Cisco-6921

Konfiguracja telefonu IP Cisco 6921

Aby skonfigurować Cisco 6921 pod SIP, musisz wykonać kilka kroków. Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Opiszmy wszystko krok po kroku.

1. Zainstaluj oprogramowanie tftp-server (na przykład Tftpd32). W ustawieniach oprogramowania wybierz folder z plikami konfiguracji i plikami oprogramowania wbudowanego. Wybierz interfejs sieci, do którego telefon jest podłączony.

2. Dokonaj konfiguracji oprogramowania wbudowanego tftp. Wejdź w menu, a następnie w ustawieniach kliknij w

Admin Settings > Network Setup > ipv4 setup > kliknij do dołu > Alternate tftp server > przełącz na YES > kliknij do dołu > tftp Server >

Ustawienia telefonu dla oprogramowania wbudowanego tftp. Aby dokonać konfiguracji, kliknij w: Admin Settings > Network Setup > ipv4 setup > kliknij do dołu > Alternate tftp server > zmień na YES >kliknij do doły > tftp Server > wprowadź adres IP Twojego komputera, na którym zainstalowany jest serwer tftp.

3. Struktura nazwy pliku konfiguracji telefonu wygląda następująco: SEP, następnie MAC-adres telefonu, a potem [.]cnf[.]xml (przykładowo: SEPD0D0FD17395E.cnf.xml).

Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego:


<device> <deviceProtocol>SIP</deviceProtocol> <sshUserId>admin</sshUserId> <sshPassword>Password</sshPassword> <devicePool> <dateTimeSetting> <dateTemplate>D.M.Y</dateTemplate> <timeZone>E. Europe Standard/Daylight Time</timeZone> <ntps> <ntp> <name>time.windows.com</name> <ntpMode>Unicast</ntpMode> </ntp> </ntps> </dateTimeSetting> <callManagerGroup> <members> <member priority="0"> <callManager> <ports> <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort> <sipPort>5060</sipPort> <securedSipPort>5061</securedSipPort> </ports> <processNodeName>sip.zadarma.com</processNodeName> </callManager> </member> </members> </callManagerGroup> </devicePool> <sipProfile> <sipProxies> <backupProxy></backupProxy> <backupProxyPort></backupProxyPort> <emergencyProxy></emergencyProxy> <emergencyProxyPort></emergencyProxyPort> <outboundProxy></outboundProxy> <outboundProxyPort></outboundProxyPort> <registerWithProxy>true</registerWithProxy> </sipProxies> <sipCallFeatures> <cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled> <callForwardURI>x-serviceuri-cfwdall</callForwardURI> <callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI> <callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI> <callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI> <meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI> <abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI> <rfc2543Hold>false</rfc2543Hold> <callHoldRingback>2</callHoldRingback> <localCfwdEnable>true</localCfwdEnable> <semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer> <anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock> <callerIdBlocking>2</callerIdBlocking> <dndControl>0</dndControl> <remoteCcEnable>true</remoteCcEnable> </sipCallFeatures> <sipStack> <sipInviteRetx>6</sipInviteRetx> <sipRetx>10</sipRetx> <timerInviteExpires>180</timerInviteExpires> <timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires> <timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta> <timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires> <timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires> <timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta> <timerT1>500</timerT1> <timerT2>4000</timerT2> <maxRedirects>70</maxRedirects> <remotePartyID>true</remotePartyID> <userInfo>None</userInfo> </sipStack> <autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer> <autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior> <autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride> <transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled> <enableVad>false</enableVad> <preferredCodec>none</preferredCodec> <dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload> <dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel> <dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand> <alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine> <alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail> <kpml>3</kpml> <natEnabled>false</natEnabled> <natAddress></natAddress> <phoneLabel>phoneLabel</phoneLabel> <stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting> <callStats>false</callStats> <silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts> <disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig> <startMediaPort>10000</startMediaPort> <stopMediaPort>20000</stopMediaPort> <sipLines> <line button="1"> <featureID>9</featureID> <featureLabel>Admin</featureLabel> <proxy>sip.zadarma.com</proxy> <port>5060</port> <name>111111</name> <displayName>111111</displayName> <autoAnswer> <autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled> </autoAnswer> <callWaiting>3</callWaiting> <authName>111111</authName> <authPassword>SipPassword</authPassword> <sharedLine>false</sharedLine> <messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy> <messagesNumber>80</messagesNumber> <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle> <ringSettingActive>5</ringSettingActive> <contact>105</contact> <forwardCallInfoDisplay> <callerName>true</callerName> <callerNumber>true</callerNumber> <redirectedNumber>false</redirectedNumber> <dialedNumber>true</dialedNumber> </forwardCallInfoDisplay> </line> <line button="2"> <featureID>21</featureID> <featureLabel>test</featureLabel> <speedDialNumber>4444</speedDialNumber> <featureOptionMask>1</featureOptionMask> </line> </sipLines> <voipControlPort>5060</voipControlPort> <dscpForAudio>184</dscpForAudio> <ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy> <dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate> </sipProfile> <commonProfile> <phonePassword></phonePassword> <backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess> <callLogBlfEnabled>1</callLogBlfEnabled> </commonProfile> <loadInformation>SIP69xx.9-4-1-3</loadInformation> <vendorConfig> <disableSpeaker>false</disableSpeaker> <disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset> <pcPort>0</pcPort> <settingsAccess>1</settingsAccess> <garp>0</garp> <voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess> <videoCapability>0</videoCapability> <autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable> <webAccess>1</webAccess> <g722CodecSupport></g722CodecSupport> <daysDisplayNotActive>1,2,3,4,5,6,7</daysDisplayNotActive> <displayOnTime>08:30</displayOnTime> <displayOnDuration>09:30</displayOnDuration> <displayIdleTimeout>01:00</displayIdleTimeout> <displayOnWhenIncomingCall>1</displayOnWhenIncomingCall> <spanToPCPort>1</spanToPCPort> <loggingDisplay>1</loggingDisplay> <loadServer></loadServer> </vendorConfig> <networkLocale></networkLocale> <networkLocaleInfo> <name></name> <version></version> </networkLocaleInfo> <deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode> <authenticationURL></authenticationURL> <directoryURL></directoryURL> <idleURL></idleURL> <informationURL></informationURL> <messagesURL></messagesURL> <proxyServerURL></proxyServerURL> <servicesURL></servicesURL> <dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig> <dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices> <dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce> <transportLayerProtocol>2</transportLayerProtocol> <capfAuthMode>0</capfAuthMode> <capfList> <capf> <phonePort>3804</phonePort> </capf> </capfList> <certHash></certHash> <encrConfig>false</encrConfig> </device>

Parametry w pliku konfiguracyjnym powinny zostać zmienione

<processNodeName>sip.zadarma.com</processNodeName> Wprowadź sip.zadarma.com
<proxy>sip.zadarma.com</proxy> Wprowadź sip.zadarma.com
<name>111111</name> Numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta
<displayName>111111</displayName> Numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta
<authName>111111</authName> Numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta
<authPassword>SipPassword</authPassword> Hasło numeru SIP z Panelu Klienta
<loadInformation>SIP69xx.9-4-1-3</loadInformation> Wersja oprogramowania wbudowanego. Należy ją określić w celu aktualizacji oprogramowania telefonu.

4. Telefon zaczyna pracę w trybie aktualizacji. Odłącz go od zasilania. Przyciśnij i przytrzymaj #, a następnie włącz telefon. Oba wskaźniki liniowe powinny świecić się na pomarańczowo. Na klawiaturze przyciśnij 123456789*0#. Jeżeli wszystko jest w porządku, telefon pobierze z serwera tftp wszystkie potrzebne pliki, a proces aktualizacji oprogramowania zacznie wyświetlać się na ekranie. W Tftpd32, w zakładce LOGS pokaże się informacja o pobranych plikach. Gdy aktualizacja oprogramowania zakończy się, telefon automatycznie uruchomi się ponownie i pobierze pliki konfiguracyjne. Jeżeli trzeba wprowadzić jakiekolwiek zmiany do pliku konfiguracyjnego, po edycji pliku załaduj go do telefonu – aby to zrobić, przyciśnij „Menu”, a następnie wybierz **#**. Telefon powinien automatycznie uruchomić się ponownie i pobrać tylko plik konfiguracyjny. Pliki zostaną pobrane przez telefon, gdy adres serwera tftp będzie znajdował się w ustawieniach. Jeżeli konfiguracja zakończy się pomyślnie, wejdź do menu telefonu i wyłącz serwer tftp Alternate tftp server > NO

Uwaga

Łącząc się z centralą telefoniczną od Zadarma, będziesz musiał wprowadzić ustawienia numeru wewnętrznego z sekcji „Moja centrala - Numery wewnętrzne”.