Jitsi dla Linux

1. Kliknij w ten link, aby pobrać i zainstalować Jitsi.

Po uruchomieniu programu wprowadź poniższe parametry:

Username: 111111@sip.zadarma.com, gdzie 111111 to Twój numer SIP z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru SIP z Panelu Klienta

Username: 1234-100@pbx.zadarma.com, gdzie 1234-100 to numer wewnętrzny centrali telefonicznej Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

2. Kliknij na „Instruments”, a następnie „Opcje”.

3. Wybierz swoje konto i kliknij „Edit”.

4. Wprowadź poniższe parametry:

Authorization name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

Proxy: sip.zadarma.com

Support method: REGISTER

DTMF method: RFC2833

Authorization name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Proxy: pbx.zadarma.com

Support method: REGISTER

DTMF method: RFC2833

Kliknij „Next”.

5. Jeżeli ustawienia są prawidłowe, zobaczysz status „Online”.