeń. Struktura filtra:
   {
     "user": 23,
     "type": "incoming",
     "status": "answer",
     "dateFrom": "2020-06-03 14:56:00",
     "dateTo": "2020-06-26 14:56:00"
   }

   gdzie

   • user — użytkownik (identyfikator)
   • type — typ połączenia. Prawidłowe wartości:
    • incoming — przychodzące połączenie
    • outgoing — wychodzące połączenie
   • status — status połączenia. Prawidłowe wartości:
    • answer — udane połączenie
    • noanswer — brak odpowiedzi
    • cancel — anulowano
    • busy — zajęty
    • failed — nie powiodło się
   • dateFrom — pokazuje tylko połączenia wykonane *po* określonym czasie (format: `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
   • dateTo — pokaż tylko połączenia wykonane *przed* określonym czasem (format: `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)
  Dowolny z parametrów filtra można pominąć, tj. jest opcjonalny.
  • sort (opcjonalnie) - sortuj połączenia. Struktura parametru:
    {
     "attr": "time",
     "desc": 0
    }

   gdzie

   • attr — pole sortowania. Prawidłowe wartości:
    • phone — numer telefonu
    • status — status połączenia
    • duration — czas trwania połączenia
    • time — czas połączenia
   • desc — kierunek sortowania. Prawidłowe wartości:
    • 0 — rosnąco
    • 1 — malejąco
  • take (w przypadku paginacji) - ile połączeń zwrócić (domyślnie 20)
  • skip (w przypadku paginacji) - ile połączeń pominąć (domyślnie 0)

  Odpowiedź

  {
   "totalCount": 233,
   "calls": [
    {
     "id": 127,
     "type": "outgoing",
     "status": "answer",
     "phone": "+44123456789",
     "user_id": 179,
     "time": "2019-07-31 17:58:40",
     "duration": 9,
     "pbx_call_id": "out_807ghh1h7f09fa7a188dbf8a6998b1c9ghg4ij06",
     "record": 1,
     "record_url_till": "2020-07-24 20:08:10",
     "contact_type": "customer",
     "contact_name": "GoodCompany",
     "contact_customer_id": 3486,
     "contact_employee_id": null,
     "employee_customer_id": null,
     "contact_user_id": null,
     "is_lead": 1,
     "record_urls": [
      {
       "url": "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/[...]/[...]/[...].mp3"
      }
     ]
    }
   ]
  }

  gdzie

  • totalCount — łączna liczba połączeń (w tym ciąg wyszukiwania i filtr)
  • calls — tablica połączeń (z uwzględnieniem podziału na strony). Każdy element tablicy zawiera następujące parametry:
   • id - identyfikator połączenia
   • type - typ połączenia. Prawidłowe wartości:
    • incoming — przychodzące połączenie
    • outgoing — wychodzące połączenie
   • status — status połączenia. Prawidłowe wartości:
    • answer — udane połączenie
    • noanswer — brak odpowiedzi
    • cancel — anulowano
    • busy — zajęty
    • failed — nie powiodło się
   • phone - numer telefonu
   • user_id - użytkownik, który zainicjował lub odebrał połączenie
   • time - czas połączenia w formacie `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`
   • duration - czas trwania połączenia w sekundach
   • pbx_call_id - identyfikator połączenia w Zadarma PBX
   • record - czy nagrywanie rozmów jest włączone
   • record_url_till - czas, do którego link do nagrania rozmowy będzie działał
   • contact_type - typ kontaktu. Prawidłowa wartość:
    • customer - klient lub potencjalny klient (patrz parametr is_lead)
    • employee - pracownik klienta
    • user - użytkownik
   • contact_name - nazwa kontaktu
   • contact_customer_id - identyfikator klienta lub potencjalnego klienta (jeśli połączenie jest powiązane z klientem)
   • contact_employee_id - identyfikator pracownika (jeśli połączenie jest powiązane z pracownikiem)
   • employee_customer_id - identyfikator klienta nadrzędnego (jeśli połączenie jest powiązane z pracownikiem)
   • contact_user_id - identyfikator użytkownika (jeśli połączenie jest powiązane z użytkownikiem)
   • is_lead - pokazuje, czy połączenie jest związane z potencjalnym klientem
   • record_urls - tablica nagrań rozmowy (może nie być wyświetlona, bo trzeba specjalnie wywołać). Każdy element tablicy jest obiektem zawierającym pole:
    • URL - link do nagrania rozmowy

  GET /v1/zcrm/contacts

  Zwraca listę wszystkich kontaktów (klientów, pracowników, leads, użytkowników) z numerami telefonów.

  Parametry

  • search (opcjonalnie) - ciąg wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się w oparciu:
   • nazwiska i numery telefonów klientów, potencjalnych klientów, pracowników i użytkowników
   • Numery wewnętrzne użytkowników PBX
  • take (w przypadku paginacji) - ile kontaktów zwrócić (domyślnie 20)
  • skip (w przypadku paginacji) - ile kontaktów pominąć (domyślnie 0)

  Odpowiedź

  {
   "totalCount": 128,
   "contacts": [
    {
     "contact_type": "customer",
     // clients attributes...
    },
    {
     "contact_type": "employee",
     // employee attributes...
    },
    {
     "contact_type": "lead",
     // leads attributes...
    },
    {
     "contact_type": "user",
     // users attributes...
    }
   ]
  }

  gdzie

  • totalCount — łączna liczba kontaktów (w tym ciąg wyszukiwania)
  • contacts — tablica kontaktów. Każdy kontakt, w zależności od jego typu (klient, pracownik, lead, użytkownik), będzie miał swój własny zestaw atrybutów.

   Klient

   {
     "contact_type": "customer",
     "id": 3486,
     "name": "GoodCompany",
     "status": "company",
     "type": "client",
     "phone": {
      "phone": "+44123456789",
      "type": "work"
     },
     "responsible": {
      "id": 234,
      "name": "John Smith",
      "ext_num": "100"
     }
   }

   gdzie

   • contact_type — rodzaj kontaktu:
    • customer — klient
   • id — identyfikator klienta
   • name — imię klienta
   • status — status klienta. Możliwa wartość:
    • individual — osoba prywatna
    • company — firma
   • type — typ klienta. Możliwa wartość:
    • potential — potencjalny klient
    • client — klient
    • reseller — reseller
    • partner — partner
   • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
    • phone — numer
    • type — typ numeru. Możliwa wartość:
     • work — sracjonarny
     • personal — prywatny
   • responsible — odpowiedzialny użytkownik. Zawiera następujące pola:
    • id — identyfikator użytkownika
    • name — nazwa użytkownika
    • ext_num — wewnętrzny numer PBX użytkownika

   Pracownik klienta

   {
       "contact_type": "employee",
       "id": 8,
       "name": "John Smith",
       "phone": {
        "phone": "+44123456789",
        "type": "work"
       },
       "position": {
        "position": "manager",
        "title": ""
       },
       "customer": {
        "id": 3486,
        "name": "GoodCompany"
       },
       "responsible": {
        "id": 234,
        "name": "John Smith",
        "ext_num": "100"
       }
   }

   gdzie

   • contact_type — rodzaj kontaktu:
    • employee — pracownik
   • id — identyfikator pracownika
   • name — imię pracownika
   • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
    • phone — numer
    • type — typ numeru. Możliwa wartość:
     • work — stacjonarny
     • personal — prywatny
   • position — stanowisko pracownika. Zawiera następujące pola:
    • position — rodzaj stanowiska. Prawidłowe wartości:
    • ceo — prezes zarządu
    • director — wiceprezes zarządu
    • manager — menadżer
    • sales_manager — kierownik sprzedaży
    • hr — HR
    • support — obsługa klienta
    • custom — dowolne
   • title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
  • customer — klient, do którego pracownik jest przywiązany. Zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator klienta
   • name — imię klienta
  • responsible — użytkownik odpowiedzialny za klienta nadrzędnego. Zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator użytkownika
   • name — imię użytkownika
   • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika

  Lead

  {
  "contact_type": "lead",
  "id": 3486,
  "name": "GoodCompany",
  "phone": {
   "phone": "+44123456789",
   "type": "work"
  },
  "responsible": {
   "id": 234,
   "name": "John Smith",
   "ext_num": "100"
  }
  }

  gdzie

  • contact_type — rodzaj kontaktu:
   • lead — lead
  • id — identyfikator lead
  • name — imię lead
  • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
   • phone — numer
   • type — typ numeru. Możliwa wartość:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
  • responsible — odpowiedzialny użytkownik. Zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator użytkownika
   • name — imię użytkownika
   • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika

  Użytkownik

  {
    "contact_type": "user",
    "id": 234,
    "name": "John Smith",
    "avatar": 2457,
    "role": "",
    "status": "",
    "phone": {
     "phone": "100",
     "type": "internal"
    },
    "group": {
     "type": "admin",
     "title": ""
    }
   }

  gdzie

  • contact_type — typ kontakta:
   • user — użytkownik
  • id — identyfikator użytkownika
  • name — imię użytkownika
  • avatar — awatar użytkownika (identyfikator pliku)
  • role — rola użytkownika
  • status — status użytkownika
  • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
   • phone — numer
   • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
    • internal — numer wewnętrzny centrali PBX
  • group — grupa użytkownika
   • type — typ grupy. Zawiera następujące pola:
    • admin — administratorzy
    • manager — menadżery
    • chat_operator — operatorzy
    • trainee — stażyści
    • custom — niestandardowe
   • title — imię użytkowników grupy (dla type = custom)

  GET /v1/zcrm/contacts/identify

  Identyfikuje kontakt (klient, pracownik, lead, użytkownik) według numeru telefonu.

  Parametry

  • phone — numer telefonu

  Odpowiedź

  Odpowiedź będzie zależeć od rodzaju znalezionego kontaktu (klient, pracownik, lead, użytkownik).

  Klient

  {
   "contact_type": "customer",
   "id": 3486,
   "name": "GoodCompany",
   "status": "company",
   "type": "client",
   "phone": {
    "phone": "+44123456789",
    "type": "work"
   },
   "responsible": {
    "id": 234,
    "name": "Jim Beam",
    "ext_num": "100"
   }
  }

  gdzie

  • contact_type — rodzaj kontaktu:
   • customer — klient
  • id — identyfikator klienta
  • name — imię klienta
  • status — status klienta. Możliwa wartość:
   • individual — osoba prywatna
   • company — firma
  • type — typ klienta. Możliwa wartość:
   • potential — potencjalny klient
   • client — klient
   • reseller — reseller
   • partner — partner
  • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
   • phone — numer
   • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
  • responsible — odpowiedzialny użytkownik. Zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator użytkownika
   • name — imię użytkownika
   • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika

  Pracownik klienta

  {
   "contact_type": "employee",
   "id": 8,
   "name": "John Smith",
   "phone": {
    "phone": "+44123456789",
    "type": "work"
   },
   "position": {
    "position": "manager",
    "title": ""
   },
   "customer": {
    "id": 3486,
    "name": "GoodCompany"
   },
   "responsible": {
    "id": 234,
    "name": "Jim Beam",
    "ext_num": "100"
   }
  }

  gdzie

  • contact_type — rodzaj kontaktu:
   • employee — pracownik
  • id — identyfikator pracownika
  • name — imię pracownika
  • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
   • phone — numer
   • type — typ numeru . Możliwa wartość:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
  • position — stanowisko pracownika. Prawidłowe wartości:
   • position — rodzaj stanowiska. Prawidłowe wartości:
   • ceo — prezes zarządu
   • director — wiceprezes zarządu
   • manager — menadżer
   • sales_manager — kierownik sprzedaży
   • hr — HR
   • support — obsługa klienta
   • custom — dowolne
  • title — nazwa dowolnej pozycji (dla position = custom)
 • customer — klient, do którego pracownik jest przywiązany. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator klienta
  • name — imię klienta
 • responsible — użytkownik odpowiedzialny za klienta nadrzędnego. Zawiera następujące pola:
  • id — identyfikator użytkownika
  • name — imię użytkownika
  • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika
 • Lead

  {
   "contact_type": "lead",
   "id": 3486,
   "name": "GoodCompany",
   "phone": {
    "phone": "+44123456789",
    "type": "work"
   },
   "responsible": {
    "id": 234,
    "name": "Jim Beam",
    "ext_num": "100"
   }
  }

  gdzie

  • contact_type — rodzaj kontaktu:
   • customer — klient
  • id — identyfikator lead
  • name — imię lead
  • status — status klienta. Możliwa wartość:
   • individual — osoba prywatna
   • company — firma
  • type — typ klienta. Możliwa wartość:
   • potential — potencjalny klient
   • client — klient
   • reseller — reseller
   • partner — partner
  • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
   • phone — numer
   • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
  • responsible — odpowiedzialny użytkownik. Zawiera następujące pola:
   • id — identyfikator użytkownika
   • name — imię użytkownika
   • ext_num — numer wewnętrzny centrali PBX użytkownika

  Użytkownik

  {
   "contact_type": "user",
   "id": 234,
   "name": "John Smith",
   "avatar": 2457,
   "role": "",
   "status": "",
   "phone": {
    "phone": "100",
    "type": "internal"
   },
   "group": {
    "type": "admin",
    "title": ""
   }
  }

  gdzie

  • contact_type — typ kontakta:
   • user — użytkownik
  • id — identyfikator użytkownika
  • name — imię użytkownika
  • avatar — awatar użytkownika (identyfikator pliku)
  • role — rola użytkownika
  • status — status użytkownika
  • phone — numer telefonu. Zawiera następujące pola:
   • phone — numer
   • type — typ numeru. Prawidłowa wartość:
    • work — stacjonarny
    • personal — prywatny
    • internal — numer wewnętrzny centrali PBX
  • group — grupa użytkownika
   • type — typ grupy. Zawiera następujące pola:
    • admin — administratorzy
    • manager — menadżery
    • chat_operator — operatorzy
    • trainee — stażyści
    • custom — niestandardowe
   • title — imię użytkowników grupy (dla type = custom)

  GET /v1/zcrm/files/<file_id>

  Zwraca plik według jego ID.

  Brak parametrów

   

  Informacja o połączeniach przychodzących

  System Zadarma może wysyłać informację o każdym połączeniu przychodzącym na centralę telefoniczną i kierować połączenia na odpowiedni numer wewnętrzny w zależności od odpowiedzi. Aby to zrobić, należy utworzyć otwarty publicznie dostępny link, jaki będzie otrzymywał POST-żądania z informacjami od systemu Zadarma.

  Dostępne metody:

  • NOTIFY_START
   czas rozpoczęcia połączenia przychodzącego na centralę.
  • NOTIFY_INTERNAL
   czas rozpoczęcia połączenia na wewnętrzny numer centrali.
  • NOTIFY_ANSWER
   odpowiedź przy połączeniu na numer wewnętrzny lub numer zewnętrzny.
  • NOTIFY_END
   czas zakończenia połączenia przychodzącego na wewnętrzny numer centrali.
  • NOTIFY_OUT_START
   czas rozpoczęcia połączenia wychodzącego z centrali.
  • NOTIFY_OUT_END
   czas zakończenia połączenia wychodzącego z centrali.
  • NOTIFY_RECORD
   nagranie rozmowy jest gotowe do pobrania.
  • NOTIFY_IVR
   odpowiedź abonenta na określone żądanie.
  • SPEECH_RECOGNITION
   wynik rozpoznawania głosu.

  Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

  • event – wydarzenie (NOTIFY_START)
  • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
  • pbx_call_id – id połączenia;
  • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
  • called_did – numer, na który było wykonane połączenie.

  Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

  Dla żądania NOTIFY_START i NOTIFY_IVR istnieje możliwość na bieżąco zmiany działania scenariuszu dla obecnego połączenia wysyłając w odpowiedzi informację:

  Odtwarzać plik:

  {
    "ivr_play": "ID"
  }

  gdzie,

  • ivr_play – wartość kolumny ID na liście nagranych/przesłanych plików.

  Odtwarzaj popularny komunikat:

  {
    "ivr_saypopular": 1,
    "language": "en"
  }

  gdzie,

  • ivr_saypopular – numer komunikatu na liście;

  Odtwarzaj cyfry:

  {
    "ivr_saydigits": "12",
    "language": "en"
  }

  Odtwarzaj cyfry (zgodnie z zasadami liczb zespolonych):

  {
    "ivr_saynumber": "123",
    "language": "en"
  }

  gdzie,

  • language może zawierać jedno z parametrów: ru, ua, en, es, pl;

  Jeśli zostałe zawarte ivr_saydigits lub ivr_saynumber,przy następnym zdarzeniu NOTIFY_IVR będzie dodany parametr:

  "ivr_saydigits": "COMPLETE" lub"ivr_saynumber": "COMPLETE"

  W każdym z powyższych żądań może wystąpić żądanie wprowadzenia numerów od abonenta:

  {
    "wait_dtmf": {
      "timeout": TIMEOUT,
      "attempts": ATTEMPTS,
      "maxdigits": MAXDIGITS,
      "name": NAME,
      "default": DEFAULT,
    }
  }

  gdzie,

  • timeout - czas oczekiwania na wybieranie cyfr w sekundach;
  • attempts - ilość prób wybierania cyfr od abonenta;
  • maxdigits - maks. liczba cyfr, wybieranie których oczekiwać;
  • name - nazwa, jaka będzie w odpowiedzi;
  • default - żądanie, jeśli nic nie wybrano. Możliwe warianty:
   • id scenariuszu przekierowania (w formacie 0-1 gdzie 0 numer menu głosowego, 1 numer scenariuszu);
   • menu głosowego 0-main, gdzie 0 - to id menu;
   • numer wewnętrzny centrali (trzycyfrowy numer);
   • hangup - zakończ rozmowę.

  W następnym żądaniu NOTIFY_IVR będzie dodatkowy parametr:

  {
   	"wait_dtmf": {
  	  "name": NAME,
  	  "digits": DIGITS,
  	  "default_behaviour": "1"
    }
  }

  gdzie,

  • name - nazwa, podana w poprzedniej odpowiedzi;
  • digits - cyfry, wybrane abonentem;
  • default_behaviour - podane, jeśli abonent nic nie wybrał i zadziałało domyślne zachowanie;

  Przekierowanie połączenia:

  {
    "redirect": ID,
    "return_timeout": TIMEOUT (nieobowiązkowe)
  }

  gdzie,

  • redirect - id scenariuszu przekierowania (w formacie 0-1 gdzie 0 numer menu głosowego, 1 numer scenariuszu); lub menu głosowego 0-main, gdzie 0 - to id menu; lub numer wewnętrzny centrali (trzycyfrowy numer); lub "blacklist" - w tym przypadku połączenie zostanie odrzucone z sygnałem zajętości;
  • return_timeout - Parametr w sekundach. Możliwe warianty:
   • 0, połączenie nie zostanie zwrócone do menu;
   • >= 3 - czas próby łączenia z numerem wewnętrznym, przed zwróceniem na menu;
  • default_behaviour - podane, jeśli abonent nic nie wybrał i zadziałało domyślne zachowanie;

  Zakończ rozmowę:

  {
    "hangup": 1
  }

  W każdej odpowiedzi możesz opcjonalnie dodać:

  Nazwę lun nazwę przychodzącego numeru:

  {
  	"caller_name": NAME
  }

  gdzie,

  • caller_name - nazwa numeru.

  Lista popularnych komunikatów:

  Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:
  • event – wydarzenie (NOTIFY_INTERNAL)
  • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
  • pbx_call_id – id połączenia;
  • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
  • called_did – numer, na który było wykonane połączenie.
  • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer.

  Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

  Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

  • event – wydarzenie (NOTIFY_ANSWER)
  • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
  • destination – numer, na który było wykonane połączenie;
  • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
  • pbx_call_id – id połączenia;
  • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer.

  Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

  Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

  • event – wydarzenie (NOTIFY_END)
  • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
  • pbx_call_id – id połączenia;
  • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
  • called_did – numer, na który było wykonane połączenie;
  • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer;
  • duration – czas trwania w sekundach;
  • disposition – stan połączenia:
   • 'answered' – rozmowa,
   • 'busy' – zajęte,
   • 'cancel' - odrzucone,
   • 'no answer' - brak odpowiedzi,
   • 'failed' - nieudane,
   • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
   • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
   • 'no limit' - przekroczony limit,
   • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
   • 'line limit' - przekroczony limit linii,
   • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
  • last_internal – numer wewnętrzny, ostatni uczestnik połączenia (po przekierowaniu lub przechwytywaniu);
  • status_code – kod statusu połączenia Q.931;
  • is_recorded – 1 - nagrywanie połączenia, 0 - bez nagrywania;
  • call_id_with_rec – id połączenia z funkcją nagrywania (polecamy ściągać pliki z nagraniami nie wcześniej jak 40 sekund po zawiadomieniu, bo dla prawidłowego zapisania nagrania potrzebny jest czas).

  Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

  Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

  • event – wydarzenie (NOTIFY_OUT_START)
  • call_start – czas rozpoczęcia połączenia;
  • pbx_call_id – id połączenia;
  • caller_id – numer ustawiony na numerze wewnętrznym lub ustawiony w zasadach wybierania zgodnie z kierunkiem. Jeśli numer nie jest ustawiony, wyświetla się 0;
  • destination – numer na który było wykonane połączenie;
  • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer.

  Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['internal'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

  Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

  • event – wydarzenie (NOTIFY_OUT_END)
  • call_start – czas rozpoczęcia połączenia;
  • pbx_call_id – id połączenia;
  • caller_id – numer ustawiony na numerze wewnętrznym lub ustawiony w zasadach wybierania zgodnie z kierunkiem. Jeśli numer nie jest ustawiony, wyświetla się 0;
  • destination – numer na który było wykonane połączenia;
  • internal – (nieobowiązkowy) wewnętrzny numer;
  • duration – czas trwania w sekundach;
  • disposition – stan połączenia:
   • 'answered' – rozmowa,
   • 'busy' – zajęte,
   • 'cancel' - odrzucone,
   • 'no answer' - brak odpowiedzi,
   • 'failed' - nieudane,
   • 'no money' - brak środków, przekroczony limit,
   • 'unallocated number' - numer nie istnieje,
   • 'no limit' - przekroczony limit,
   • 'no day limit' - przekroczony dzienny limit,
   • 'line limit' - przekroczony limit linii,
   • 'no money, no limit' - przekroczony limit;
  • status_code – kod statusu połączenia Q.931;
  • is_recorded – 1 - nagrywanie połączenia, 0 - bez nagrywania;
  • call_id_with_rec –id połączenia z funkcją nagrywania (polecamy ściągać pliki z nagraniami nie wcześniej jak 40 sekund po zawiadomieniu, bo dla prawidłowego zapisania nagrania potrzebny jest czas).

  Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['internal'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

  Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

  • event – wydarzenie (NOTIFY_RECORD)
  • call_id_with_rec – indywidualny id z nagraniem rozmowy;
  • pbx_call_id – stały ID zewnętrznego połączenia w ramach Centrali (nie zmienia się według scenariuszu, menu głosowego, transferu itd.,wyświetlany jest w statystykach i powiadomieniach).

  Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadamienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['pbx_call_id'] . $_POST['call_id_with_rec'], API_SECRET));

  Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

  • event – wydarzenie (NOTIFY_IVR)
  • call_start – czas rozpoczęcia rozmowy;
  • pbx_call_id – id połączenia;
  • caller_id – numer osoby dzwoniącej;
  • called_did – numer, na który było wykonane połączenie.

  Sporządzanie weryfikacyjnego podpisu dla powiadomienia o połączeniach przychodzących, przykład na PHP:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

  Możliwe wysyłane odpowiedzi są odpowiednie do żądań NOTIFY_START

  Parametry, jakie są wysyłane do linku dla powiadomień:

  • event – wydarzenie (SPEECH_RECOGNITION)
  • lang – język;
  • result:
   • words - tablica:
    • result - lista słów (tablica):
     • s - czas rozpoczęcia słowa
     • e - czas rozpoczęcia słowa
     • w - słowo
    • channel - numer kanału
   • phrases - tablica:
    • result - fraza
    • channel - numer kanału

  Ustawić link do powiadomień, a także włączyć/wyłączyć rodzaje powiadomień możesz w zakładce API panelu klienta.

  Aby system zaakceptował link, należy na początku skryptu koniecznie dodać kod weryfikacyjny.

  Przykład na PHP:

  <?php if (isset($_GET['zd_echo'])) exit($_GET['zd_echo']); ?>

  W celu zwiększenia bezpieczeństwa proponujemy zezwolić dostęp do Twojego linku tylko z IP 185.45.152.42.

  Również, jeśli utworzyłeś klucze dostępu API, w każdym żądaniu na Twój link będzie wysłany dodatkowy nagłówek "Signature", po jakim możesz zweryfikować integralność i autentyczność danych.

  Przykładowy skrypt możesz sprawdzić w naszym repozytorium na GitHub.

  Inne powiadomienia:

  Parametr "result" w tych powiadomieniach jest w formacie JSON. Możesz otrzymać go w formacie XML zaznaczając w linku format=xml.

  • NUMBER_LOOKUP
   wynik sprawdzenia numerów.
  • CALL_TRACKING
   raport połączeń na numery, podłączone do calltracking
  • SMS
   informacja o wiadomościach SMS.

  Parametry, jakie są wysyłane do linku do powiadomień:

  • event – wydarzenie (NUMBER_LOOKUP)
  • success – status sukcesu sprawdzenia;
  • description – tekstowy opis zakończenia sprawdzenia;
  • result – dane wyniku;
   • number – sprawdzony numer;
   • mcc – kod kraju;
   • mnc – kod operatora;
   • ported – znak przeniesienia numeru do innego operatora;
   • roaming – znak przebywania w roamingu;
   • error – status błędu;
   • errorDescription – tekstowy opis błędu;
   • mccName – nazwa kraju;
   • mncName – nazwa operatora;

  Sporządzenie weryfikacji podpisu:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['result'], API_SECRET));

  Wysyłany co 15 minut, przy otrzymaniu nowych połączeń.

  Parametry, jakie są wysyłane do linku do powiadomień:

  • event – wydarzenie (CALL_TRACKING)
  • result - tablica
   • tracker - ID tracking (można sprawdzić na stronię kopiowania kodu);
   • start - czas rozpoczęcia rozmowy;
   • duration - czas trwania rozmowy w sek.;
   • caller_id - numer osoby dzwoniącej;
   • caller_did - numer, na jaki dzwonili;
   • country - (opcjonalnie) kraj, do którego było wykonane połączenie;
   • ga_id - (opcjonalnie, jeśli w ustawieniach jest ID Google Analytics) id użytkownika Google Analytics;
   • metrika_id - (opcjonalnie, jeśli w ustawieniach jest ID Yandex.Metrika) id użytkownika Yandex.Metrika;
   • url - adres strony, z której było połączenie;
   • utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content - (opcjonalnie, jeśli określono tagi utm podczas przejścia na stronę) tagi utm, za pomocą których użytkownik odwiedził witrynę po raz ostatni;
   • first_utm - (opcjonalnie, jeśli witryna została odwiedzona po raz pierwszy z tagami utm innymi niż te po raz ostatni) lista tagów utm wskazanych powyżej, kiedy użytkownik po raz pierwszy odwiedził stronę;

  Sporządzenie weryfikacji podpisu:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['result'], API_SECRET));

  Parametry, jakie są wysyłane do linku do powiadomień:

  • event – zdarzenie (SMS)
  • result – tablica;
  • caller_id – numer nadawcy;
  • caller_did – numer odbiorcy;
  • text – tekst wiadomości.

  Sporządzenie weryfikacji podpisu:

  $signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['result'], API_SECRET));