Numer telefoniczny w Japonii

Projekt Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Japonii do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego i pozostałych urządzeń, które obsługują protokół SIP. Oprócz tego, możesz przekierowywać swój numer wirtualny do dowolnego kraju świata, korzystając z najniższych cen.

W Japonii możesz uzyskać numery telefoniczne w następujących miastach w cenie zgodnie z poniższym cennikiem:

Kod Kierunek Opłata za aktywację Miesięczny abonament (pakiet taryfowy jest aktywny w ciągu 30 dni)
81(43) Chiba $0 $6 Kup
81(48) Kawaguchi $0 $6 Kup
81(44) Kawasaki $0 $6 Kup
81(78) Kobe $0 $6 Kup
81(42) Kokubunji $0 $6 Kup
81(52) Nagoya $0 $6 Kup
81(476) Narita $0 $6 Kup
81(50) Krajowy 1 $0 $8 Kup
81(6) Osaka $0 $6 Kup
81(48) Saitama $0 $6 Kup
81(3) Tokio $0 $5 Kup
81(120) Toll Free $20 $34 Kup
81(45) Yokohama $0 $6 Kup
1)
   W celu zamówienia numeru prosimy o dodanie następnych dokumentów: kopię zaświadczenia o rejestracji lubkopię paszportu lub dowodu osobistego i potwierdzenie adresu (kopia paragonu zapłaty usług komunalnych, nie starszej 6 miesięcy) - aktualny adres (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość).

Jak zamówić numer wirtualny?

Aby podłączyć numer, należy wykonać kilka kroków:
  • Zarejestruj się na naszej stronie i wejdź w Panel Klienta.
  • Doładuj konto na kwotę aktywacji numeru i opłaty abonamentowej za 1 miesiąc (w zakładce „Doładuj konto”).
  • Wejdź w zakładkę „Ustawienia” - „Numery wirtualne”, wybierz kraj i miasto, a następnie zamów numer.
Aktywacja odbywa się natychmiast po sprawdzeniu wprowadzonych danych.