Instrukcja integracji z Microsoft Teams

Integracja z MS Teams - konfiguracja

Integracja Zadarma-Microsoft Teams jest całkowicie bezpłatna.

Funkcje integracji:
 • Wykonywanie połączeń z MS Teams w jedno kliknięcie;
 • Ustawienia trasowania połączeń dla firm w Teams;
 • Integracja statystyk połączeń. Możliwość konfiguracji menu głosowych i dodatkowych funkcji w MS Teams.
Zalety serwisu Zadarma:
 • Całkowicie bezpłatna Wirtualna centrala PBX , konfiguracja w ciągu 5 min;
 • Pakiety taryfowe dla korzystnych rozmów we wszystkich kierunkach;
 • Wielokanałowe numery w 100 krajach świata (stacjonarne, komórkowe, infolinia 800);
 • Dodatkowe funkcję: przeniesienie numerów od innego operatora, rozpoznawanie mowy, calltracking, widgety na stronę, wideokonferencje;
 • Maksymalna jakość i niezawodność (16 lat doświadczenia, data center w 6 krajach, wsparcie 24/7).
Instrukcja konfiguracji

1. Aby zintegrować wirtualną centralę Zadarma i MS Teams, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Każdy użytkownik Teams, który będzie wykonywał połączenia poprzez integrację, musi mieć aktywowaną wymaganą licencję (zalecany Office 365 E3 + MS 365 Phone System + MS 365 AudioConferencing lub Office 365 E5);
 • Aby korzystać z telefonii, użytkownik w MS Teams musi mieć odpowiednie uprawnienia i ustawione role.
 • Powinna być utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), dodatkowo - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numeru wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze).

2. Na swoim koncie osobistym Zadarma przejdź do Ustawienia - Integracje i API i aktywuj integrację z MS Teams. Dalej w następnym oknie jest konieczne skopiowanie poszczególnej domeny SBC w celu integracji.

CRM MS Teams 1

3. W nowej karcie przeglądarki przejdź do administracyjnego Microsoft , bez zamykania karty z kontem osobistym Zadarma.

Przykład krok po kroku konfigurowania integracji ze zrzutami ekranu:

Krok 1. W centrum administracyjnym Microsoft przejdź do opcji Ustawienia — Domeny i dodaj nową domenę dla swojej organizacji.

CRM MS Teams 2

Krok 2. W nowym oknie w polu „Nazwa domeny” skopiuj wartość domeny uzyskaną po włączeniu integracji na koncie osobistym Zadarma w zakładce Ustawienia – Integracje i API (w naszym przykładzie – sbc12345.teams.zadarma.com). Wybierz „Użyj tej domeny”, aby przejść do następnego kroku.

CRM MS Teams 3

Krok 3. W kolejnym etapie, aby potwierdzić domenę, wybierz wartość „Dodaj rekord TXT do rekordów DNS domeny”.

CRM MS Teams 4

Krok 4. Na następnej stronie należy skopiować rekord TXT do pola Wartość TXT. Otrzymany wpis należy wpisać w odpowiednie pole ustawień integracji Microsoft Teams w zakładce Ustawienia – Integracje i API na swoim koncie Zadarma i potwierdzić dodanie przyciskiem „Dalej”.

CRM MS Teams 5

Krok 5. Należy wrócić do centrum administracyjnego Microsoft i zakończyć weryfikację domeny, wybierając element „Weryfikuj”. Na następnej stronie pytanie „Jak chcesz połączyć się z domeną?” wybierz wartość „Pomiń i zrób to później”, kliknij „Kontynuuj” iw nowym oknie „Zakończ”.

CRM MS Teams 6

Następnie w otwartej zakładce ustawień integracji z Microsoft Teams (zakładka Ustawienia – Integracje i API na Twoim koncie Zadarma) kliknij „Dalej”, wybierz login SIP, który będzie używany w dalszych pracach integracyjnych i kliknij „Zapisz” .

4. W Microsoft Admin Center, w zakładce „Użytkownicy” – „Aktywni użytkownicy” kliknij nazwę użytkownika z uprawnieniami administratora, który konfiguruje integrację z Teams, wybierz element „Zarządzaj nazwą użytkownika i e-mailem”.

CRM MS Teams 7

W nowym oknie w polu „Aliasy” w kolumnie „Domeny” wybierz potwierdzoną wcześniej domenę SBC, podaj nazwę użytkownika i kliknij „Dodaj”. Dalej w tej samej zakładce, naprzeciwko dodanego aliasu, kliknij logo „…” i wybierz pozycję „Ustaw jako główny adres e-mail”, a następnie zapisz zmiany. Nowy login będzie później używany przez użytkownika do logowania się do Microsoft Teams.

CRM MS Teams 8

5. Dalszej konfiguracji dokonuje administrator organizacji Microsoft z odpowiednimi uprawnieniami (administrator MS Teams). Należy pamiętać, że ustawienia można dokonać za pomocą centrum administracyjnego Microsoft Teams lub za pomocą wiersza PowerShell.

Centrum administracyjne Teams

5.1. W zakładce „Użytkownicy” – „Zarządzanie użytkownikami” klikamy na nazwę użytkownika do skonfigurowania i na zakładce „Konto” upewniamy się, czy użytkownik ma przypisany numer telefonu, a w tej samej zakładce w polu „Voice” ustawiane są uprawnienia do wykonywania połączeń.

CRM MS Teams 9

5.2. W menu po lewej stronie przejdź do zakładce „Komunikacja głosowa” - „Routing bezpośredni” oraz zakładce „Kontrolery SBC” wybierz pozycję „Dodaj”, a następnie określ uzyskaną wcześniej domenę SBC (w naszym przykładzie jest to sbc12345.teams.zadarma.com), wpisz ją i w polu „Ustawienia SBC” dokonaj ustawień zgodnie ze zrzutem ekranu, a następnie zapisz ustawienia.

CRM MS Teams 10

5.3. W tej samej zakładce, w prawym górnym rogu kliknij „Zarządzaj rekordami użytkowania PSTN” i dodaj swoją unikalną domenę SBC wygenerowaną podczas instalacji integracji.

CRM MS Teams 11

Tutaj przechodzimy do zakładki „Trasowanie głosowe” i klikamy „Dodaj”. Na tej stronie należy dodać szablony wybierania numerów do wykonywania połączeń wychodzących. W tym celu należy podać nazwę i opis trasowania, ustawić priorytet, a w polu „Wzór wybieranego numeru” podać wartość ^(\+1[0-9]{10})$, która pozwoli dzwonić na numery zaczynające się np. od +1 (USA i Kanada). Poniżej w polach „Zarejestrowane SBC” i „Zapisy dotyczące użycia SBC” należy wybrać dodany wcześniej kontroler SBC i zapisać ustawienia. Podobnie można dodać trasowania dla połączeń do innych krajów, których numery zaczynają się od cyfr od 2 do 9, wystarczy zmienić kierunkowy w szablonie po znaku „+”.

Pamiętaj, że wzór ^(\+1[0-9]{10})$ służy do wybierania numerów 11-cyfrowych. Jeśli wybierany numer zawiera więcej znaków (na przykład 12), przykładowy wzór będzie wyglądał następująco ^(\+1[0-9]{11})$.

CRM MS Teams 12

5.4. Następnie należy przejść do zakładki „Komunikacja głosowa” - „Zasady routingu”, wybrać aktualną politykę (lub utwórz nową) i dodać swój kontroler SBC w polu „Rekordy użytkowania PSTN”, po czym zapisujemy ustawienia.

CRM MS Teams 13

5.5. Następnie wracamy do „Użytkownicy” - „Zarządzanie użytkownikami”, klikamy nazwę użytkownika, przechodzimy do zakładki „Zasady”, wybieramy element „Edytuj” i ustawiamy wartość „Zezwalaj na połączenia” dla „Zasad połączeń” pole. Jeśli w poprzednim kroku utworzono nową politykę, należy ją wybrać w polu „Polityka routingu głosowego”.

CRM MS Teams 14

Po zapisaniu zmian można wykonywać połączenia wychodzące wybranym użytkownikiem.

Te same ustawienia zasad i trasowania mają być zastosowanie do innych użytkowników.

Procedura podłączania nowych użytkowników do kierowania połączeń wychodzących przez Zadarma nie zmienia się po utworzeniu niezbędnych trasowań i polityk. Użytkownikom po prostu przypisuje się odpowiednie zasady, tak jak w ostatnim kroku.

PowerShell

Alternatywą dla konfiguracji przez MS Admin Center jest konfiguracja z wiersza żądań PowerShell.

Aby skonfigurować w ten sposób, potrzebujesz dostępu do konta administratora MS za pośrednictwem wiersza żądań systemu operacyjnego Windows lub za pośrednictwem internetowego emulatora Azure Cloud Shell.

Po wejściu i zalogowaniu się do PowerShell/CloudShell jako administrator MS należy kolejno uruchamiać następujące polecenia:


1. Instalowanie modułu:

Install-Module MicrosoftTeams

2. Podłączenie i uwierzytelnianie:

Connect-MicrosoftTeams

3. Konfiguracja:

3.1. Włączenie połączeń VoIP dla użytkownika

Set-CsUser -Identity "zadarma-user@sbc12345.teams.zadarma.com" -EnterpriseVoiceEnabled $true

gdzie zadarma-user@sbc12345.teams.zadarma.com – nazwa użytkownika, do logowania w do Microsoft Teams.

3.2. Przypisanie użytkownikowi zasad dzwonienia

Grant-CsTeamsCallingPolicy -identity "zadarma-user@sbc12345.teams.zadarma.com" -PolicyName AllowCalling

3.3. Utworzenie nowych zasad kierowania połączeń wychodzących i wpis PSTN

New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "Zadarma out" -OnlinePstnUsages "sbc12345.teams.zadarma.com"

gdzie sbc12345.teams.zadarma.com – unikalna domena SBC, która jest generowana po włączeniu integracji w koncie osobistym Zadarma.

3.4. Przypisanie użytkownikowi zasad kierowania połączeń wychodzących

Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "zadarma-user@sbc12345.teams.zadarma.com" -PolicyName ”ZadarmaOut,”

3.5. Przypisanie użytkownikowi numeru (z wewnętrznym) dla połączeń przychodzących i włączenie pocztę głosową

Set-CsUser -Identity "zadarma-user@sbc12345.teams.zadarma.com" -HostedVoiceMail $true -OnPremLineURI tel:+44123456789;ext=223344

gdzie 44123456789 i 223344 – odpowiedni numer telefonu przypisany pracownikowi do wykonywania połączeń z Microsoft Teams oraz numer wewnętrzny do pracy z centralą w Teams.

3.6. Dodanie nowego trasowania dla połączeń wychodzących

New-CsVoiceRoute -Identity "Route1"

3.7. Sprawdzenie, czy wszystkie parametry są ustawione prawidłowo

Get-CsOnlineUser -Identity "zadarma-user@sbc12345.teams.zadarma.com" | fl OnPremLineUriManuallySet,OnPremLineUri,LineUri,EnterpriseVoiceEnabled,HostedVoiceMail,TeamsCallingPolicy,OnlineVoiceRoutingPolicy,EnterpriseVoiceEnabled

3.8. Tworzenie i konfigurowanie formatu wybierania (opcjonalne, używane do dodawania reguł formatu wybierania)

New-CsDialPlan -Identity "ZadarmaDialplan"

3.9. Przypisanie utworzonego formatu wybierania do użytkownika (opcjonalnie)

Grant-CsDialPlan
Konfigurowanie połączeń przychodzących

Na swoim koncie Zadarma, w zakładce „Ustawienia” - „Konfiguracja konta SIP” w ustawieniach loginu SIP, które wybrano wcześniej, aby integracja działała, w polu „Przekierowanie na telefon” kliknij „Włącz przekierowanie ", wybierz tryb "Zawsze aktywne" i podaj numer telefonu, który jest przypisany do pracownika w jego profilu w centrum administracyjnym Teams, po czym wszystkie przychodzące na ten login SIP zostaną przekierowane do trunku z MS Teams.

Następnie konfiguruje się kierowanie połączeń przychodzących ze strony centrali PBX w MS Teams.

Aby zintegrować Zadarma PBX i MS Teams PBX, można włączyć przekierowywanie połączeń przychodzących z numeru wewnętrznego centrali na login SIP z trunkiem MS Teams.

Przekierowanie włącza się w zakładce „Moja centrala” - „Numery wewnętrzne”. W ustawieniach numeru wewnętrznego w polu „Przekierowanie oraz poczta głosowa” należy wybrać pozycję „Włącz”, następnie wybrać warunek Zawsze, w polu Numer telefonu należy podać „Login SIP” i zapisz.

Przykłady wykorzystania MS Teams do wykonywania połączeń i możliwych dodatkowych ustawień:

1. Wykonanie połączenie wychodzącego za pośrednictwem Teams.

Aby nawiązać połączenie wychodzące, wystarczy przejść do „Połączenia” w menu bocznym po lewej stronie, wpisać w polu numer, pod który trzeba zadzwonić, i kliknąć przycisk „Zadzwoń”.

 • w tym polu można również wprowadzić nazwę kontaktu;
 • format wybierania numeru zależy od reguł ustawionych dla użytkownika przez administratora w ustawieniach MS Teams;
 • dodatkowo połączenia wychodzące można wykonywać z innych menu, na przykład bezpośrednio z czatu, klikając ikonę słuchawki;

2. Odbieranie połączeń przychodzących za pośrednictwem Teams.

Aby odebrać połączenie przychodzące, wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk w powiadomieniu o połączeniu przychodzącym, które pojawia się na ekranie.

 • podczas rozmowy można zawiesić połączenie lub skorzystać z funkcji przekierowania połączeń za pomocą odpowiednich przycisków;
 • połączenia przychodzące mogą być automatycznie przekierowywane do poczty głosowej, przełączając ustawienia w lewym dolnym rogu ekranu;
 • każdy użytkownik Teams może zmienić swój status dostępności (na przykład włączyć tryb Nie przeszkadzać), klikając ikonę awatara użytkownika w prawym górnym rogu i wybierając odpowiedni status z menu rozwijanego.