Ceny numerów telefonicznych

Znajdź kraj lub miasto
Wpisz nazwę kraju lub miasta

 

  Kod Kierunek Opłata za podłączenie Miesięczny abonament

  Bezpłatne numery

  • Numer jest automatycznie przedłużany, jeżeli pozwala na to stan konta.
  • W przypadku braku wystarczających środków na koncie, numer blokuje się. Jeżeli w ciągu 7 dni opłata nie zostanie uiszczona, abonent traci swój numer.
  • Przywracanie zablokowanego numeru wykonuje się, uwzględniając okres nie od dnia opłaty, a od dnia podłączenia do sieci.
  • Ceny podane są w USD i zawierają podatek.