Cisco-7912

Instrukcję konfiguracji / Cisco / Cisco-7912

1. Telefon jest podłączony do sieci przez port „10/100 SW”, port "10/100 PC" może wykorzystywać komputer osobisty lub inne urządzenie.

Aby uzyskać adres IP telefonu, naciśnij na przycisk Menu i wybierz „Settings => Network settings => CurrentIP”.

UIPassword: 1234

W menu wybierz „SIP-Parameters”.

UID: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

PWD: Twoje hasło z Panelu Klienta

Proxy: sip.zadarma.com

Instalacja zakończyła się. Przyciśnij „Save”.

Uwaga

Łącząc się z centralą telefoniczną od Zadarma, będziesz musiał wprowadzić ustawienia numeru wewnętrznego z sekcji „Moja centrala - Numery wewnętrzne”.

UID: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

PWD: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Proxy: pbx.zadarma.com