Zadarma na Android

Instrukcję konfiguracji / Android / Zadarma na Android

Zadarma

Oferujemy Ci prostą aplikację na Android.

Zadarma na Android umożliwia Ci:

  • Wykonywanie i odbiór połączeń przez Zadarma i inne serwisy SIP.
  • Wysyłanie darmowych wiadomości tekstowych do użytkowników sieci Zadarma.
  • Wysyłanie i odbiór wiadomości SMS.
  • Sprawdzanie stanu konta w trybie online.
  • Automatyczną integrację z Twoją książką telefoniczną.
  • Wykorzystywanie zintegrowanych filtrów.

Naszą aplikację Zadarma znajdziesz w Google Play. Możesz ją też pobrać z naszej strony internetowej.

Instalacja aplikacji Zadarma dla Androida

1. Znajdź i pobierz Zadarma z GooglePlay.

2. Podczas pierwszego uruchomienia możesz ustawić integrację z książką telefoniczną i dostępność podczas łączenia się z Internetem.

3. Wybierz „I already have an account”.

4. Wprowadź następujące ustawienia:

Username: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru SIP z Panelu Klienta

Jeżeli masz problem z połączeniami przychodzącymi (można je zaobserwować przy połączeniu 3G, szczególnie w krajach Azji Południowo-Wschodniej), zalecamy uruchomienie serwera STUN i wprowadzenie adresu serwera STUN = stun.zadarma.com Możesz też uruchomić ICE.

Następnie kliknij

5. Aplikacja jest zarejestrowana. Możesz wykonywać połączenia.

Zwróć uwagę. Podłączenie do centrali telefonicznej IP PBX w chmurze

Łącząc się z centralą telefoniczną od Zadarma będziesz musiał wprowadzić ustawienia numeru wewnętrznego z sekcji „Moja centrala – Numery wewnętrzne”.

Username: - Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: - Hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Sever: pbx.zadarma.com