SipDroid

1. Znajdź w GooglePlay aplikację SipDroid i pobierz ją.

2. Po udanej instalacji SipDroid na Android musisz wprowadzić następujące ustawienia:

3. Wybierz SIP account

4. W puste pola wprowadź:

Login: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Password: Hasło Twojego numeru SIP z Panelu Klienta

Server: sip.zadarma.com

5. Gdy ikona w lewym górnym rogu stanie się zielona, oznacza to, że aplikacja została skonfigurowana prawidłowo i możesz wykonywać połączenia.

Zwróć uwagę

Łącząc się z centralą telefoniczną od Zadarma będziesz musiał wprowadzić ustawienia numeru wewnętrznego z sekcji „Moja centrala – Numery wewnętrzne”:

Login: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Server: pbx.zadarma.com