Konfiguracja Elastix 2.5

Instrukcje konfiguracji / Elastix / Elastix 2.5

1. W „PBX -> PBX Configuration -> Trunks” dodaj SIP Trunk.

Jak pokazano poniżej:

111111: Twój login SIP z Panelu klienta.

1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali z Panelu klienta

Password: Twoje hasło loginu SIP z zakładki “Ustawienia - Konfiguracja konta SIP” z Panelu Klienta.

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali z Panelu klienta.

Trunk Name: Zadarma

USER Context: 111111

USER Context: 1234-100

Register String: 111111:password@sip.zadarma.com/111111

Register String: 1234-100:password@pbx.zadarma.com/1234-100

В секции PEER Details и USER Details укажите следующие данные:

host=sip.zadarma.com

host=pbx.zadarma.com

insecure=invite,port

type=peer

fromdomain=sip.zadarma.com

fromdomain=pbx.zadarma.com

disallow=all

allow=alaw&ulaw

dtmfmode=auto

secret=password

defaultuser=111111

defaultuser=1234-100

fromuser=111111

fromuser=1234-100

qualify=400

directmedia=no


2. W „PBX -> PBX Configuration -> Inbound Routes” utwórz Inbound Route Zadarma-in.

DID Number: 111111

DID Number: 1234-100

W ‎„‎Set Destination” możesz określić, gdzie będą kierowane połączenia. Może to być numer wewnętrzny Elastix, połączenie grupowe, IVR, itp.

3. W „PBX -> PBX Configuration -> Outbound Routes” utwórz Outbound route Zadarma-out.

W „Dial Patterns”, które będą wykorzystywać daną ścieżkę w „Match Pattern” wstaw kropkę (jak pokazano czerwoną strzałką na poniższym zrzucie ekranu). Jeżeli nie wstawisz kropki, nie będziesz mógł wykonywać połączeń wychodzących.