Konfiguracja FreePBX PJSIP

Instrukcje konfiguracji / FreePBX / FreePBX 14/15 PjSIP

1. W zakładce Connectivity -> Trunks tworzymy SIP(chan_pjsip) trunk.

Należy podać nazwę trunku w polu Trunk Name i następnie przejść do pjsip settings

Dane podane na przykładzie:

 • 111111: Twój numer SIP z Panelu klienta.
 • Secret: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Ustawienia"-"Konfiguracji konta SIP" Panelu klienta.
 • SIP Server: sip.zadarma.com

Następnie trzeba dokonać konfiguracji jak pokazano na zrzucie.

W zakładce PJSIP Settings – Advanced, należy zmienić parametry w polach:

 • Contact User: 111111
 • From Domain: sip.zadarma.com
 • From User: 111111
 • Client URI: sip:111111@sip.zadarma.com:5060
 • Server URI: sip:sip.zadarma.com:5060
 • AOR Contact: sip:sip.zadarma.com:5060

PJSIP Settings – Codecs:

Pozostawić wybrane kodeki alaw oraz ulaw, jak pokazano na zrzucie.

3. W zakładce Connectivity -> Inbound Routes tworzymy trasowanie połączeń przychodzących.

 • Description:  Zadarma-in
 • DID Number: 111111

W rozdziale Set Destination można zaznaczyć dokąd będzie kierowane połączenie, może być to numer wewnętrzny FreePBX lub grupa, IVR itd.

4. W zakładce Connectivity -> Outbound Routes tworzymy tworzymy trasowanie połączeń wychodzących Zadarma-out.

 • Route Name: Zadarma-out
 • Route CID: 111111
 • Trunk sequence for matched routes: Zadarma

W rozdziale Dial Patterns w polu "match pattern" należy zaznaczyć opcję (jaka pokazana na zrzucie) i utworzyć trasowane. Jeśli nie zaznaczyć tej opcji, nie będzie dostępna możliwość wykonywania połączeń.

Konfiguracja zakończona.

Włączenie szyfrowania

1. Przejdź do Settings - Asterisk SIP Settings - zakładka SIP Settings[chan_pjsip] - dalej TLS/SSL/SRTP Settings

Certificate Manager wartość default

SSL Method wartość tlsv1_2

Verify Client wartość NO

Verify Server wartość NO

W wierszu 0.0.0.0 (tls) - Port to Listen On wprowadź 5061

2 Następnie przejdź do ustawień SIP Server Port wprowadź port 5061 i w polu Transport należy wybrać 0.0.0.0-tls

W zaawansowanych ustawieniach łącza trunkingowego zmień także port 5060 na 5061 w Client URI, Server URI i AOR Contact

W wierszu Media Encryption zmień na SRTP via IN-SDP(recommended)