X-Lite

1. Pobierz X-Lite pod tym linkiem.

2. Otwórz „Softphone - Account settings”.

3. Wprowadź następujące ustawienia:

Account name: Zadarma

User ID: Twój numer SIP (na przykład 111111) Panelu Klienta

Domain: sip.zadarma.com

Password: Hasło Twojego numeru SIP z Panelu Klienta

Display name: Twój numer SIP (na przykład 111111) Panelu Klienta

Authorization name: Twój numer SIP (na przykład 111111) z Panelu Klienta

4. Status telefonu programowego to „Available”. Możesz wykonywać połączenia.

Zwróć uwagę

Łącząc się z centralą telefoniczną od Zadarma, będziesz musiał wprowadzić ustawienia numeru wewnętrznego.

User ID: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta

Domain: pbx.zadarma.com

Password:  Twoje hasło numeru wewnętrznego centrali telefonicznej z Panelu Klienta

Authorization name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z Panelu Klienta