Konfiguracja D-Link DVG-5004S/D-Link DVG-5008S

Instrukcje konfiguracji / D-Link / D-Link DVG-5004S/D-Link DVG-5008S

1. Aby wejść w bramę sieciową interfejsu telefonu, w pasku adresowym przeglądarki internetowej wprowadź adres IP urządzenia. Komputer powinien być podłączony do portu LAN bramy sieciowej. Domyślny adres IP to 192.168.1.150

Adres IP urządzenia uzyskasz, wybierając **#101

Domyślnie nie ma żadnego loginu ani hasła.

Otwórz zakładkę „General Settings”, a następnie „SIP” i wprowadź poniższe parametry:

FXS Representative Number: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

FXS Representative Number: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Register: zaznacz pole

User ID / Account: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru SIP z „SIP-Settings” w Panelu Klienta.

Confirm Password: Twoje hasło numeru SIP z „SIP-Settings” w Panelu Klienta.

Proxy Server IP / Domain: sip.zadarma.com

Proxy Server Realm: sip.zadarma.com

User ID / Account: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Confirm Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Proxy Server IP / Domain: pbx.zadarma.com

Proxy Server Realm: pbx.zadarma.com

TTL (Registration interval): 300

SIP Domain: sip.zadarma.com

SIP Domain: pbx.zadarma.com

Use Domain to Register: zaznacz pole

2. Aby zapisać ustawienia, kliknij „Accept” i otwórz zakładkę:

System Settings - System Operation zaznacz polenear the following parameters

Zaznacz oba pola: Save Settings i Restart, a następnie kliknij „Accept”.