Integracja z systemami analityki - Google Analytics oraz Yandex.Metrica

Ustawienia Google Analytics

Ustawienia Universal Analytics

Aby śledzić połączenia z Universal Analytics, musisz ręcznie utworzyć cele, które chcesz śledzić.

Przy połączeniach przekazywane następujące zdarzenia:

 • proper - połączenie docelowe (proper repeated w przypadku wtórnego połączenia);
 • answered - odebrane połączenie (answered repeated w przypadku wtórnego połączenia);
 • busy -numer był zajęty;
 • no answer - nieodebrane połączenie;
 • failed - nieudane połączenie.

Oprócz tego przekazywane:

 • Działanie: numer telefonu osoby dzwoniącej (bez 4 ostatnich cyfr)
 • Skrót: czas trwania rozmowy.

Aby uzyskać pełną analizę połączeń, musisz utworzyć cele dla każdego z określonych wydarzeń: proper, answered, busy, no answer, failed, cancel, i również proper repeated и answered repeated.

W interfejsie Google Analytics otwórz zakładkę “Administracja”, wybierz potrzebne konto.

W zakładce “Wszystkie dane web-strony” kliknij “Cele” i następnie przycisk “+Cel”:

Ustawienie celów

 • Wybierz "Własny" i kliknij "Dalej"

Opis celu

 • Wprowadź dowolną nazwę celu, np “Połączenie docelowe”
 • Typ celu wybierz "Wydarzenie" i kliknij "Dalej"

Szczegóły celu

 • Kategoria - określ wymagane zdarzenie, na przykład proper.
 • Jeśli chcesz śledzić połączenia z określonym numerem wirtualnym, ustaw go w polu "Działanie" (opcjonalnie)

Pozostaw pozostałe pola puste i kliknij "Zapisz":

Analitics

Sprawdzić status osiągnięcia celów możesz w zakładce "Raporty" - "Konwersje" - "Cele".

Informacja o połączeniach przekazywana do Google Analytics każde 15 minut.

Obowiązkowy warunek dla działania analytics — na Twojej stronie powinien być umieszczony kod śledzenia Universal Analytics dla Twojej witryny. Otrzymać ten kod możesz w zakładce «Administracja- «Źródło» - «Kod sledzenia».

Konfiguracja Google Analytics v4

Nie są wymagane żadne specjalne czynności konfiguracyjne - zdarzenia opisane powyżej zostaną pokazane w zakładce „Zdarzenia” w ciągu 24 godzin od momentu ich wystąpienia. W razie potrzeby zdarzenia można oznaczyć jako konwersje. Możesz przeglądać zdarzenia w zakładce „Cykl życia” - „Zaangażowanie” - „Zdarzenia”.

Warunek obowiązkowy, aby analityka działała - witryna musi mieć kod śledzenia Google Analytics v4. Możesz go pobrać w zakładce „Administracja” - „Usługi” - „Strumienie danych”.


Ustawienia Yandex.Metrica

W interfejsie Yandex.Metrica kopiuj kod wymaganego licznika i wklej go w polu "ID Yandex Metrics" w ustawieniach tracking, kliknij przycisk "Dalej".

Zostanie wyświetlony przycisk "Zezwalaj na dostęp do licznika", po kliknięciu zostaniesz przekierowany na stronę Yandex.Metrica. Potwierdź uprawnienia dostępu.

Yandex Metric zaczyna otrzymywać dane po około jednym dniu po zezwoleniu na dostęp. Czas przetwarzania odebranych danych, zanim pojawią się one w raportach, może potrwać do 24 godzin.

Informacja przekazywana do Yandex.Metrica jeden raz na godzinę.

Sprawdzić ją możesz w zakładce “Raporty” - “Połączenia”.

Metrics

Obowiązkowy warunek dla działania Metrics — na Twojej stronie powinien być umieszczony kod licznika Yandex.Metrica.