Konfiguracja Cisco-SPA525G

Instrukcje konfiguracji / Cisco / Cisco-SPA525G

1. Aby wejść w interfejs sieciowy telefonu, w pasku adresowym przeglądarki internetowej wprowadź adres IP urządzenia.

Adres IP telefonu uzyskasz, naciskając przycisk Menu (Strona), a następnie wybierając Network => CurrentIP.

Otwórz zakładkę „Voice”, a następnie „SIP” i określ zakres portów RTP.

RTP Port Min: 1024

RTP Port Max: 65536

Aby zapisać ustawienia, przyciśnij Submit All Changes

2. Otwórz zakładkę „Voice”, a następnie „Ext1” i wprowadź następujące parametry:

Proxy: sip.zadarma.com

Proxy: pbx.zadarma.com

Register Expires: 300

Display Name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

UserID: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru SIP z „SIP-Settings” z Panelu Klienta.

Display Name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

UserID: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Aby zapisać zmiany, kliknij Submit All Changes