Integracja centrali telefonicznej Zadarma i Kommo

Integracja bezpłatnej centrali telefonicznej Zadarma z аmoCRM pracuje bez dodatkowych modułów i pośredników, zapełniając maksymalną jakość i niezawodność komunikacji.

Integracja Zadarma-Kommo absolutnie bezpłatna.

Funkcje integracji:
 • Wykonanie połączenia z Kommo w jedno kliknięcie z przeglądarki (WebRTC).
 • Karta klienta, wyświetlająca się przy połączeniu przychodzącym znacznie uprości prace menadżerów.
 • Integracja statystyk i nagrywania połączeń. Odsłuchać nagrania możesz bezpośrednio z Kommo.
 • Automatycznie tworzenie kontaktów dla połączeń przychodzących i wychodzących.
 • Automatyczne tworzenie ofert dla połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych.
 • Połączenia od klientów są kierowane automatycznie na odpowiedzialnego temu klientowi pracownika.
 • Wyświetlenie imienia klienta na Twoim telefonie-IP przy przychodzącym połączeniu.
Zalety serwisu Zadarma:
 • Całkowicie bezpłatna Wirtualna centrala PBX , konfiguracja w ciągu 5 min.
 • Pakiety taryfowe dla korzystnych rozmów we wszystkich kierunkach
 • Wielokanałowe numery w 100 krajach świata (stacjonarne, komórkowe, infolinia 800)
 • Dodatkowe funkcję: przeniesienie numerów od innego operatora, calltracking, widgety na stronę, wideokonferencja
 • Maksymalna jakość i niezawodność (16 lat doświadczenia, data center w 6 krajach, wsparcie 24/7)
Podłącz centralę telefoniczną bezpłatne
Instrukcja konfiguracji

1. Dla integracji wirtualnej centrali telefonicznej Zadarma i Kommo powinni być spełnione następne warunki:

 • utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), dodatkowo - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numeru wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze), utworzony domyślny scenariusz połączeń przychodzących “bez wciskania” pod zakładką Moja centrala - Połączenia przychodzące i menu głosowe.
 • W przeglądarce gdzie została otwarta strona z Kommo należy zalogować się do panelu klienta Zadarma. Jeśli domyślnie nie był ten krok wykonany, przejdź pod link my.zadarma.com do panelu klienta Zadarma.

2. Na koncie osobistym naszego systemu otwórz zakładkę Ustawienia – Integracje i API, następnie w Integracje – Wszystkie integracje kliknij Kommo, następnie Włącz, w oknie, które się otworzy wybierz swoje konto w Kommo i kliknij Zezwól.

W ustawieniach modułu integracji możesz przypisać użytkownikowi Kommo określony numer wewnętrzny z wirtualnej centrali Zadarma. Numer wewnętrzny centrali jest liczbą trzycyfrową, jakie numery wewnętrzne centrali posiadasz można sprawdzić w zakładce „Moja centrala – Numery wewnętrzne” w Twoim koncie Zadarma. Na numerze wewnętrznym musi być skonfigurowany sprzęt/aplikacja do odbierania i wykonywania połączeń (aplikacja/telefon IP) lub musi być włączone przekierowywanie połączeń na inny numer. Możesz także domyślnie wybrać odpowiedzialnego pracownika i skonfigurować wyzwalanie określonych zdarzeń. W przypadku połączeń z przeglądarki opcja „Użyj WebRTC” powinna być włączona

Po określeniu ustawień kliknij przycisk „Zainstaluj”.

3. Integracja wirtualnej centrali Zadarma i Kommo jest skonfigurowana, aby wykonać połączenie wychodzące należy otworzyć kartę klienta, kliknąć na numer telefonu, a następnie „Zadzwoń”. Jeśli tryb WebRTC jest włączony, numer można również wybrać z telefonu Web (internetowego) w lewym dolnym rogu strony. Podczas pierwszego połączenia musisz zezwolić na dostęp do urządzeń audio w wyskakującym powiadomieniu przeglądarki.

Przy połączeniu przychodzącym, zobaczysz powiadomienie z numerem telefonu i danymi kontaktowymi. Jeśli włączony jest tryb WebRTC, połączenie przychodzące zostanie skierowane do telefonu web przeglądarki

Jeśli do kontaktu zostanie przypisana osoba odpowiedzialna, wszystkie dalsze połączenia przychodzące od tego kontaktu będą kierowane do osoby odpowiedzialnej.

Uwaga: W Kommo istnieje możliwość utworzenia kliku kontaktów z tą samą nazwą i numerem telefonu. Nie zaleca się tworzenie duplikowanych kontaktów, bo w tym przypadku informacja o połączeniu zostanie dołączona do dowolnego z nich.