Numer telefoniczny w Rosji

Numer wirtualny / Rosja


System Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Rosji do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego i pozostałych urządzeń, które obsługują protokół SIP. Oprócz tego, możesz przekierowywać swój numer wirtualny do dowolnego kraju świata, korzystając z najniższych cen.

W Rosji możesz uzyskać numery telefoniczne w następujących miastach w cenie zgodnie z poniższym cennikiem:

Kod Kierunek Opłata za aktywację Miesięczny abonament
1)
   W celu zamówienia numeru prosimy o dodanie następnych dokumentów: kopię zaświadczenia o rejestracji firmy lub kopię paszportu lub dowodu osobistego, zaznaczyć aktualny adres (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość) w kraju zamawianego numeru.
2)
   W celu zamówienia numeru prosimy o dodanie następnych dokumentów: kopię paszportu lub dowodu osobistego i zdjęcie z paszportem i bieżącą datą zgodnie ze wzorem, zaznaczyć aktualny adres (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość) w kraju zamawianego numeru.

Wszystkie połączenia przychodzące na zakupiony numer są całkowicie bezpłatne (poza numerami 800).

Ceny podane są w USD i zawierają podatek.

Każdy numer otrzymuje 2 linie (2 połączenia w tym samym czasie). Za dodatkową opłatą możesz zwiększyć ich liczbę.

Każdy moskiewski numer z kodem 499 oferuje 5 wchodzących linii, a każdy moskiewski numer z kodem 495 – 10 linii (10 połączeń przychodzących jednocześnie). Ilość linii można bezpłatnie zwiększyć do 100.

Po aktywacji numerowi przypisywany jest numer identyfikacyjny (Caller ID) który zostanie ustalony dla połączeń wychodzących z danego konta SIP.

Połączenia wychodzące i przekierowywane traktowane są według obecnego planu taryfowego, bez względu na zakupione numery.

Jak zamówić numer wirtualny?

Aby podłączyć numer, należy wykonać kilka kroków:
  • Zarejestruj się na naszej stronie i wejdź w Panel Klienta.
  • Doładuj konto na kwotę aktywacji numeru i opłaty abonamentowej za 1 miesiąc (w zakładce „Doładuj konto”).
  • Wejdź w zakładkę „Ustawienia” - „Numery wirtualne”, wybierz kraj i miasto, a następnie zamów numer.
We wszystkich miastach, w których istnieje możliwość wyboru numeru, aktywowany jest on ‎‎natychmiast po sprawdzeniu dokumentów. W pozostałych miastach numer może być ‎aktywowany w ciągu 1-5 dni (o jego aktywacji poinformujemy Cię poprzez wiadomość e-mail). ‎Aktywacja numerów 800 zajmuje 1-10 dni roboczych. ‎