Grandstream GXP

Instrukcje konfiguracji / Grandstream / Grandstream GXP

Konfiguracje telefonu VoIP Grandstream serii GXP

1. Zaloguj się do interfejsu web telefonu i otwórz zakładkę Accounts - Account 1 - General Settings

Account Active: Yes

Account Name: Twój login SIP (Np. 111111) z Panelu klienta

SIP Server: sip.zadarma.com

SIP User ID: Twój login SIP (Np. 111111) z Panelu klienta

SIP Authentication ID: Twój login SIP (Np. 111111) z Panelu klienta

SIP Authentication Password: Twoje hasło do loginu SIP z Panelu klienta

Name: Twój login SIP (Np. 111111) z Panelu klienta

Account Name: Twój numer wewnętrzny (Np. 1234-100) z Panelu klienta

SIP Server: pbx.zadarma.com

SIP User ID: Twój numer wewnętrzny (Np. 1234-100) z Panelu klienta

SIP Authentication ID: Twój numer wewnętrzny (Np. 1234-100) z Panelu klienta

SIP Authentication Password: Twoje hasło do numeru wewnętrznego centrali z Panelu klienta

Name: Twój numer wewnętrzny (Np. 1234-100) z Panelu klienta

Save and Apply

Ustawienie BLF

W interfejsie internetowym przejdź do zadkładki Settings - Programmable Keys - Virtual Multi-Purpose Keys lub Physical Multi-Purpose Keys (w zależności od modelu).

Zakładka Virtual Multi-Purpose Keys: kliknij Add VPK , Mode wprowadź BLF, Accounts numer wewnętrzny centrali PBX, Description oraz Value numer w formacie 1234-100.

Physical Multi-Purpose Keys ustawienia są takie same jak w Virtual Multi-Purpose Keys.