Grandstream

Instrukcje konfiguracji / Grandstream / Grandstream DP DP-715/DP-710

Konfiguracja telefonów VOIP Grandstream DP-715 i Grandstream DP-710

1. Otwórz interfejs sieciowy telefonu i wejdź w zakładkę PROFILE 1:

Wprowadź następujące ustawienia:

Primary SIP Server: sip.zadarma.com

Outbound Proxy: sip.zadarma.com

Register Expiration: 5

Primery SIP Server: pbx.zadarma.com

Outbound Proxy: pbx.zadarma.com

Register Expiration: 5

2. Wejdź w zakładkę HANDSETS:

SIP User ID: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Authenticate ID: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Authenticate Password: Twoje hasło numeru SIP z „SIP-Settings” w Panelu Klienta.

Name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

SIP User ID: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Authenticate ID: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Authenticate Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta