Integracja z MS Teams

Integracja z MS Teams - konfiguracja

Integracja Zadarma-Microsoft Teams jest całkowicie bezpłatna.

Funkcje integracji:
 • Wykonywanie połączeń z MS Teams w jedno kliknięcie;
 • Ustawienia traowania połączeń dla firm w Teams;
 • Integracja statystyk połączeń. Możliwość konfiguracji menu głosowych i dodatkowych funkcji w MS Teams.
Zalety serwisu Zadarma:
 • Całkowicie bezpłatna Wirtualna centrala PBX , konfiguracja w ciągu 5 min;
 • Pakiety taryfowe dla korzystnych rozmów we wszystkich kierunkach;
 • Wielokanałowe numery w 100 krajach świata (stacjonarne, komórkowe, infolinia 800);
 • Dodatkowe funkcję: przeniesienie numerów od innego operatora, rozpoznawanie mowy, calltracking, widgety na stronę, wideokonferencje;
 • Maksymalna jakość i niezawodność (15 lat doświadczenia, data center w 5 krajach, wsparcie 24/7).
Instrukcja konfiguracji

1. Aby zintegrować wirtualną centralę Zadarma i MS Teams, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Każdy użytkownik Teams, który będzie wykonywał połączenia poprzez integrację, musi mieć aktywowaną wymaganą licencję (zalecany Office 365 E3 + MS 365 Phone System + MS 365 AudioConferencing);
 • Aby korzystać z telefonii, użytkownik w MS Teams musi mieć odpowiednie uprawnienia i ustawione role.
 • Powinna być utworzona i skonfigurowana centrala telefoniczna Zadarma. Minimalna ilość ustawień: utworzone numery wewnętrzne, od 1 do 50 (każdemu pracownikowi po wewnętrznemu numerowi), dodatkowo - włączona funkcja nagrywania rozmów w ustawieniach numeru wewnętrznego (Nagrywanie rozmów w chmurze).
 • 2. Na swoim koncie osobistym Zadarma przejdź do Ustawienia - Integracje i API i aktywuj integrację z MS Teams.

  Następnie w wyświetlonym oknie należy potwierdzić utworzenie indywidualnej domeny do integracji z MS Teams i skopiować powstałą domenę.

  W nowej karcie przeglądarki przejdź do centrum administracyjnego Microsoft bez zamykania karty z kontem osobistym Zadarma.

  CRM MS Teams 1

  3. W centrum administracyjnym Microsoft przejdź do opcji Ustawienia — Domeny i dodaj nową domenę dla swojej organizacji.

  Jako nową domenę musisz podać domenę otrzymaną na Twoim koncie osobistym Zadarma.

  • W następnym kroku wybierz weryfikację domeny za pomocą rodzaju TXT i kliknij „Dalej”.
  • Teraz należy skopiować otrzymany rekord TXT i wracając do zakładki z otwartym kontem osobistym Zadarma, dodać go w odpowiednim polu panelu klienta Zadarma i kliknąć przycisk „Zapisz”.
  • Po zapisaniu rekordu TXT w panelu Zadarma należy wrócić do zakładki z centrum administracyjnym Microsoft i dokończyć weryfikację domeny.

  Przykład konfiguracji integracji ze zrzutami ekranu krok po kroku:

  Krok 1 – Domeny – Dodaj domenę

  CRM MS Teams 2

  Krok 2 - Podaj domenę uzyskaną przy konfiguracji integracji na swoim koncie osobistym Zadarma jako nazwę domeny

  CRM MS Teams 3

  Krok 3 - Wybierz „Potwierdź za pomocą TXT”

  CRM MS Teams 4

  Krok 4 - Skopiuj wynikowy rekord i wklej go w odpowiednie pole na swoim koncie osobistym Zadarma.

  CRM MS Teams 5

  Krok 5 - Wróć do MS Admin Center i zakończ weryfikację domeny

  CRM MS Teams 6

  4. W centrum administracyjnym Microsoft w sekcji „Użytkownicy” - dla użytkownika z uprawnieniami administratora, który konfiguruje integrację z Teams, zmień domenę podstawową używaną do autoryzacji na nową, a następnie zaloguj się przy użyciu nowych danych.

  CRM MS Teams 7

  5. Dalszą konfigurację przeprowadza administrator Microsoft z wymaganymi uprawnieniami (administrator MS Teams).

  Zwróć uwagę: konfigurację można przeprowadzić za pośrednictwem centrum administracyjnego Microsoft Teams lub wiersza PowerShell.


  Centrum administracyjne Teams

  1. W menu po lewej stronie przejdź do „Komunikacja głosowa — Routing bezpośredni” i dodaj nowy kontroler SBC.

  Określ otrzymaną domenę jako FQDN w ustawieniach integracji z Zadarma.

  Port sygnalizacyjny to SIP - 5067

  CRM MS Teams 8

  2. Upewnij się, że wybrani użytkownicy mają przypisany numer telefonu i uprawnienia do połączeń w zakładce Użytkownicy — Komunikacja głosowa.

  CRM MS Teams 9

  Pamiętaj, że użytkownik musi zostać dodany do Skype for Business i mieć włączoną pocztę głosową!


  Dodać użytkownika do Skype for Business można na dwa sposoby:

  1 - poprzez panel sterowania serwera Skype for Business

  2 - poprzez PowerShell żądaniem Set-CsUser -Identity "Ivan Ivanov " -EnterpriseVoiceEnabled $true -HostedVoiceMail $true


  Jest to opisane bardziej szczegółowo w Dokumentacja Microsoft.


  3. Wracając do sekcji „Komunikacja głosowa - Routing bezpośredni” w prawym górnym rogu, dodaj nowy wpis PSTN, który odpowiada nazwie FQDN określonej wcześniej (domena uzyskana od Zadarma).

  CRM MS Teams 10

  Następnie na tej samej stronie przejdź do sekcji „Routing komunikacji głosowej” i dodaj niezbędne trasowanie, korzystając z utworzonego rekordu PSTN.


  4. Następnie przejdź do sekcji „Komunikacja głosowa - Zasady routingu” i dodaj zasady dla połączeń wychodzących (na przykład ZadarmaOut) i wskaż wcześniej utworzony wpis PSTN.

  CRM MS Teams 11

  5. W lewym menu, w zakładce „Użytkownicy” w ustawieniach wymaganego użytkownika, wybierz utworzoną politykę routingu głosu i politykę połączeń.

  CRM MS Teams 12

  Po zapisaniu zmian wszystko jest gotowe do wykonywania połączeń wychodzących przez tego użytkownika.

  W przypadku innych użytkowników obowiązują te same ustawienia zasad i tras.

  Procedura podłączania nowych użytkowników do routingu połączeń wychodzących przez Zadarma po utworzeniu niezbędnych tras i polityk nie ulega zmianie. Użytkownikom po prostu przypisuje się żądane polityki, tak jak w ostatnim kroku.


  PowerShell

  Alternatywą dla konfiguracji przez MS Admin Center jest konfiguracja z wiersza żądań PowerShell.

  Aby skonfigurować w ten sposób, potrzebujesz dostępu do konta administratora MS za pośrednictwem wiersza żądań systemu operacyjnego Windows lub za pośrednictwem internetowego emulatora Azure Cloud Shell.

  Po wejściu i zalogowaniu się do PowerShell/CloudShell jako administrator MS należy kolejno uruchamiać następujące polecenia:


  1. Instalowanie modułu:

  Install-Module MicrosoftTeams

  2. Podłączenie i uwierzytelnianie:

  Connect-MicrosoftTeams

  3. Konfiguracja:


  3.1. Włączanie funkcji połączeń VoIP dla użytkownika

  Set-CsUser -Identity "Ivan Ivanov " -EnterpriseVoiceEnabled $true

  3.2. Przypisywanie trasowania połączeń do użytkownika

  Grant-CsTeamsCallingPolicy -identity "Ivan Ivanov" -PolicyName AllowCalling

  3.3. Utwórz nową politykę routingu połączeń wychodzących i rekord PSTN

  New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "Zadarma out" -OnlinePstnUsages "sbc5.teams.zadarma.com"

  3.4. Przypisywanie użytkownikowi zasad routingu połączeń wychodzących

  Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "Ivan Ivanov” -PolicyName ”ZadarmaOut,”

  3.5. Przypisanie numeru użytkownika (z numerem wew.) dla połączeń przychodzących i włączenie poczty głosowej

  Set-CsUser -Identity "Ivan Ivanov" -HostedVoiceMail $true -OnPremLineURI tel:+73515947656;ext=223344

  3.6. Dodawanie nowejgo trasowania dla połączeń wychodzących

  New-CsVoiceRoute -Identity "Route1"

  3.7. Sprawdzamy, czy wszystkie parametry są ustawione poprawnie

  Get-CsOnlineUser -Identity "Ivan Ivanov" | fl OnPremLineUriManuallySet,OnPremLineUri,LineUri,EnterpriseVoiceEnabled,HostedVoiceMail,TeamsCallingPolicy,OnlineVoiceRoutingPolicy,EnterpriseVoiceEnabled

  3.8. Tworzenie i konfiguracja dialplan (opcjonalne, używane do dodawania reguł formatu wybierania)

  New-CsDialPlan -Identity "ZadarmaDialplan"

  3.9. Przypisanie utworzonego dialplan do użytkownika (opcjonalnie)

  Grant-CsDialPlan

  5. Na koncie osobistym Zadarma w sekcji "Ustawienia - Konfiguracja konta SIP" dla wymaganego loginu SIP wybierz opcję "Przekierowanie do Teams", po czym wszystkie przychodzące połączenia tego loginu SIP będą przekierowywane do łącza z MS Teams.

  Następnie, trasowanie połączeń przychodzących jest konfigurowane już po stronie centrali PBX w MS Teams.


  Przy korzystaniu z centrali PBX Zadarma i MS Teams, wystarczy włączyć przekierowanie połączeń przychodzących z numeru wewnętrznego na login SIP z łączem MS Teams.

  Przekierowanie połączeń jest konfigurowane w zakladce "Moja centrala - Numery wewnętrzne"


  Przykłady wykorzystania MS Teams do wykonywania połączeń i ewentualne dodatkowe ustawienia:


  1. Wykonywanie połączenia wychodzącego za pośrednictwem Teams.


  Aby wykonać połączenie wychodzące, wystarczy przejść do zakładki „Połączenia” w menu bocznym po lewej stronie, w polu wpisać numer, na który chcesz zadzwonić i kliknąć przycisk „Zadzwoń”.


  - możesz również wpisać także nazwę kontaktu w polu wybierania


  - format wybierania zależy od dialplan ustawionego dla użytkownika przez administratora w ustawieniach MS Teams


  - dodatkowo połączenia wychodzące można wykonywać z innych menu, na przykład bezpośrednio z czatu, klikając ikonę słuchawki


  2. Odbieranie połączenia przychodzącego przez Teams.


  Aby odebrać połączenie przychodzące, wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk w powiadomieniu o połączeniu przychodzącym, które pojawi się na ekranie.


  - podczas połączenia możesz zawiesić go lub skorzystać z funkcji przekierowania połączeń za pomocą odpowiednich przycisków


  - połączenia przychodzące mogą być automatycznie przekierowywane do poczty głosowej poprzez zmianę ustawień w lewym dolnym rogu ekranu


  - każdy użytkownik aplikacji Teams może zmienić swój stan dostępności (na przykład włączyć tryb „nie przeszkadzać”), klikając ikonę awatara użytkownika w prawym górnym rogu i wybierając odpowiedni status z menu.