Integracja z systemami analityki - Google Analytics oraz Yandex.Metrica

Ustawienia Google Analytics

Aby śledzić połączenia z Google Analytics, musisz ręcznie utworzyć cele, które chcesz śledzić.

Przy połączeniach przekazywane następujące zdarzenia:

 • proper - połączenie docelowe (proper repeated w przypadku wtórnego połączenia);
 • answered - odebrane połączenie (answered repeated w przypadku wtórnego połączenia);
 • busy -numer był zajęty;
 • no answer - nieodebrane połączenie;
 • failed - nieudane połączenie.

Oprócz tego przekazywane:

 • Działanie: numer telefonu, na który było kierowane połączenie
 • Skrót: czas trwania rozmowy.

Aby uzyskać pełną analizę połączeń, musisz utworzyć cele dla każdego z określonych wydarzeń: proper, answered, busy, no answer, failed, i również proper repeated и answered repeated.

W interfejsie Google Analytics otwórz zakładkę “Administrator”, wybierz potrzebne konto.

W zakładce “Wszystkie dane web-strony” kliknij “Cele” i następnie przycisk “+Cel”:

Ustawienie celów

 • Wybierz "Własny" i kliknij "Dalej"

Opis celu

 • Wprowadź dowolną nazwę celu, np “Połączenie docelowe”
 • Typ celu wybierz "Wydarzenie" i kliknij "Dalej"

Szczegóły celu

 • Kategoria - określ wymagane zdarzenie, na przykład proper.
 • Jeśli chcesz śledzić połączenia z określonym numerem wirtualnym, ustaw go w polu "Działanie" (opcjonalnie)

Pozostaw pozostałe pola puste i kliknij "Zapisz":

Analitics

Sprawdzić status osiągnięcia celów możesz w zakładce "Raporty" - "Konwersje" - "Cele".

Informacja o połączeniach przekazywana do Google Analytics każde 15 minut.

Obowiązkowy warunek dla działania analytics — na Twojej stronie powinien być umieszczony kod śledzenia Universal Analytics dla Twojej witryny. Otrzymać ten kod możesz w zakładce «Administrator» - «Źródło» - «Kod sledzenia».


Ustawienia Yandex.Metrica

W interfejsie Yandex.Metrica kopiuj kod wymaganego licznika i wklej go w polu "ID Yandex Metrics" w ustawieniach tracking, kliknij przycisk "Dalej".

Zostanie wyświetlony przycisk "Zezwalaj na dostęp do licznika", po kliknięciu zostaniesz przekierowany na stronę Yandex.Metrica. Potwierdź uprawnienia dostępu.

Następnie zostanie automatycznie utworzony cel "Połączenie" w określonym liczniku.

Informacja przekazywana do Yandex.Metrica jeden raz na godzinę.

Sprawdzić ją możesz w zakładce “Raporty” - “Połączenia”.

Metrics

Obowiązkowy warunek dla działania Metrics — na Twojej stronie powinien być umieszczony kod licznika Yandex.Metrica.