Konfiguracja FreePBX 13

Instrukcje konfiguracji / FreePBX / FreePBX 13

1. W Twoim FreePBX powinien być włączony SRV Lookup

Zakładka Settings -> Asterisk SIP Settings zakładka Chan SIP Settings

2. W dziale Connectivity -> Trunks dodajemy SIP trank.

Podajemy imię trunk i przechodzimy do sip settings

Dane pokazane na przykładzie:

111111: Twój numer SIP z panelu klienta.

Password: Twoje hasło sip-numera z zakładki "Konfiguracji konta SIP" panelu klienta.

Trunk Name: Zadarma

USER Context: 111111

Register String: 111111:password@sip.zadarma.com/111111

1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z panelu klienta.

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z panelu klienta.

Trunk Name: Zadarma

USER Context: 1234-100

Register String: 1234-100:password@pbx.zadarma.com/1234-100

W rozdziale PEER Details i USER Details podaj następne dane:


host=sip.zadarma.com
insecure=invite,port
type=peer
fromdomain=sip.zadarma.com
disallow=all
allow=alaw&ulaw
dtmfmode=auto
secret=password 
defaultuser=111111 
fromuser=111111 
qualify=400 
directmedia=no 
nat=force_rport,comedia host=pbx.zadarma.com
insecure=invite,port
type=peer
fromdomain=pbx.zadarma.com
disallow=all
allow=alaw&ulaw
dtmfmode=auto
secret=password 
defaultuser=1234-100 
fromuser=1234-100 
qualify=400 
directmedia=no 
nat=force_rport,comedia


3. W rozdziale Connectivity -> Inbound Routes tworzymy ścieżkę dla połączeń przychodzących.

Description Zadarma-in

DID Number: 111111

Description Zadarma-in

DID Number: 1234-100

W rozdziale Set Destination można zaznaczyć ścieżkę połączenia przychodzącego, ono może to być kierowane na wewnętrzny numer FreePBX, grupy połączeń, IVR, itd.

4. Wchodzimy do działu Connectivity -> Outbound Routes i tworzymy ścieżkę dla połączeń wychodzących Zadarma-out.

Route Name Zadarma-out

Route CID 111111

Trunk sequence for matched routes: Zadarma

Route Name Zadarma-out

Route CID 1234-100

Trunk sequence for matched routes: Zadarma

W dziale Dial Patterns w polu "match pattern" utwórz punkt (zaznaczono czerwoną strzalką na poniższym obrazku) i stwórz ścieźkę. Jeżeli nie stworzyć punkta, nie będzie możliwości wykonywania połączeń.