Konfiguracja telefonu IP Cisco 6921

Instrukcję konfiguracji / Cisco / Cisco-6921

Aby skonfigurować Cisco 6921 pod SIP, musisz wykonać kilka kroków. Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Opiszmy wszystko krok po kroku.

1. Zainstaluj oprogramowanie tftp-server (na przykład Tftpd32). W ustawieniach oprogramowania wybierz folder z plikami konfiguracji i plikami oprogramowania wbudowanego. Wybierz interfejs sieci, do którego telefon jest podłączony.

2. Dokonaj konfiguracji oprogramowania wbudowanego tftp. Wejdź w menu, a następnie w ustawieniach kliknij w

Admin Settings > Network Setup > ipv4 setup > kliknij do dołu > Alternate tftp server > przełącz na YES > kliknij do dołu > tftp Server >

Ustawienia telefonu dla oprogramowania wbudowanego tftp. Aby dokonać konfiguracji, kliknij w: Admin Settings > Network Setup > ipv4 setup > kliknij do dołu > Alternate tftp server > zmień na YES >kliknij do doły > tftp Server > wprowadź adres IP Twojego komputera, na którym zainstalowany jest serwer tftp.

3. Struktura nazwy pliku konfiguracji telefonu wygląda następująco: SEP, następnie MAC-adres telefonu, a potem [.]cnf[.]xml (przykładowo: SEPD0D0FD17395E.cnf.xml).

Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego:


<device>
 <deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
 <sshUserId>admin</sshUserId>
 <sshPassword>Password</sshPassword>
 <devicePool>
  <dateTimeSetting>
   <dateTemplate>D.M.Y</dateTemplate>
   <timeZone>E. Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
   <ntps>
    <ntp>
     <name>time.windows.com</name>
     <ntpMode>Unicast</ntpMode>
    </ntp>
   </ntps>
  </dateTimeSetting>
  <callManagerGroup>
   <members>
    <member priority="0">
     <callManager>
      <ports>
       <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
       <sipPort>5060</sipPort>
       <securedSipPort>5061</securedSipPort>
      </ports>
      <processNodeName>sip.zadarma.com</processNodeName>
     </callManager>
    </member>
   </members>
  </callManagerGroup>
 </devicePool>
 <sipProfile>
  <sipProxies>
   <backupProxy></backupProxy>
   <backupProxyPort></backupProxyPort>
   <emergencyProxy></emergencyProxy>
   <emergencyProxyPort></emergencyProxyPort>
   <outboundProxy></outboundProxy>
   <outboundProxyPort></outboundProxyPort>
   <registerWithProxy>true</registerWithProxy>
  </sipProxies>
  <sipCallFeatures>
   <cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
   <callForwardURI>x-serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
   <callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
   <callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
   <callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
   <meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
   <abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
   <rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
   <callHoldRingback>2</callHoldRingback>
   <localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
   <semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
   <anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
   <callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
   <dndControl>0</dndControl>
   <remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
  </sipCallFeatures>
  <sipStack>
   <sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
   <sipRetx>10</sipRetx>
   <timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
   <timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
   <timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
   <timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
   <timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
   <timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
   <timerT1>500</timerT1>
   <timerT2>4000</timerT2>
   <maxRedirects>70</maxRedirects>
   <remotePartyID>true</remotePartyID>
   <userInfo>None</userInfo>
  </sipStack>
  <autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
  <autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
  <autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
  <transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
  <enableVad>false</enableVad>
  <preferredCodec>none</preferredCodec>
  <dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
  <dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
  <dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
  <alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
  <alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
  <kpml>3</kpml>
  <natEnabled>false</natEnabled>
  <natAddress></natAddress>
  <phoneLabel>phoneLabel</phoneLabel>
  <stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting>
  <callStats>false</callStats>
  <silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
  <disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
  <startMediaPort>10000</startMediaPort>
  <stopMediaPort>20000</stopMediaPort>
  <sipLines>
   <line button="1">
    <featureID>9</featureID>
    <featureLabel>Admin</featureLabel>
    <proxy>sip.zadarma.com</proxy>
    <port>5060</port>
    <name>111111</name>
    <displayName>111111</displayName>
    <autoAnswer>
     <autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
    </autoAnswer>
    <callWaiting>3</callWaiting>
    <authName>111111</authName>
    <authPassword>SipPassword</authPassword>
    <sharedLine>false</sharedLine>
    <messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
    <messagesNumber>80</messagesNumber>
    <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
    <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
    <contact>105</contact>
    <forwardCallInfoDisplay>
     <callerName>true</callerName>
     <callerNumber>true</callerNumber>
     <redirectedNumber>false</redirectedNumber>
     <dialedNumber>true</dialedNumber>
    </forwardCallInfoDisplay>
   </line>
   <line button="2">
    <featureID>21</featureID>
    <featureLabel>test</featureLabel>
    <speedDialNumber>4444</speedDialNumber>
    <featureOptionMask>1</featureOptionMask>
   </line>
  </sipLines>
  <voipControlPort>5060</voipControlPort>
  <dscpForAudio>184</dscpForAudio>
  <ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
  <dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
 </sipProfile>
 <commonProfile>
  <phonePassword></phonePassword>
  <backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
  <callLogBlfEnabled>1</callLogBlfEnabled>
 </commonProfile>
 <loadInformation>SIP69xx.9-4-1-3</loadInformation>
 <vendorConfig>
  <disableSpeaker>false</disableSpeaker>
  <disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
  <pcPort>0</pcPort>
  <settingsAccess>1</settingsAccess>
  <garp>0</garp>
  <voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
  <videoCapability>0</videoCapability>
  <autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
  <webAccess>1</webAccess>
  <g722CodecSupport></g722CodecSupport>
  <daysDisplayNotActive>1,2,3,4,5,6,7</daysDisplayNotActive>
  <displayOnTime>08:30</displayOnTime>
  <displayOnDuration>09:30</displayOnDuration>
  <displayIdleTimeout>01:00</displayIdleTimeout>
  <displayOnWhenIncomingCall>1</displayOnWhenIncomingCall>
  <spanToPCPort>1</spanToPCPort>
  <loggingDisplay>1</loggingDisplay>
  <loadServer></loadServer>
 </vendorConfig>
 <networkLocale></networkLocale>
 <networkLocaleInfo>
  <name></name>
  <version></version>
 </networkLocaleInfo>
 <deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
 <authenticationURL></authenticationURL>
 <directoryURL></directoryURL>
 <idleURL></idleURL>
 <informationURL></informationURL>
 <messagesURL></messagesURL>
 <proxyServerURL></proxyServerURL>
 <servicesURL></servicesURL>
 <dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
 <dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
 <dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
 <transportLayerProtocol>2</transportLayerProtocol>
 <capfAuthMode>0</capfAuthMode>
 <capfList>
  <capf>
   <phonePort>3804</phonePort>
  </capf>
 </capfList>
 <certHash></certHash>
 <encrConfig>false</encrConfig>
</device> 


<device>
 <deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
 <sshUserId>admin</sshUserId>
 <sshPassword>Password</sshPassword>
 <devicePool>
  <dateTimeSetting>
   <dateTemplate>D.M.Y</dateTemplate>
   <timeZone>E. Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
   <ntps>
    <ntp>
     <name>time.windows.com</name>
     <ntpMode>Unicast</ntpMode>
    </ntp>
   </ntps>
  </dateTimeSetting>
  <callManagerGroup>
   <members>
    <member priority="0">
     <callManager>
      <ports>
       <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
       <sipPort>5060</sipPort>
       <securedSipPort>5061</securedSipPort>
      </ports>
      <processNodeName>pbx.zadarma.com</processNodeName>
     </callManager>
    </member>
   </members>
  </callManagerGroup>
 </devicePool>
 <sipProfile>
  <sipProxies>
   <backupProxy></backupProxy>
   <backupProxyPort></backupProxyPort>
   <emergencyProxy></emergencyProxy>
   <emergencyProxyPort></emergencyProxyPort>
   <outboundProxy></outboundProxy>
   <outboundProxyPort></outboundProxyPort>
   <registerWithProxy>true</registerWithProxy>
  </sipProxies>
  <sipCallFeatures>
   <cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
   <callForwardURI>x-serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
   <callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
   <callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
   <callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
   <meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
   <abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
   <rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
   <callHoldRingback>2</callHoldRingback>
   <localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
   <semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
   <anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
   <callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
   <dndControl>0</dndControl>
   <remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
  </sipCallFeatures>
  <sipStack>
   <sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
   <sipRetx>10</sipRetx>
   <timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
   <timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
   <timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
   <timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
   <timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
   <timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
   <timerT1>500</timerT1>
   <timerT2>4000</timerT2>
   <maxRedirects>70</maxRedirects>
   <remotePartyID>true</remotePartyID>
   <userInfo>None</userInfo>
  </sipStack>
  <autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
  <autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
  <autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
  <transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
  <enableVad>false</enableVad>
  <preferredCodec>none</preferredCodec>
  <dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
  <dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
  <dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
  <alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
  <alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
  <kpml>3</kpml>
  <natEnabled>false</natEnabled>
  <natAddress></natAddress>
  <phoneLabel>phoneLabel</phoneLabel>
  <stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting>
  <callStats>false</callStats>
  <silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
  <disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
  <startMediaPort>10000</startMediaPort>
  <stopMediaPort>20000</stopMediaPort>
  <sipLines>
   <line button="1">
    <featureID>9</featureID>
    <featureLabel>Admin</featureLabel>
    <proxy>pbx.zadarma.com</proxy>
    <port>5060</port>
    <name>1234-100</name>
    <displayName>1234-100</displayName>
    <autoAnswer>
     <autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
    </autoAnswer>
    <callWaiting>3</callWaiting>
    <authName>1234-100</authName>
    <authPassword>SipPassword</authPassword>
    <sharedLine>false</sharedLine>
    <messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
    <messagesNumber>80</messagesNumber>
    <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
    <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
    <contact>105</contact>
    <forwardCallInfoDisplay>
     <callerName>true</callerName>
     <callerNumber>true</callerNumber>
     <redirectedNumber>false</redirectedNumber>
     <dialedNumber>true</dialedNumber>
    </forwardCallInfoDisplay>
   </line>
   <line button="2">
    <featureID>21</featureID>
    <featureLabel>test</featureLabel>
    <speedDialNumber>4444</speedDialNumber>
    <featureOptionMask>1</featureOptionMask>
   </line>
  </sipLines>
  <voipControlPort>5060</voipControlPort>
  <dscpForAudio>184</dscpForAudio>
  <ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
  <dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
 </sipProfile>
 <commonProfile>
  <phonePassword></phonePassword>
  <backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
  <callLogBlfEnabled>1</callLogBlfEnabled>
 </commonProfile>
 <loadInformation>SIP69xx.9-4-1-3</loadInformation>
 <vendorConfig>
  <disableSpeaker>false</disableSpeaker>
  <disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
  <pcPort>0</pcPort>
  <settingsAccess>1</settingsAccess>
  <garp>0</garp>
  <voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
  <videoCapability>0</videoCapability>
  <autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
  <webAccess>1</webAccess>
  <g722CodecSupport></g722CodecSupport>
  <daysDisplayNotActive>1,2,3,4,5,6,7</daysDisplayNotActive>
  <displayOnTime>08:30</displayOnTime>
  <displayOnDuration>09:30</displayOnDuration>
  <displayIdleTimeout>01:00</displayIdleTimeout>
  <displayOnWhenIncomingCall>1</displayOnWhenIncomingCall>
  <spanToPCPort>1</spanToPCPort>
  <loggingDisplay>1</loggingDisplay>
  <loadServer></loadServer>
 </vendorConfig>
 <networkLocale></networkLocale>
 <networkLocaleInfo>
  <name></name>
  <version></version>
 </networkLocaleInfo>
 <deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
 <authenticationURL></authenticationURL>
 <directoryURL></directoryURL>
 <idleURL></idleURL>
 <informationURL></informationURL>
 <messagesURL></messagesURL>
 <proxyServerURL></proxyServerURL>
 <servicesURL></servicesURL>
 <dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
 <dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
 <dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
 <transportLayerProtocol>2</transportLayerProtocol>
 <capfAuthMode>0</capfAuthMode>
 <capfList>
  <capf>
   <phonePort>3804</phonePort>
  </capf>
 </capfList>
 <certHash></certHash>
 <encrConfig>false</encrConfig>
</device> 

Parametry w pliku konfiguracyjnym powinny zostać zmienione


<processNodeName>sip.zadarma.com</processNodeName>    ; Wprowadź sip.zadarma.com 
<proxy>sip.zadarma.com</proxy>              ; Wprowadź sip.zadarma.com
<name>111111</name>                   ; Numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta
<displayName>111111</displayName>            ; Numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta
 <authName>111111</authName>               ; Numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta
<authPassword>SipPassword</authPassword>          ; Hasło numeru SIP z Panelu Klienta
 <loadInformation>SIP69xx.9-4-1-3</loadInformation>      ; Wersja oprogramowania wbudowanego. Należy ją określić w celu aktualizacji oprogramowania telefonu.<processNodeName>pbx.zadarma.com</processNodeName>    ; Wprowadź pbx.zadarma.com 
<proxy>pbx.zadarma.com</proxy>              ; Wprowadź pbx.zadarma.com
<name>1234-100</name>                   ; Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta
<displayName>1234-100</displayName>            ; Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta
 <authName>1234-100</authName>               ; Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta
<authPassword>SipPassword</authPassword>          ; Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta
 <loadInformation>SIP69xx.9-4-1-3</loadInformation>      ; Wersja oprogramowania wbudowanego. Należy ją określić w celu aktualizacji oprogramowania telefonu.

4. Telefon zaczyna pracę w trybie aktualizacji. Odłącz go od zasilania. Przyciśnij i przytrzymaj #, a następnie włącz telefon. Oba wskaźniki liniowe powinny świecić się na pomarańczowo. Na klawiaturze przyciśnij 123456789*0#. Jeżeli wszystko jest w porządku, telefon pobierze z serwera tftp wszystkie potrzebne pliki, a proces aktualizacji oprogramowania zacznie wyświetlać się na ekranie. W Tftpd32, w zakładce LOGS pokaże się informacja o pobranych plikach. Gdy aktualizacja oprogramowania zakończy się, telefon automatycznie uruchomi się ponownie i pobierze pliki konfiguracyjne. Jeżeli trzeba wprowadzić jakiekolwiek zmiany do pliku konfiguracyjnego, po edycji pliku załaduj go do telefonu – aby to zrobić, przyciśnij „Menu”, a następnie wybierz **#**. Telefon powinien automatycznie uruchomić się ponownie i pobrać tylko plik konfiguracyjny. Pliki zostaną pobrane przez telefon, gdy adres serwera tftp będzie znajdował się w ustawieniach. Jeżeli konfiguracja zakończy się pomyślnie, wejdź do menu telefonu i wyłącz serwer tftp Alternate tftp server > NO