Konfiguracja widgetu CallBack z Google Analytics

Instrukcje konfiguracji / Konfiguracja widgetu Callback / Konfiguracja widgetu CallBack z Google Analytics

1. We własnym panelu Google Analytics pod zakładką «Administrator» wybieramy potrzebne konto oraz usługę. Pod zakładką «Widok» - «Cele» tworzymy cel przyciskiem «+cel». Wybieramy «własny cel» - «Kontynuować».

Analytics
  • Nazwa — dowalne znaczenie . Będzie wyświetlone wyłącznie na koncie Google Analytics.
  • Rodzaj — Zdarzenia.
  • Kategoria - ciąg znaków. Musisz wymyslić nazwę kategorii do której będzie przywiązany ten cel (dowolne znaczenie).
  • Działanie - ciąg znaków. Nazwa wykonanego działania (dowolne znaczenie).

Te dwa parametry wykorzystywane są do tworzenia kodu javascript, któy zaznaczony w ustawieniach widgetu w polu «Zdarzenia dla analityki» i «Zdarzenia przy planowanym połączeniu».

Na przykład:

Możesz utworzyć kategorię i nazwać ją ZadarmaCallBack.

W jednej kategorii może być kilka działań, naprzykład, działanie w godzinach pracy pod nazwą «Work» i do połączeń planowanych pod nazwą «Delayed».

Jeśli na twojej stronie dodany kod Universal Analytics, wtedy kod dla «Zdarzenia dla analityki» będzie wyglądał następująco:

ga('send', 'event', 'ZadarmaCallBack', 'Work');

Kod dla pola «Zdarzenia przy planowanym połączeniu»:

ga('send', 'event', 'ZadarmaCallBack', 'Delayed');

Jeśli na twojej stronie dodany kod Global site tag, wtedy kod dla «Zdarzenia dla analityki» będzie wyglądał następująco:

gtag('event', 'Work', {'event_category': 'ZadarmaCallBack'});

Kod dla pola «Zdarzenia przy planowanym połączeniu»:

gtag('event', 'Delayed', {'event_category': 'ZadarmaCallBack'});

  • Parametry «Etykieta» oraz «Wartość» został bez zmian i naciśnij przycisk «Zapisz».

Obowiązkowy warunek dla pracy analityki - na Twojej stronie powinien znajdować się kod śledzenia Universal Analytics. Otrzymać go możesz w zakładce «Administrator» - «Udostępnianie zasobów» - «Kod śledzenia».

Przeglądać osiągnięte cele możesz pod zakłądką "Raporty" - "Konwersja" - "Cele» .

Pamiętaj, że informacje są aktualizowane raz dziennie o północy.