Polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych

IP Telecom Bulgaria LTD bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa danych osobowych. Przechowujemy Twoje dane w bezpieczny sposób i postępujemy zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich klientów Zadarma oraz usług i aplikacji oferowanych przez IP Telecom Bulgaria LTD.

Akceptując warunki niniejszej polityki prywatności, wyrażasz zgodę na automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach określonych w niniejszym dokumencie.

1. Dane osobowe. Prosimy o podanie następujących informacji podczas rejestracji na naszej stronie internetowej i zamawiania świadczonych przez nas usług: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

2. Informacje, które przechowujemy. W sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawne i wykonawcze niektórych jurysdykcji, Zadarma ma prawo zażądać dane osobowe Użytkownika w celu zweryfikowania jego tożsamości: potwierdzenie miejsca zamieszkania, zeskanowane kopie dowodu osobistego Użytkownika, paszport, umowa wynajmu nieruchomości lub umowa o pracę, rachunki za media, zdjęcie Użytkownika z dokumentem i inne powiązane informacje. Używamy plików cookie do wygodniejszej pracy z naszą witryną, usługami i wyświetlania spersonalizowanych reklam (retargeting). Pod tym linkiem możesz znaleźć więcej informacji o Polityce Cookies

3. Cele przetwarzania danych. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane w następujących celach: zarządzanie kontem osobistym; aby świadczyć zamówione usługi i zarządzać nimi; przetwarzać płatności i prowadzić księgowość związaną z twoim kontem osobistym; aby poinformować Cię o aktualizacjach usług, nowościach i zmianach w projekcie. Abyśmy mogli spełnić wymogi prawne określone przez branżę telekomunikacyjną, dane osobowe są wymagane do zamawiania i korzystania z naszych usług.

4. Informacje dostarczone przez Użytkownika. Ponosisz pełną odpowiedzialność za informacje i dokumenty, które nam udostępniasz. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia wszystkich świadczonych usług, jeśli podane informacje są nieprawdziwe, niezgodne z prawdą, obejmują skradzione dane osobowe lub dokumenty.

5.Osoby trzecie. Po wybraniu danych umożliwiających identyfikację osoby będą używane tylko w kontekście relacji klienta z Zadarma. Nie będziemy udostępniać, sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić Twoich danych osobowych stronom trzecim. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez np. dostawców usług, z którymi współpracujemy w niektórych krajach, jeśli wymaga tego ustawodawstwo danego kraju. Na prośbę agencji rządowej, organów państwowych, sądów lub zgodnie z wymogami prawa, Zadarma może ujawnić dane osobowe użytkownika oraz informacje dotyczące profilu osobistego Zadarma. Prosimy o nie korzystanie z naszych usług, jeśli sprzeciwiasz się takiemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych.

6. Prawa Użytkownika. Możesz osobiście przeglądać i edytować swoje dane osobowe na koncie osobistym Zadarma lub kontaktując się z obsługą klienta. Zgodnie z Ustawą Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) masz prawo wycofać swoją zgodę w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych i korzystać z prawa dostępu, usuwania, ograniczenia, zastrzeżenia i przenoszenia danych. Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje dane osobowe, Twoje działania mogą uniemożliwić nam świadczenie Ci naszych usług. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem privacy@zadarma.com

7. Bezpieczeństwo. Gwarantujemy, że wszystkie twoje dane osobowe są bezpiecznie gromadzone i przechowywane. Spełniamy wszystkie wymagania techniczne i przeprowadzamy niezbędne kontrole bezpieczeństwa w celu uniknięcia utraty, niewłaściwego użycia, zmiany i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie.