Konfiguracja Cisco-7912

Instrukcje konfiguracji / Cisco / Cisco-7912

1. Do sieci telefon jest podłączony przez port "10/100 SW", do "10/100 PC" może być podłączony laptop lub komputer stacjonarny lub inne urządzenie.

Sprawdzić adres IP telefonu można w menu wybierając Settings => Network settings => CurrentIP.

UIPassword: 1234

W menu należy wybrać "SIP-Parameters"

UID: Twój login-SIP (Na przykład 111111) z Panelu klienta

PWD: Twoje hasło z Panelu klienta

Proxy: sip.zadarma.com

UID: Twój numer wewnętrzny (Na przykład 1234-100) z Panelu klienta

PWD: Twoje hasło z numeru wewnętrznego Panelu klienta

Proxy: pbx.zadarma.com

Konfiguracja zakończona. Wybierz "Save"