CSipSimple dla Android

Instrukcje konfiguracji / Android / CSipSimple

Instalacja i konfiguracja CSipSimple na Android

‎1. W GooglePlay znajdź i pobierz CSipSimple na Android.

‎2. Otwórz zainstalowaną aplikację i wybierz „Dodaj konto”.

‎ ‎

3. W kreatorze ustawień wybierz „Basic” (Podstawowe)

‎4. Wprowadź następujące dane:

Login: Twój numer SIP (na przykład: 111111) z Panelu Klienta

‎ ‎

Serwer: sip.zadarma.com

Hasło: Twoje hasło loginu SIP. Hasło możesz utworzyć tutaj

Login: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład: 1234-100) ‎z Panelu Klienta

Hasło: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej. Należy utworzyć je na ‎stronie „Moja centrala – Numery wewnętrzne” w Panelu Klienta

‎ ‎

Serwer: pbx.zadarma.com

‎ ‎

W przypadku jakichkolwiek problemów z połączeniami przychodzącymi (mogą pojawić się przy ‎połączeniu 3G i często występują w krajach Azji Południowo-Wschodniej) zalecamy włączyć serwer ‎STUN. Pomocna może okazać się także aktywacja funkcji ICE w zakładce „Ustawienia – Sieć”

Gdy wprowadzisz dane, przyciśnij „Zapisz”.

‎ ‎

5. Rejestracja zakończyła się. Możesz już wykonywać połączenia.

‎ ‎