Zoiper

1. Pobierz aplikację.

Zainstaluj ZoIPer jak pokazano poniżej:

Kliknij „Yes”, jeśli chcesz, żeby ZoIPer uruchamiał się automatycznie przy włączaniu komputera.

2. W kreatorze konfiguracji wybierz „SIP”.

3. Utwórz nowe konto:

user/user@host: Twój numer SIP z Panelu Klienta

Password: Hasło Twojego numeru SIP z Panelu Klienta.

Domain/Outbound proxy: sip.zadarma.com

4. Account name: 111111@sip.zadarma.com

5. Konto zostało dodane. Kliknij „Close”.

6. Telefon programowy jest skonfigurowany. Możesz już wykonywać połączenia.

Zwróć uwagę

Łącząc się z centralą telefoniczną od Zadarma, musisz wykorzystywać dane numeru wewnętrznego centrali, które znajdziesz w sekcji „Moja centrala - Numery wewnętrzne”.

user/user@host: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Domain/Outbound proxy: pbx.zadarma.com

Account name: 1234-100@pbx.zadarma.com