FreePBX 12

Instrukcję konfiguracji / FreePBX / FreePBX 12

1. W Twoim FreePBX powinno być aktywne SRV Lookup.

Przejdź do zakładki „Settings -> Asterisk SIP Settings”, a następnie do sekcji „Advanced General Settings”.

2. W „Connectivity -> Trunks” dodaj SIP Trunk.

Jak pokazano poniżej:

111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru SIP z “SIP-settings” z Panelu Klienta.

Trunk Name: Zadarma

USER Context: 111111

Register String: 111111:password@sip.zadarma.com/111111

W PEER Details i USER Details wprowadź następujące parametry:

host=sip.zadarma.com

insecure=invite,port

type=friend

fromdomain=sip.zadarma.com

disallow=all

allow=alaw&ulaw

dtmfmode=auto

secret=password

defaultuser=111111

fromuser=111111

qualify=400

directmedia=no

nat=force_rport,comedia


3. W „Connectivity -> Inbound Routes” utwórz Inbound Route Zadarma-in.

DID Number: 111111

W ‎„‎Set Destination” możesz określić, gdzie będą kierowane połączenia. Może to być numer wewnętrzny FreePBX, połączenie grupowe, IVR, itp.

4. W „Connectivity -> Outbound Routes” utwórz Outbound route Zadarma-out.

W „Dial Patterns”, które będą wykorzystywać daną ścieżkę w „Match Pattern” wstaw kropkę (jak pokazano czerwoną strzałką na poniższym zrzucie ekranu). Jeżeli nie wstawisz kropki, nie będziesz mógł wykonywać połączeń wychodzących.