Linphone

1. Pobierz program Linphone stąd i zainstaluj go.

2. Po udanej rejestracji uruchom Linphone i wybierz z menu „Settings – Parameters”.

3. Wybierz „Manage SIP accounts” i kliknij „Add”.

4. Wprowadź następujące ustawienia i kliknij „OK”:

SIP identificator: 111111@sip.zadarma.com (gdzie 111111 to Twój numer SIP z Panelu Klienta)

SIP-proxy address: sip.zadarma.com

Registration timeout: 300

5. Wprowadź hasło numeru SIP z Panelu Klienta i kliknij „OK”.

6. Kliknij „Done”.

7. Jeżeli ustawienia są prawidłowe, zobaczysz komunikat „Registration is successful”.

Zwróć uwagę

Łącząc się z centralą telefoniczną od Zadarma, będziesz musiał wprowadzić ustawienia numeru wewnętrznego w zakładce „Moja centrala - Numery wewnętrzne”:

SIP identificator: 1234-100@pbx.zadarma.com (gdzie 1234-100 To Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu Klienta)

SIP-proxy address: pbx.zadarma.com

Password: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta