CSipSimple

Instrukcję konfiguracji / Android / CSipSimple

Instalacja i konfiguracja CSipSimple na Android

‎ ‎1. W GooglePlay znajdź i pobierz CSipSimple na Android.

‎ ‎2. Otwórz zainstalowaną aplikację i wybierz „Dodaj konto”.

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎3. W kreatorze ustawień wybierz „Basic” (Podstawowe)

‎ ‎
‎ ‎

‎ ‎4. Wprowadź następujące dane:

‎ ‎Użytkownik: Twój numer SIP (na przykład: 111111) z Panelu Klienta

‎ ‎Сервер: sip.zadarma.com

‎ ‎Hasło:Twoje hasło numeru SPI. Hasło możesz utworzyćtutaj

‎ ‎
‎ ‎

‎ W przypadku jakichkolwiek problemów z połączeniami przychodzącymi (mogą pojawić się przy ‎połączeniu 3G i często występują w krajach Azji Południowo-Wschodniej) zalecamy włączyć serwer ‎STUN. Pomocna może okazać się także aktywacja funkcji ICE w zakładce „Ustawienia – Sieć”

‎ Gdy wprowadzisz dane, przyciśnij „Zapisz”.

‎ ‎5. Rejestracja zakończyła się. Możesz już wykonywać połączenia.

‎ ‎
‎ ‎‎ ‎

‎ ‎

Weź pod uwagę:

‎ Podczas podłączenia do Wirtualnej ‎centrali telefonicznej należy wykorzystywać dane wirtualnego numeru centrali z pod zakładki „Moja centrala – Numery wirtualne”.

‎ ‎Login: - Twój wirtualny numer centrali telefonicznej (na przykład: 1234-100) ‎z Panelu Klienta

‎ ‎Hasło: - Twoje hasło wirtualnego numeru centrali telefonicznej. Należy utworzyć je na ‎stronie „Moja centrala – Numery wewnętrzne” w Panelu Klienta

‎ ‎Serwer: pbx.zadarma.com

‎ ‎
‎ ‎‎ ‎