Konfiguracja D-Link DVG-2102S

Instrukcje konfiguracji / D-Link / D-Link DVG-2102S

1. Aby wejść w bramę sieciową interfejsu telefonu, w pasku adresowym przeglądarki internetowej wprowadź adres IP urządzenia.

Komputer powinien być podłączony do portu LAN bramy sieciowej. Domyślny adres IP to 192.168.1.150

Username: admin

Password: (domyślnie brak hasła).

Otwórz zakładkę „Setup”, a następnie „VoIP Setup” i wprowadź następujące parametry:

Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch: zaznacz pole

ITSP Name: sip.zadarma.com

Number: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

ITSP Name: pbx.zadarma.com

Number: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Register: zaznacz pole

Invite with ID / Account: zaznacz pole

User ID / Account: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru SIP z „SIP-Settings” w Panelu Klienta.

Confirm Password: Twoje hasło numeru SIP z „SIP-Settings” w Panelu Klienta.

Proxy Server IP / Domain: sip.zadarma.com

Proxy Server Realm: sip.zadarma.com

SIP Domain: sip.zadarma.com

User ID / Account: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Confirm Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Proxy Server IP / Domain: pbx.zadarma.com

Proxy Server Realm: pbx.zadarma.com

SIP Domain: pbx.zadarma.com

TTL (Registration interval): 300

Use Domain to Register: zaznacz pole

2. Jeżeli masz problem z połączeniami przychodzącymi, otwórz „Advanced” i włącz serwer STUN.

STUN Server IP/Domain: stun.zadarma.com