Zadarma dla Android (starsza wersja)

Instrukcje konfiguracji / Android / Zadarma dla Android (starsza wersja)

Starszą wersję aplikacji można pobrać tutaj: Pobierz

Aby zainstalować starszą wersję aplikacji należy przed tym usunąć obecną aplikację Zadarma, jeśli była ona zainstalowana.

Zadarma na Android umożliwia:

  • Wykonywanie i odbiór połączeń przez Zadarma i inne serwisy SIP.
  • Wysyłanie darmowych wiadomości tekstowych do użytkowników sieci Zadarma.
  • Wysyłanie i odbiór wiadomości SMS.
  • Sprawdzanie stanu konta w trybie online.
  • Automatyczną integrację z Twoją książką telefoniczną.
  • Wykorzystywanie zintegrowanych filtrów.

Naszą aplikację Zadarma znajdziesz w Google Play. Możesz ją też pobrać z naszej strony internetowej.

Instalacja aplikacji Zadarma dla Androida

1. Znajdź i pobierz Zadarma z GooglePlay.

2. Podczas pierwszego uruchomienia możesz ustawić integrację z książką telefoniczną i dostępność podczas łączenia się z Internetem.

3. Wybierz „I already have an account”.

4. Wprowadź następujące ustawienia:

Username: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru SIP z Panelu Klienta

Sever: sip.zadarma.com

Username: - Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: - Hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Sever: pbx.zadarma.com

Jeżeli masz problem z połączeniami przychodzącymi (można je zaobserwować przy połączeniu 3G, szczególnie w krajach Azji Południowo-Wschodniej), zalecamy uruchomienie serwera STUN i wprowadzenie adresu serwera STUN = stun.zadarma.com Możesz też uruchomić ICE.

Następnie kliknij

5. Aplikacja jest zarejestrowana. Możesz wykonywać połączenia.