14.07.2020
Zadarma CRM

Завдяки відкритому інтерфейсу API, ви можете підключати безкоштовну CRM Zadarma до будь-яких каналів зв'язку з клієнтом.

Одним з найпростіших і популярних каналів є форма на сайті. Наведемо приклад повністю працездатною форми для прийому заявок або зворотнього зв'язку з сайту і створення лідів в Teamsale CRM на підставі цих даних.

Для мінімізації прикладу форма максимально спрощена. Ми рекомендуємо модифікувати форму для використання на вашому сайті, як мінімум встановити свої стилі і додати захист для боротьби зі спамом (капчу).

Форма написана на HTML без елементів і бібліотек, вставляється в код сайту. Також для роботи форми на вашому сайті потрібно розмістити скрипт для додавання даних в Teamsale CRM, він написаний на PHP.

Етапи встановлення коду для створення ліда в CRM з форми на сайті

 1. Перевіряємо, що безкоштовна CRM створена і активна, якщо немає, то реєструємося і включаємо.
 2. Отримуємо ключі для API в особистому кабінеті.
 3. За маршрутом https://my.site.com/zcrm_leads створюємо скрипт для відправки даних з форми в CRM через API (даний приклад на PHP). У полях UserKey і Secret потрібно встановити ваш ключ і пароль отримані в пункті 2.
 4. <?php
  $postData = $_POST;
  if ($postData) {
    if (isset($postData['phones'], $postData['phones'][0], $postData['phones'][0]['phone'])) {
      $postData['phones'][0]['type'] = 'work';
    }
    if (isset($postData['contacts'], $postData['contacts'][0], $postData['contacts'][0]['value'])) {
      $postData['contacts'][0]['type'] = 'email_work';
    }
    $params = ['lead' => $postData];
    $params['lead']['lead_source'] = 'form';
  
    $leadData = makePostRequest('/v1/zcrm/leads', $params);
    if (isset($leadData['status'], $leadData['data'], $leadData['data']['id'])
      && $leadData['status'] === 'success'
      && (isset($postData['comment']) && !empty($postData['comment']))
    ) {
      //Якщо клієнт створений то залишимо текстову замітку в стрічку
      $addFeedMethod = sprintf('/v1/zcrm/customers/%s/feed', $leadData['data']['id']);
      $messageData = ['content' => $postData['comment']];
      makePostRequest($addFeedMethod, $messageData);
    }
  
    var_dump($leadData);
  }
  exit();
  
  function makePostRequest($method, $params)
  {
    // userKey та secret замінити на свої з особистого кабінету
    $userKey = '';
    $secret = '';
    $apiUrl = 'https://api.zadarma.com';
  
    ksort($params);
  
    $paramsStr = makeParamsStr($params);
    $sign = makeSign($paramsStr, $method, $secret);
  
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $apiUrl . $method);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $paramsStr);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, [
      'Authorization: ' . $userKey . ':' . $sign
    ]);
  
    $response = curl_exec($curl);
    $error = curl_error($curl);
  
    curl_close($curl);
  
    if ($error) {
      return null;
    } else {
      return json_decode($response, true);
    }
  }
  
  /**
  * @param array $params
  * @return string
  */
  function makeParamsStr($params)
  {
    return http_build_query($params, null, '&', PHP_QUERY_RFC1738);
  }
  
  /**
  * @param string $paramsStr
  * @param string $method
  * @param string $secret
  *
  * @return string
  */
  function makeSign($paramsStr, $method, $secret)
  {
    return base64_encode(
      hash_hmac(
        'sha1',
        $method . $paramsStr . md5($paramsStr),
        $secret
      )
    );
  }
 5. У код вашого сайту додаємо форму для отримання ліда і відправки його в API: (Приховані поля обов'язкові для запиту)
 6. <form method="POST" action="/zcrm_leads">
    <label for="name">Name:
    <br>
    <input type="text" id="name" name="name" value="">
    <br>
    <label for="comment">Comment:</label><br>
    <input type="text" id="comment" name="comment" value="">
    <br>
    <label for="phone">Phone:</label><br>
    <input type="text" id="phone" name="phones[0][phone]" value="">
    <br>
    <label for="phone">Email:</label><br>
    <input type="text" id="email" name="contacts[0][value]" value="">
    <br>
    <br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
 7. Форма встановлена ​​і може вже повністю виконувати свої функції. Але так як вона не має дизайну то має вигляд подібний до цього:

Рекомендуємо встановити свої стилі і захист (наприклад безкоштовну reCAPTCHA). Також ви можете будь-яким чином модернізувати форму або скрипт, щоб вносити інші дані, або в інший розділ (наприклад в контакти або в завдання). Ознайомитися з повним списком можливостей (методів) інтеграції ви можете в розділі API CRM.