Integracja z systemem analityki - Google Analytics

Ustawienia Google Analytics

Ustawienia Universal Analytics

Aby śledzić połączenia z Universal Analytics, musisz ręcznie utworzyć cele, które chcesz śledzić.

Przy połączeniach przekazywane następujące zdarzenia:

 • proper - połączenie docelowe (proper repeated w przypadku wtórnego połączenia);
 • answered - odebrane połączenie (answered repeated w przypadku wtórnego połączenia);
 • busy -numer był zajęty;
 • no answer - nieodebrane połączenie;
 • failed - nieudane połączenie.

Oprócz tego przekazywane:

 • Działanie: numer telefonu osoby dzwoniącej (bez 4 ostatnich cyfr)
 • Skrót: czas trwania rozmowy.

Aby uzyskać pełną analizę połączeń, musisz utworzyć cele dla każdego z określonych wydarzeń: proper, answered, busy, no answer, failed, cancel, i również proper repeated и answered repeated.

W interfejsie Google Analytics otwórz zakładkę “Administracja”, wybierz potrzebne konto.

W zakładce “Wszystkie dane web-strony” kliknij “Cele” i następnie przycisk “+Cel”:

Ustawienie celów

 • Wybierz "Własny" i kliknij "Dalej"

Opis celu

 • Wprowadź dowolną nazwę celu, np “Połączenie docelowe”
 • Typ celu wybierz "Wydarzenie" i kliknij "Dalej"

Szczegóły celu

 • Kategoria - określ wymagane zdarzenie, na przykład proper.
 • Jeśli chcesz śledzić połączenia z określonym numerem wirtualnym, ustaw go w polu "Działanie" (opcjonalnie)

Pozostaw pozostałe pola puste i kliknij "Zapisz":

Analitics

Sprawdzić status osiągnięcia celów możesz w zakładce "Raporty" - "Konwersje" - "Cele".

Informacja o połączeniach przekazywana do Google Analytics każde 15 minut.

Obowiązkowy warunek dla działania analytics — na Twojej stronie powinien być umieszczony kod śledzenia Universal Analytics dla Twojej witryny. Otrzymać ten kod możesz w zakładce «Administracja- «Źródło» - «Kod sledzenia».

Konfiguracja Google Analytics v4

Nie są wymagane żadne specjalne czynności konfiguracyjne - zdarzenia opisane powyżej zostaną pokazane w zakładce „Zdarzenia” w ciągu 24 godzin od momentu ich wystąpienia. W razie potrzeby zdarzenia można oznaczyć jako konwersje. Możesz przeglądać zdarzenia w zakładce „Cykl życia” - „Zaangażowanie” - „Zdarzenia”.

Warunek obowiązkowy, aby analityka działała - witryna musi mieć kod śledzenia Google Analytics v4. Możesz go pobrać w zakładce „Administracja” - „Usługi” - „Strumienie danych”.