Regulamin partnerów Zadarma

Przestrzeganie poniższych zasad jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich partnerów Zadarma bez wyjątku. Zasady te mają na celu regulowanie kontaktów z partnerami w taki sposób, aby zapobiegać naruszeniom zasad powszechnych i korporacyjnych.

1. Program partnerski służy przyłączaniu nowych klientów do systemu Zadarma (co najmniej trzy aktywne klienty). Próby zarobków poprzez samodzielne zapisywanie się, bez rejestracji nowych klientów, są zabronione i będą automatycznie blokowane.

2. Logotyp strony partnerskiej nie może być identyczny lub podobny do logotypu Zadarma.

3. Nazwa strony partnerskiej nie powinna zawierać słów „Zadarma”, „Задарма” lub innych podobnych. Nie akceptujemy również słów, które brzmią podobnie oraz nazw domen, które są podobne do domeny Zadarma.

4. Użytkownik nie powinien wchodzić bezpośrednio do swojego Panelu Klienta ze strony partnerskiej. Dopuszczalny jest jedynie link przekierowujący na stronę zadarma.com.

5. Zabrania się umieszczania danych kontaktowych działu wsparcia technicznego (adresów e-mail, opcji czatu, numerów telefonów).

6. Tekst z zadarma.com nie może być całościowo skopiowany (dopuszcza się możliwość skopiowania maksymalnie 1-2 zdań z oferty promocyjnej, które powinny stanowić nie więcej niż 10% tekstu nowej strony).

7. Automatyczne przekierowywanie użytkownika na stronę Zadarma lub otwarcie strony bez jego zgody (w dowolny sposób, w tym poprzez pojawiające się wyskakujące lub zminimalizowane okna) jest zabronione.

8. Używanie linku referencyjnego w reklamie kontekstowej jest zabronione.

9. W przypadku naruszenia powyższych zasad przez partnera, Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta bez ostrzeżenia.