Zadarma dla Windows

Instrukcję konfiguracji / Windows / Zadarma dla Windows

Dla abonentów, korzystających z systemu operacyjnego Windows opracowaliśmy własny program dla wykonania połączeń Zadarma.

Instalacja i konfiguracja Zadarma dla Windows

1. Zainstalować Zadarma dla Windows: Ściągnij bezpłatnie

2. Po instalacji programu, uruchom go i zaznacz następne parametry:

Użytkownik: Twój numer-SIP (Na przykład 111111) z konta osobistego

Hasło: Twoje hasło ot numeru-SIP z konta osobistego

Użytkownik: Twój wewnętrzny numer centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) z konta osobistego

Hasło: Hasło dla wewnętrznego numeru centrali telefonicznej wygenerujesz pod zakładką "Moja centrala - Numery wewnętrzne" na koncie osobistym

3. Status programu "Online", program skonfigurowany poprawnie, w celu sprawdzenia, możesz wykonać połączenie na bezpłatny numer echo-testu 4444. Po usłyszeniu automatycznego tekstu, powiedź dowolne zdanie, powinieniesz usłyszeć go ze wstrzymaniem (echo).

Możliwości programu Zadarma dla Windows:

  • Prosty w instalacji (program będzie przygotowany do użytku po wprowadzeniu loginu oraz hasła);
  • Dostępne pięć wersji językowych;
  • Książka telefoniczna;
  • Możliwość konfiguracji z sustemem centrali telefonicznej;
  • Wyświetlenie salda rachunku (w walucie konta osobistego);
  • Sygnał połączenia przychodzącego;
  • Całodobowe wsparcie techniczne (czat-online oraz system ticket'ów);
  • Historia połączeń;
  • Ciągle aktualizacje;