Personalny NoLimit EU

Otrzymaj maksymalną swobodę i 1000 minut dla rozmów osobistych z taryfą Persolnalny NoLimit EU.

Taryfa obejmuje:

  • 500 minut dla połączeń na numery komórkowe Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii oraz innych krajów Europy.
  • 500 minut dla połączeń na numery stacjonarne wszystkich krajów EU oraz 7 największych krajów świata (USA, India, Chiny i inne)

Opłata abonamentowa za taryfę $12 miesięcznie.

Korzyści taryfy:

  • Naliczanie - sekundowe.
  • Taryfa "Personalny NoLimit EU" będzie aktywna tylko dla połączeń z numerów EU.
  • Brak opłaty - za nawiązanie połączenia.
  • W danej taryfie wprowadzone zostały następujące ograniczenia 1 linia wychodząca ( jednocześnie może być realizowane tylko jedno połączenie)
  • Wykorzystujemy tylko linie premium z najwyższą jakością połączenia.
  • Ceny podane są w USD i zawierają podatek.
  • Połączenia między abonentami sieci Zadarma, jak również wszystkie połączenia przychodzące są bezpłatne w każdej taryfie!
  • Wszystkie połączenia na kierunki poza pakietem minut liczone są zgodnie z "Standardową" taryfą.

Kraje Europy dla połączeń na numery komórkowe (500 minut):

Czechy

komórkowe

Irlandia

komórkowe

Rumunia

komórkowe

Francja

komórkowe

Niemcy

komórkowe

Szwecja

komórkowe

Grecja

komórkowe

Polska

komórkowe

Węgry

komórkowe

Hiszpania

komórkowe

Portugalia

komórkowe

Wielka Brytania

komórkowe

Kraje Europy i świata dla połączeń stacjonarnych (500 minut):

Argentyna

stacjonarne

Francja

stacjonarne

Polska

stacjonarne

Austria

stacjonarne

Grecja

stacjonarne

Portugalia

stacjonarne

Belgia

stacjonarne

Hiszpania

stacjonarne

Rumunia

stacjonarne

Brazylia

stacjonarne

Holandia

stacjonarne

Stany Zjednoczone

stacjonarne i komórkowe

Bułgaria

stacjonarne

Indie

stacjonarne i komórkowe

Szwecja

stacjonarne

Chiny

stacjonarne i komórkowe

Irlandia

stacjonarne

Słowacja

stacjonarne

Chorwacja

stacjonarne

Izrael

stacjonarne

Słowenia

stacjonarne

Cypr

stacjonarne

Kanada

stacjonarne i komórkowe

Węgry

stacjonarne

Czechy

stacjonarne

Litwa

stacjonarne

Wielka Brytania

stacjonarne

Dania

stacjonarne

Malta

stacjonarne

Włochy

stacjonarne

Estonia

stacjonarne

Meksyk

stacjonarne i komórkowe

Łotwa

stacjonarne

Finlandia

stacjonarne

Niemcy

stacjonarne

Zarejestruj się