Numer telefoniczny w Brazylii

Numer wirtualny / Brazylia


System Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Brazylii do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego i pozostałych urządzeń, które obsługują protokół SIP. Oprócz tego, możesz przekierowywać swój numer wirtualny do dowolnego kraju świata, korzystając z najniższych cen.

W Brazylii możesz uzyskać numery telefoniczne w następujących miastach w cenie zgodnie z poniższym cennikiem:

Kod Kierunek Opłata za aktywację Miesięczny abonament
1)
   W celu zamówienia numeru należy dodać następujące dokumenty: kopię zaświadczenia o rejestracji firmy lub kopię paszportu lub dowodu osobistego, zaznaczyć aktualny adres (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość).
2)
   W celu zamówienia numeru należy dodać następujące dokumenty: kopię krajowego zaświadczenia o rejestracji firmy, odpowiednią kraju zamawianego numeru i kopię paszportu lub dowodu osobistego i potwierdzenie adresu (kopia rachunku opłat za usługi komunalne lub media, nie starsze 6 miesięcy) - aktualny adres (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość) w kraju zamawianego numeru
3)
   W celu zamówienia numeru należy dodać następujące dokumenty: kopię paszportu lub dowodu osobistego, zaznaczyć aktualny adres (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość).

Wszystkie połączenia przychodzące na zakupiony numer są całkowicie bezpłatne (poza numerami 800).

Ceny podane są w USD i zawierają podatek.

Każdy numer otrzymuje 2 linie (2 połączenia w tym samym czasie). Za dodatkową opłatą możesz zwiększyć ich liczbę.

Po aktywacji numerowi przypisywany jest numer identyfikacyjny (Caller ID) który zostanie ustalony dla połączeń wychodzących z danego konta SIP.

Połączenia wychodzące i przekierowywane traktowane są według obecnego planu taryfowego, bez względu na zakupione numery.

Minimalny okres korzystania z numeru — 3 miesiące.

Jak zamówić numer wirtualny?

Aby podłączyć numer, należy wykonać kilka kroków:
  • Zarejestruj się na naszej stronie i wejdź w Panel Klienta.
  • Doładuj konto na kwotę aktywacji numeru i opłaty abonamentowej za 1 miesiąc (w zakładce „Doładuj konto”).
  • Wejdź w zakładkę „Ustawienia” - „Numery wirtualne”, wybierz kraj i miasto, a następnie zamów numer.