Linphone dla Windows

Instrukcje konfiguracji / Windows / Linphone

1. Pobierz Linphone tutaj i zainstaluj program.

2. Po instalacji zaznacz odpowiednie pole i kliknij przycisk „Użyj konta SIP”

Zadarma Linphone

3. Następnie należy wybrać przycisk “I understand”.

Zadarma Linphone

4. Na następnym ekranie wprowadź następujące informacje:

Nazwa użytkownika: 111111 (gdzie 111111 Twó login SIP z Panelu klienta)

Domena SIP: sip.zadarma.com

Hasło dla loginu SIP z Panelu klienta

W polu Transport wybierz UDP.

Zadarma Linphone

Nazwa użytkownika: 1234-100 (gdzie 1234-100 numer wewnętrzny centrali PBX z Panelu klienta)

Domena SIP: pbx.zadarma.com

Hasło: Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali PBX musi zostać wygenerowane na stronie "Moja centrala - Numery wewnętrzne" w Panelu klienta

W polu Transport wybierz UDP.

Zadarma Linphone

5. Następnie w prawym górnym rogu kliknij nowo utworzony login i zmień status na „Dostępny”.

Zadarma Linphone

Konfiguracja programu została zakończona, można wykonywać połączenia.

6. Jeżeli ustawienia są prawidłowe, zobaczysz komunikat „Registration is successful”.