реєстрація

API

Інтерфейс API від Zadarma дозволяє використовувати сервіс для власних додатків, а також для стикування з будь-якими CRM-системами та програмами для коллцентра. Реалізація API відкрита, з нею впорається будь-який розробник через невисокий ступінь складності.

В API доступні всі основні функції:

 • відображення і зміна налаштувань SIP та АТС;
 • відображення статистики та балансу;
 • відправка дзвінків (CallBack на зовнішні і внутрішні номери) та SMS-повідомлень;
 • повідомлення зовнішнього серверу про кожний вхідний дзвінок в АТС, а також зовнішню маршрутизацію дзвінків.

Посилання на API https://api.zadarma.com

Версія API: v1

Фінальне посилання на метод: https://api.zadarma.com/v1/METHOD/

Скачайте готові класи PHP, Python для роботи з API на нашому GitHub.

Авторизація

Кожен запит, який потребує авторизації, супроводжується додатковим заголовком, види:
"Authorization: ключ_пользователя: підпис"

Ключі для авторизації необхідно отримати в особистому кабінеті.

Підпис складається за наступним алгоритмом:

 • масив з переданих параметрів (GET, POST, PUT, DELETE) сортується за назвою ключа за алфавітом;
 • з отриманого масиву формується рядок запиту (наприклад, функція http_build_query в PHP), приклад "from=DATEFROM&to=DATETO…";
 • і далі - з'єднується за формулою: рядок = імя_методу рядок_запиту md5 (рядок_запиту), де "імя_методу" - рядок запиту, починаючи від домену (із зазначенням версії АПИ), до початку перерахування параметрів, наприклад - /v1/sip/"
 • отриманий рядок кешируєтся за алгоритмом sha1 з таємним ключем користувача: хеш = hash( рядок, таємний_ключ )
 • і далі хеш кодується в base64 подпись = base64_encode( хеш )

Приклад на PHP:

ksort($params);

$paramsStr = http_build_query($params, null, '&', PHP_QUERY_RFC1738);

$sign = base64_encode(hash_hmac('sha1', $method . $paramsStr . md5($paramsStr), $secret));

$header = 'Authorization: ' . $userKey . ':' . $sign;

Готовий клас PHP для роботи з API, можете скачати на GitHub.

Формати відповіді: json (за замовчуванням) та xml.

Щоб отримати відповідь від АПИ в форматі xml, в рядок запиту додається параметр "format=xml".

Обмеження

У відповіді також міститься інформація про ліміти і поточний запит, наприклад:

X-Zadarma-Method: /v1/
X-RateLimit-Reset: 1434371160
X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 99

где,

 • X-Zadarma-Method - поточний викликаємий метод;
 • X-RateLimit-Remaining - кількість залишившихся запитів, з урахуванням ліміту на метод і на користувача;
 • X-RateLimit-Limit - цифра загального ліміту звернень в хвилину;
 • X-RateLimit-Reset - час скидання ліміту.

Загальні обмеження - 100 запитів в хвилину, на методи статистики - 10 запитів в хвилину.

У разі блокування, метод віддає відповідь з429 заголовком "You exceeded the rate limit".

Відповідь складається з обов'язкового ключа"status" (success или error). Далі, в залежності від методу, віддаються свої ключі з інформацією, яка запитується.

У разі помилки, віддається додатковий ключ "message" з описом помилки.

Також, усі відповіді супроводжуються відповіднимиHTTP-заголовками.

Приклад відповіді помилки:

JSON:

	{
		"status":"error",
		"message":"Check phone's number"
	}

XML:

	<?xml version="1.0"?>
	<answer>
		<status>error</status>
		<message>Check phone's number</message>
	</answer>

Доступні методи:

 • /v1/info/balance/
  баланс користувача.
 • /v1/info/price/
  вартість дзвінка з урахуванням поточного тарифу користувача.
 • /v1/info/timezone/
  часовий пояс користувача.
 • /v1/tariff/
  інформація про поточний тариф користувача.
 • /v1/request/callback/
  callback.
 • /v1/sip/
  список SIP-номерів користувача.
 • /v1/sip/<SIP>/status/
  online-статус SIP-номерів користувача.
 • /v1/sip/callerid/
  зміна CallerID.
 • /v1/sip/redirection/
  відображення поточних переадресацій за SIP-номерами користувача.
 • /v1/direct_numbers/
  інформація про віртуальні номери користувача.
 • /v1/sim/
  інформація про SIM-карти користувача.
 • /v1/sip/redirection/
  включення / вимикання переадресації за номером SIP.
 • /v1/sip/redirection/
  зміна параметрів переадресації.
 • /v1/pbx/internal/
  відображення внутрішніх номерів АТС.
 • /v1/pbx/internal/<PBXSIP>/status/
  online-статус внутрішнього номеру АТС.
 • /v1/pbx/internal/recording/
  увімкнення запису розмов на внутрішньому номері АТС.
 • /v1/pbx/record/request/
  запит на файл запису розмови.
 • /v1/pbx/redirection/
  зміна параметрів переадресації на внутрішній номер АТС.
 • /v1/pbx/redirection/
  отримання параметрів переадресації на внутрішній номер АТС.
 • /v1/sms/send/
  відправка SMS.
 • /v1/statistics/
  отримання загальної статистики.
 • /v1/statistics/pbx/
  статистика за АТС.
 • /v1/statistics/callback_widget/
  статистика за віджетом зворотнього дзвінка.
 • /v1/info/number_lookup/
  актуалізація контактів.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "balance":10.34,
  "currency":"USD"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <balance>10.34</balance>
  <currency>USD</currency>
</answer>

Параметри:

 • number – номер телефону
 • caller_id (опционально) – CallerID, який буде використовуватися при здійсненні дзвінка.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info":{
    "prefix":"4420",
    "description":"United Kingdom, London",
    "price":"0.009",
    "currency":"USD",
  }
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <prefix>4420</prefix>
    <description>United Kingdom, London</description>
    <price>0.009</price>
    <currency>USD</currency>
  </info>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "unixtime":1483228800,
  "datetime":"2017-01-01 00:00:00",
  "timezone":"UTC+0"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <unixtime>1483228800</unixtime>
  <datetime>2017-01-01 00:00:00</datetime>
  <timezone>UTC+0</timezone>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info": {
    "tariff_id":5,
    "tariff_name":"Standart, special",
    "is_active":false,
    "cost":0,
    "currency":USD,
    "used_seconds":1643,
    "used_seconds_mobile":34,
    "used_seconds_fix":726,
    "tariff_id_for_next_period":5,
    "tariff_for_next_period":Standart, special
  }
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <tariff_id>5</tariff_id>
    <tariff_name>Standart, special</tariff_name>
    <is_active>false</is_active>
    <cost>0</cost>
    <currency>USD</currency>
    <used_seconds>1643</used_seconds>
    <used_seconds_mobile>726</used_seconds_mobile>
    <used_seconds_fix>726</used_seconds_fix>
    <tariff_id_for_next_period>5</tariff_id_for_next_period>
    <tariff_for_next_period>Standart, special</tariff_for_next_period>
  </info>
</answer>

де

 • tariff_id– ID поточного тарифу користувача;
 • tariff_name – найменування поточного тарифу користувача;
 • is_active – активний або неактивний поточний тариф;
 • cost – вартість тарифу;
 • currency – валюта тарифу;
 • used_seconds – кількість використаних секунд тарифу;
 • used_seconds_mobile – кількість використаних секунд тарифу на мобільні телефони;
 • used_seconds_fix – кількість використаних секунд тарифу на стаціонарні телефони;
 • tariff_id_for_next_period – ID тарифу користувача на наступний період;
 • tariff_for_next_period – найменування тарифу користувача на наступний період.

Параметри:

 • from – ваш номер телефону або SIP, або внутрішній номер АТС, або номер сценарію АТС, на який викликається callback;
 • to – номер телефону або SIP, якому телефонують;
 • sip (опціонально) - номер SIP-користувача або внутрішній номер АТС (наприклад 100), через який відбудеться дзвінок. Буде використано CallerID цього номеру, в статистиці буде відображатися даний номер SIP / АТС, якщо для зазначеного номеру увімкнено запис дзвінків або префікси набору, вони також будуть задіяні;
 • predicted (опционально) – якщо зазначений цей прапорець, то запит є предикативним (система спочатку дзвонить на номер "to" і тільки якщо йому додзвонюється, з'єднує з вашим SIP або телефонним номером);
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "from": 442037691880,
  "to": 442037691881,
  "time": 1435573082
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <from>442037691880</from>
  <to>442037691881</to>
  <time>1435573082</time>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sips":[
    {
      "id":"00001",
      "display_name":"SIP 1",
      "lines":3
    },
    {
      "id":"00002",
      "display_name":"SIP 2",
      "lines":3
    }
  ],
  "left":3
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sips>
    <value>
      <id>00001</id>
      <display_name>SIP 1</display_name>
      <lines>3</lines>
    </value>
    <value>
      <id>00002</id>
      <display_name>SIP 2</display_name>
      <lines>3</lines>
    </value>
  </sips>
  <left>1</left>
</answer>

де

 • id– SIP-id;
 • display_name – ім'я, яке відображається ;
 • lines – кількість ліній;
 • left – кількість залишившихся SIP, які можна створити (залежить від балансу користувача і загальної кількості вже створених SIP).
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "is_online":"false"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <is_online>false</is_online>
</answer>

Параметри:

 • id – SIP id, якому змінюють CallerID;
 • number – номер, на який змінюють у міжнародному форматі (зі списку підтверджених або придбаних номерів користувача).
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "new_caller_id":"442037691880"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <new_caller_id>442037691880</new_caller_id>
</answer>

Параметри:

 • id – (опціональний) вибір конкретного SIP id.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info": [
    {
    "sip_id":"00001",
    "status":"on",
    "condition":"always",
    "destination":"phone",
    "destination_value":"442037691880",
    },
  ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <value>
      <sip_id>00001</sip_id>
      <status>on</status>
      <condition>always</condition>
      <destination>phone</destination>
      <destination_value>442037691880</destination_value>
    </value>
  ...
  </info>
</answer>

де

 • sip_id– SIP id користувача;
 • status – поточний статус: on або off;
 • condition – умови переадресації: always - завжди (за замовчуванням), unavailable - в разі не підняття трубки або відсутності SIP-з'єднання;
 • destination – куди переадресовується: phone - на номер телефону, pbx - на АТС;
 • destination_value – номер, куди переадресовувати: номер телефону або ID АТС.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "info": [
    {
      "number":"442037691880",
      "status":"on",
      "country":"Great Britain",
      "description":"London",
      "number_name":null,
      "sip":00001,
      "sip_name":null,
      "start_date":"2015-01-01 18:14:44",
      "stop_date":"2016-02-11 18:14:40",
      "monthly_fee":2,
      "currency":USD,
      "channels":2,
      "autorenew":"true",
      "is_on_test":"false",
      "type":"common"
    },
  ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <info>
    <value>
      <number>442037691880</number>
      <status>on</status>
      <country>Великобритания</country>
      <description>Лондон</description>
      <number_name>null</number_name>
      <sip>00001</sip>
      <sip_name>Example</sip_name>
      <start_date>2015-01-01 18:14:44</start_date>
      <stop_date>2016-02-11 18:14:40</stop_date>
      <monthly_fee>2</monthly_fee>
      <currency>USD</currency>
      <channels>2</channels>
      <autorenew>true</autorenew>
      <is_on_test>false</is_on_test>
      <type>common</type>
    </value>
  ...
  </info>
</answer>

Залежно від типу номеру набір полів може відрізнятися! Опис полів:

 • number – куплений віртуальний номер користувача;
 • status – статус номеру;
 • country – країна (для common і revenue);
 • description – опис: місто або тип (для common і revenue);
 • number_name – "ім'я" віртуального номеру (задається користувачем);
 • sip – SIP, прив'язаний до номера;
 • sip_name –"ім'я" SIP, прив'язаного до номеру;
 • start_date – дата придбання номера користувачем;
 • stop_date – дата закінчення терміну оплати номеру користувачем;
 • monthly_fee – вартість номеру (для common);
 • currency – валюта вартості номеру (для common);
 • channels – кількість ліній на номері (для common);
 • minutes – загальна тривалість вхідних дзвінків за поточний місяць (для revenue);
 • autorenew – чи увімкнення автоподовження номеру (для common, revenue, rufree);
 • is_on_test – чи знаходиться номер на тесті;
 • type – тип номеру: common (віртуальний номер), inum (безкоштовний міжнародний номер), rufree (безкоштовний московський номер), revenue (безкоштовний московський номер 495)
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sims": [
    {
      "iccid":"8923416550000723980",
      "name":"My Sim",
      "sip":"00001",
      "phone_number":" 447978027321",
      "redirect_to":"simcard",
      "status":"enabled",
      "internet":"on"
    },
  ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sims>
    <value>
      <iccid>8923416550000723980</iccid>
      <name>My Sim</name>
      <sip>00001</sip>
      <phone_number> 447978027321</phone_number>
      <redirect_to>simcard</redirect_to>
      <status>enabled</status>
      <internet>on</internet>
    </value>
  ...
  </sims>
</answer>

де

 • iccid – ID SIM-карти;
 • name – "ім'я" SIM-карти;
 • sip – до якого SIP прив'язана карта;
 • phone_number – номер телефону карти;
 • redirect_to – куди перенаправлені вхідні дзвінки на карту (варіант: simcard, <номер телефону>);
 • status – поточний статус SIM-карти;
 • internet – відключений або включений інтернет.

Параметри:

 • id – SIP id;
 • status – виставляється статус переадресації на обраний SIP-номер.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "current_status":"on"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <current_status>on</current_status>
</answer>

Параметри:

 • id – SIP id;
 • type – тип переадресації: phone – на телефон;
 • number – номер телефону.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "sip":"00001",
  "destination":"442037691880"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <sip>00001</sip>
  <destination>442037691880</destination>
</answer>

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "pbx_id":1234,
  "numbers": [
    100,
    101,
    ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <pbx_id>1234</pbx_id>
  <numbers>
    <value>100</value>
    <value>101</value>
    ...
  </numbers>
</answer>

де

 • pbx_id – id ATC користувача;
 • numbers – список внутрішніх номерів.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "pbx_id":1234,
  "number":100,
  "is_online":"false"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <pbx_id>1234</pbx_id>
  <number>100</number>
  <is_online>false</is_online>
</answer>

де

  li class="custom-list__item">pbx_id – АТС-id;
 • number – внутрішній номер АТС;
 • is_online – online-статус (true|false).

Параметри:

 • id – внутрішній номерАТС;
 • status – статус: "on" - увімкнути, "off" - вимкнути, "on_email" - увімкнути тільки запис на пошту, "off_email" - вимкнути тільки запис на пошту, "on_store" - увімкнути тільки запис в сховище, "off_store" - вимкнути тільки запис в сховище;
 • email – (опціональний) зміна електронної адреси, куди будуть відправлятися записи розмов. Ви можете вказати до 3х email адрес через кому.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "internal_number":100,
  "recording":"on",
  "email":"test@test.com"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <internal_number>100</internal_number>
  <recording>on</recording>
  <email>on</email>
</answer>

Параметри:

 • call_id –унікальний id дзвінка, цей id вказано в назві файлу із записом розмови (унікальний для кожного запису в статистиці);
 • pbx_call_id – постійний ID зовнішнього дзвінка в АТС (не змінюється при проходженні сценаріїв, голосового меню, transfer і т.д., відображається в статистиці і повідомленнях);
 • lifetime – (опціональний) срок дії посилання в секундах (мінімум - 180, максимум - 5184000, за замовчуванням - 1800).

Примітка: достатньо вказати один з двох параметрів ідентифікації (pbx_call_id або call_id), при вказівці pbx_call_id посилань у відповіді на запит може бути кілька.

 • JSON
 • XML

Приклад відповіді коли зазначено тільки call_id, посилання тільки одне:

{
  "status":"success",
  "link": "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3",
  "lifetime_till": "2016-01-01 23:56:22"
}

Приклад відповіді коли зазначено тільки pbx_call_id, посилань може бути декілька:

{
  "status":"success",
  "links":[
    "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3",
    "https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/pw7Cj..iOzn99/1-1458313475.213487-101-2016-01-11-100211.mp3"
  ],
  "lifetime_till": "2016-01-01 23:56:22"
}

Приклад відповіді коли зазначено тільки call_id, посилання тільки одне:

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <link>https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3</link>
  <lifetime_till>2016-01-01 23:56:22</lifetime_till>
</answer>

Приклад відповіді коли зазначено тільки pbx_call_id, посилань може бути декілька:

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <links>
    <value>https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/NjM3M..NzM2Mg/1-1458313316.343456-100-2016-01-11-100155.mp3</value>
    <value>https://api.zadarma.com/v1/pbx/record/download/pw7Cj..iOzn99/1-1458313475.213487-101-2016-01-11-100211.mp3</value>
  </links>
  <lifetime_till>2016-01-01 23:56:22</lifetime_till>
</answer>

Параметри:

 • link – посилання на файл розмови;
 • lifetime_till – до якого часу посилання буде працювати.

Параметри:

Для включення и налаштування переадресації:

 • pbx_number – внутрішній номер АТС повністю, наприклад 1234-100;
 • status – on;
 • type – тип переадресації voicemail або phone;
 • destination – телефон або електронна пошта, залежно від попереднього параметра;
 • condition – умови переадресації, можливі значення: always або noanswer;
 • set_caller_id – встановлення Вашого CallerID при переадресації, можливі значення: on, off. Указується тільки при type = phone;
 • voicemail_greeting – оповіщення про переадресації, можливі значення: no, standart, own. Указується тільки при type = voicemail;
 • greeting_file – файл з оповіщенням у форматі mp3 або wav до 5 MB. Указується тільки при type = voicemail та voicemail_greeting = own;

Для виключення переадресації:

 • pbx_number – внутрішній номер АТС повністю, наприклад1234-100;
 • status – off;
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "current_status":"on",
  "pbx_id":"1234",
  "pbx_name":"100",
  "type":"phone",
  "destination":"79123456789",
  "condition":"noanswer",
  }

<?xml version="1.0"?>
  <answer>
  <status>success</status>
  <current_status>on</current_status>
  <pbx_id>1234</pbx_id>
  <pbx_name>100</pbx_name>
  <type>phone</type>
  <destination>79123456789</destination>
  <condition>noanswer</condition>
  </answer>

Параметри:

 • pbx_number – внутрішній номер АТС повністю, наприклад 1234-100;
 • JSON
{
  "status":"success",
  "current_status":"on",
  "pbx_id":"1234",
  "pbx_name":"100",
  "type":"phone",
  "destination":"79123456789",
  "condition":"noanswer",
  }

Параметри:

 • number – номер телефону, куди відправляти SMS (можна перерахувати кілька через кому);
 • message – повідомлення (стандартні обмеження за довжиною SMS, у разі перевищення ліміту - розбивається на кілька SMS);
 • caller_id – (опціональний) номер телефону, від кого буде відправлена SMS (можна відправляти тільки зі списку підтверджених номерів користувача).
Зверніть увагу:відправка SMS можлива тільки за межі РФ.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "messages":1,
  "cost":0.24,
  "currency":"USD"
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <value>
    <messages>1</messages>
    <cost>0.24</cost>
    <currency>1</currency>
  </value>
</answer>

Параметри:

 • start - дата початку перегляду статистики(формат - Y-m-d H:i:s);
 • end - дата завершення перегляду статистики (формат - Y-m-d H:i:s);
 • sip (опціонально) - фільтр за певним SIP-номером;
 • cost_only (опціонально) - перегляд тільки витрачених коштів за період;
 • type (опціонально - тільки на загальній статистиці) - тип запиту: загальний (не вказується в запиті), toll і ru495. (Для статистики номерів 800 і безкоштовних номерів 495);
 • skip (опціонально - не враховується при заданому параметрі cost_only) - кількість рядків, які необхідно пропустити у вибірці перед початком запиту (використовується для пагінації спільно з параметром limit, за замовчуванням дорівнює 0);
 • type (опціонально - не враховується при заданому параметрі cost_only) - обмеження на кількість виведених рядків (використовується для пагінації спільно з параметром skip, максимальне значення 1000, за замовчуванням 1000).

Максимальный период отримання статистики - місяць . У разі перевищення ліміту в запиті - період автоматично скорочується до 30 днів. Якщо не вказано дату початку вибірки, вибирається початок поточного місяця. Якщо не вказано дату кінця вибірки - вибірка обмежується поточною датою і часом.
Максимальна кількість виведених рядків для одного запиту - 1000. Для пагінації використовуйте параметри skip і limit.

 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-29 13:45:23",
  "stats":[
    {
      "id":"155112249",
      "sip":"00001",
      "callstart":"2015-06-02 12:20:25",
      "from":442037691880,
      "to":442037691881,
      "description":"United Kingdom, London",
      "disposition":"busy",
      "billseconds":0,
      "cost":0.1950,
      "billcost":0.0000,
      "currency":"USD"
    },
    …
  ]
}

?type=cost_only:
{
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-29 14:03:57",
  "stats":[
    {
      "cost":38.094,
      "currency":"USD",
      "seconds":9785
    }
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <start>2015-06-01 00:00:00</start>
  <end>2015-06-29 13:58:22</end>
  <stats>
    <value>
      <id>155112249</id>
      <sip>00001</sip>
      <callstart>2015-06-02 12:20:25</callstart>
      <description>United Kingdom, London</description>
      <disposition>busy</disposition>
      <billseconds>0</billseconds>
      <cost>0.195</cost>
      <billcost>0</billcost>
      <currency>USD</currency>
      <from>442037691880</from>
      <to>442037691881</to>
    </value>
    …
  </stats>
</answer>

?type=cost_only:
<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <start>2015-06-01 00:00:00</start>
  <end>2015-06-29 14:03:30</end>
  <stats>
  <value>
    <cost>38.094</cost>
    <currency>USD</currency>
    <seconds>9785</seconds>
  </value>
  </stats>
</answer>

де

 • start – дата початку відображення статистики;
 • end – дата завершення відображення статистики;
 • id – id дзвінка;
 • sip – SIP-номер;
 • callstart – час початку дзвінка;
 • description – опис напрямку дзвінка;
 • disposition – стан дзвінка:
  • 'answered' – розмова,
  • 'busy' – зайнято,
  • 'cancel' - скасовано,
  • 'no answer' - без відповіді,
  • 'failed' - не вдався,
  • 'no money' - немає коштів, перевищено ліміт,
  • 'unallocated number' - номер не існує,
  • 'no limit' - перевищено ліміт,
  • 'no day limit' - перевищено денний ліміт,
  • 'line limit' - перевищено ліміт ліній,
  • 'no money, no limit' - перевищено ліміт;
 • billseconds – кількість секунд дзвінка;
 • cost – вартість хвилини дзвінка за цим напрямком;
 • billcost – вартість оплачених хвилин;
 • currency – валюта вартості;
 • from – з якого номера телефонували;
 • to – куди дзвонили.

Параметри:

 • start - дата початку перегляду статистики (формат - Y-m-d H:i:s);
 • end - дата завершення перегляду статистики (формат - Y-m-d H:i:s);
 • version - формат виведення статистики (2 - новий, 1 - старий);
 • skip (опціонально) - кількість рядків, які необхідно пропустити у вибірці, висновок почнеться з рядка skip + 1 (використовується для пагінації спільно з параметром limit, за замовчуванням дорівнює 0);
 • limit (опціонально) - обмеження на кількість виведених рядків (використовується для пагінації спільно з параметром skip, максимальне значення 1000, за замовчуванням 1000).
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "start":"2015-06-01 00:00:00",
  "end":"2015-06-30 23:59:59",
  "version":2,
  "stats":[
    {
      "call_id":1439981389.2702773,
      "sip":200,
      "callstart":"2015-06-01 15:04:00",
      "clid":200,
      "destination":5,
      "disposition":"answered",
      "seconds":5,
      "is_recorded":true,
      "pbx_call_id":"in_ae6b03b3b0765d127ec0b739209346bbc4f0d52d"
    },
    …
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
    <start>2015-06-01 00:00:00</start>
    <end>2015-06-30 23:59:59</end>
    <version>2</version>
    <stats>
    <value>
      <call_id>1439981389.2702773</call_id>
      <sip>200</sip>
      <callstart>2015-06-01 15:04:00</date>
      <clid>200</clid>
      <destination>5</destination>
      <disposition>answered</disposition>
      <seconds>5</seconds>
      <is_recorded>true</is_recorded>
      <pbx_call_id>in_ae6b03b3b0765d127ec0b739209346bbc4f0d52d</pbx_call_id>
    </value>
    …
  </stats>
</answer>

де

 • start – дата початку відображення статистики;
 • end – дата завершення відображення статистики;
 • version - формат виведення статистики (2 - новий, 1 - старий);
 • call_id – унікальний id дзвінка, цей id вказано в назві файлу із записом розмови (унікальний для кожного запису в статистиці);
 • sip – SIP-номер;
 • callstart – час початку дзвінка;
 • clid – CallerID;
 • destination – куди дзвонили;
 • disposition – стан дзвінка:
  • 'answered' – розмова,
  • 'busy' – зайнято,
  • 'cancel' - скасовано,
  • 'no answer' - без відповіді,
  • 'failed' - не вдався,
  • 'no money' - немає коштів, перевищено ліміт,
  • 'unallocated number' - номер не існує,
  • 'no limit' - перевищено ліміт,
  • 'no day limit' - перевищено денний ліміт,
  • 'line limit' - перевищено ліміт ліній,
  • 'no money, no limit' - перевищено ліміт;
 • seconds – кількість секунд дзвінка;
 • is_recorded – (true, false) була записана розмова чи ні;
 • pbx_call_id – постійний ID зовнішнього дзвінка в АТС (не змінюється при проходженні сценаріїв, голосового меню, transfer і т.д., відображається в статистиці і повідомленнях);

Параметри:

 • start - дата початку перегляду статистики (формат - Y-m-d H:i:s);
 • end - дата завершення перегляду статистики (формат - Y-m-d H:i:s);
 • widget_id - (опціонально) - ідентифікатор віджету, в разі відсутності параметра береться статистика за всіма віджетами;
Максимальний період отримання статистики - місяц. У разі перевищення ліміту в запиті - період автоматично скорочується до 30 днів. Якщо не вказано дату початку вибірки, обирається початок поточного місяця. Якщо не вказано дату кінця вибірки - вибірка обмежується поточною датою і часом.
Максимальна кількість виведених рядків для одного запиту - 1000. Для пагінації використовуйте параметри skip і limit.
 • JSON
 • XML
{
  "status":"success",
  "start":"2016-09-01 00:00:00",
  "end":"2016-09-30 23:59:59",
  "stats":[
    {
      "id":"57d16d6a1e46c53d1f8ce323",
      "widget_id":"1",
      "sip":"00001",
      "ip":"127.0.0.1",
      "actions":[
        {
          "kind":"come",
          "date":"2016-09-08 16:53:45",
          "referrer_url":"http://test.domain.com/page1/",
          "url":"http://home.domain.com/page2/"
        },
        {
          "kind":"show",
          "date":"2016-09-08 16:53:46",
          "rate":15
        },
        {
          "kind":"call_request",
          "date":"2016-09-08 16:54:07",
          "number":"442037691880",
          "request_call_date":"2016-09-09 10:00:00",
          "redial":"n"
        },
        {
          "kind":"close",
          "date":"2016-09-08 16:54:35"
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}

<?xml version="1.0"?>
<answer>
  <status>success</status>
  <start>2016-09-01 00:00:00</start>
  <end>2016-09-30 23:59:59</end>
  <stats>
    <value>
      <id>57d16d6a1e46c53d1f8ce323</id>
      <widget_id>1</widget_id>
      <sip>00001</sip>
      <ip>127.0.0.1</ip>
      <actions>
        <value>
          <kind>come</kind>
          <date>2016-09-08 16:53:45</date>
          <referrer_url>http://test.domain.com/page1/</referrer_url>
          <url>http://home.domain.com/page2/</url>
        </value>
        <value>
          <kind>show</kind>
          <date>2016-09-08 16:53:46</date>
          <rate>15</rate>
        </value>
        <value>
          <kind>call_request</kind>
          <date>2016-09-08 16:54:07</date>
          <number>442037691880</number>
          <request_call_date>2016-09-09 10:00:00</request_call_date>
          <redial>n</redial>
        </value>
        <value>
          <kind>close</kind>
          <date>2016-09-08 16:54:35</date>
        </value>
      </actions>
    </value>
      ...
  </stats>
</answer>

де

 • start – дата початку відображення статистики;
 • end – дата завершення відображення статистики;
 • id – id сесії;
 • widget_id – id віджету;
 • sip – SIP-номер;
 • ip – IP-адреса відвідувача;
 • kind – тип події:
  • 'come' – відвідувач прийшов на сторінку з віджетом,
  • 'show' – показана форма віджету,
  • 'call' – замовлення зворотнього дзвінка,
  • 'call_request' – замовлення відкладеного зворотнього дзвінка,
  • 'rate' – відвідувач оцінив розмову,
  • 'fail' – відвідувач зазначив, що зворотнього дзвінка не було,
  • 'close' – відвідувач закрив форму віджета;
 • date – дата і час події;
 • referrer_url – адреса сторінки, з якої відвідувач перейшов на сторінку з віджетом (тільки для події 'come');
 • url – адреса сторінки віджета (тільки для події 'come');
 • rate – для події 'show' - кількість набраних балів, для події 'rate' - оцінка розмови;
 • request_call_date – дата і час вказане відвідувачем, як зручне для зворотнього дзвінка (тільки для події 'call_request');
 • redial – (true, false) передзвонили чи ні у відповідь на замовлення відкладеного зворотнього дзвінка (тільки для події 'call_request');
 • number – номер введений відвідувачем (для подій 'call', 'call_request', 'rate', 'fail').

Параметри:

 • numbers – список номерів для актуалізації в міжнародному форматі.

Якщо numbers містить 1 номер, результат буде повернений одразу, якщо вказано список номерів, результат буде відправлений за адресою, вказаною на сторінці актуалізації контактів, або відправлений на email, якщо адреса не задана.

Зверніть увагу: налаштування даного методу здійснюються на сторінці актуалізації номерів в особистому кабінеті.

Приклад відповіді для 1 номеру:


{
  "status":"success",
  "info":{
    'mcc' : '250',
    'mnc': '01',
    'mccName': 'Russia',
    'mncName': 'Mobile TeleSystems',
    'ported': false,
    'roaming': false,
    'errorDescription': 'No Error'
  }
}

Приклад відповіді для декількох номерів:


{
  "status":"success"
}

Приклад результату, відправленого за адресою, зазначеною на сторінці актуалізації:


{
  'success': true,
  'description': 'Проверено успешно',
  'result': [
    {
      'mcc': '250',
      'mnc': '01',
      'ported': false,
      'roaming': false,
      'errorDescription': 'No Error',
      'mccName': 'Russia',
      'mncName': 'Mobile TeleSystems',
      'number': '791234567890',
    }, ...
  ]
}

Інформація про вхідні дзвінки

Система Zadarma може відправляти інформацію про кожний вхідний дзвінок у віртуальній АТС і направляти дзвінок на потрібний внутрішній номер в залежності від відповіді. Для цього необхідно створити відкрите для загального доступу посилання, яке буде приймати POST-запити з інформацією з системи Zadarma.

Існуючі типи повідомлень:

Доступні методи:

 • NOTIFY_START
  початок вхідного дзвінка в АТС.
 • NOTIFY_INTERNAL
  початок вхідного дзвінка на внутрішній номер АТС.
 • NOTIFY_ANSWER
  відповідь при дзвінку на внутрішній або зовнішній номер.
 • NOTIFY_END
  кінець вхідного дзвінка на внутрішній номер АТС.
 • NOTIFY_OUT_START
  початок вихідного дзвінка з АТС.
 • NOTIFY_OUT_END
  кінець вихідного дзвінка з АТС.
 • NOTIFY_RECORD
  запис дзвінка готова для скачування.

Параметри, які відправляються на посилання для повідомлень:

 • event – подія (NOTIFY_START)
 • call_start – час початку дзвінка;
 • pbx_call_id – id дзвінка;
 • caller_id – вхідний номер;
 • called_did – номер, на який подзвонили.

Параметри, які відправляються на посилання для повідомлень:

 • event – подія (NOTIFY_INTERNAL)
 • call_start – час початку дзвінка;
 • pbx_call_id – id дзвінка;
 • caller_id – вхідний номер;
 • called_did – номер, на який подзвонили;
 • internal – (опціональний) внутрішній номер.

Параметри, які відправляються на посилання для повідомлень:

 • event – подія (NOTIFY_ANSWER)
 • caller_id – вхідний номер;
 • destination – номер, на який подзвонили;
 • call_start – час початку дзвінка;
 • pbx_call_id – id дзвінка;
 • internal – (опціональний) внутрішній номер.

Параметри, які відправляються на посилання для повідомлень::

 • event – подія (NOTIFY_END)
 • call_start – час початку дзвінка;
 • pbx_call_id – id дзвінка;
 • caller_id – вхідний номер;
 • called_did – номер, на який подзвонили;
 • internal – (опціональний) внутрішній номер;
 • duration – тривалість у секундах;
 • disposition – стан дзвінка:
  • 'answered' – розмова,
  • 'busy' – зайнято,
  • 'cancel' - скасовано,
  • 'no answer' - без відповіді,
  • 'failed' - не вдався,
  • 'no money' - немає коштів, перевищено ліміт,
  • 'unallocated number' - номер не існує,
  • 'no limit' - перевищено ліміт,
  • 'no day limit' - перевищено денний ліміт,
  • 'line limit' - перевищено ліміт ліній,
  • 'no money, no limit' - перевищено ліміт;
 • status_code – код статусу дзвінка Q.931;
 • is_recorded – 1 - є запис дзвінка, 0 - немає запису дзвінка;
 • call_id_with_rec – id дзвінка із записом (рекомендуємо завантажувати файл запису не раніше ніж через 40 секунд після повідомлення, тому що для збереження файлу запису потрібен час).

Параметри, які відправляються на посилання для повідомлень:

 • event – подія (NOTIFY_OUT_START)
 • call_start – час початку дзвінка;
 • pbx_call_id – id дзвінка;
 • destination – вхідний номер;
 • caller_id – номер, налаштований на внутрішньому номері АТС або встановлений в правилах набору за напрямками. Якщо номер не встановлено, то передається 0;
 • internal – (опціональний) внутрішній номер.

Параметри, які відправляються на посилання для повідомлень:

 • event – подія (NOTIFY_OUT_END)
 • call_start – час початку дзвінка;
 • pbx_call_id – id дзвінка;
 • caller_id – номер, налаштований на внутрішньому номері АТС або встановлений в правилах набору за напрямками. Якщо номер не встановлено, то передається 0;
 • caller_id – вхідний номер;
 • destination – номер, на який подзвонили;
 • internal – (опціональний) внутрішній номер;
 • duration – тривалість у секундах;
 • disposition – стан дзвінка:
  • 'answered' – розмова,
  • 'busy' – зайнято,
  • 'cancel' - скасовано,
  • 'no answer' - без відповіді,
  • 'failed' - не вдався,
  • 'no money' - немає коштів, перевищено ліміт,
  • 'unallocated number' - номер не існує,
  • 'no limit' - перевищено ліміт,
  • 'no day limit' - перевищено денний ліміт
  • 'line limit' - перевищено ліміт ліній,
  • 'no money, no limit' - перевищено ліміт;
 • status_code – код статуса дзвінка Q.931;
 • is_recorded – 1 - є запис дзвінка, 0 - немає запису дзвінка;
 • call_id_with_rec – id дзвінка із записом (рекомендуємо завантажувати файл запису не раніше ніж через 40 секунд після повідомлення, тому що для збереження файлу запису потрібен час).

Параметри, які відправляються на посилання для повідомлень:

 • event – подія(NOTIFY_RECORD)
 • call_id_with_rec – унікальний id дзвінка із записом розмови;
 • pbx_call_id – постійний ID зовнішнього дзвінка в АТС (не змінюється при проходженні сценаріїв, голосового меню, transfer і т.і., відображається в статистиці і повідомленнях).

Задати посилання за яким можливо буде повідомляти, а також вмикати / вимикати кожен вид повідомлень, зробити це можливо в розділі API особистого кабінету.

Для того, щоб система прийняла посилання, необхідно додати код перевірки напочатку скрипта.

Приклад на PHP:

<?php if (isset($_GET['zd_echo'])) exit($_GET['zd_echo']); ?>

Для збільшення безпеки, рекомендуємо дозволити доступ до вашого посилання тільки з IP 185.45.152.42.

Також, якщо Ви випустили ключі для доступу до API, у кожному запиті на Ваше посилання буде приходити додатковий заголовок "Signature", за яким також зможете звіряти цілісність, а також справжність даних.

Складання перевірочного підписи для сповіщення про вхідні дзвінки, приклад на PHP:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['called_did'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Для NOTIFY_OUT_START и NOTIFY_OUT_END:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['internal'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Для NOTIFY_RECORD:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['pbx_call_id'] . $_POST['call_id_with_rec'], API_SECRET));

Для NOTIFY_ANSWER:

$signatureTest = base64_encode(hash_hmac('sha1', $_POST['caller_id'] . $_POST['destination'] . $_POST['call_start'], API_SECRET));

Для запиту NOTIFY_START можна швидко змінювати сценарій роботи з поточного дзвінка, відправивши у відповідь на інформацію:

{
  "redirect": ID,
  "caller_name": NAME
}

где,

 • redirect – id сценарію редиректу (у форматі 0-1 де 0 номер голосового меню 1 номер сценарію) або внутрішній номер АТС, "blacklist" - в цьому випадку дзвінок буде відхилено з сигналом зайнято;
 • caller_name – можна дати ім'я вхідному номеру.

Максимальний час відповіді з інформацією про редирект та ім'я номеру - до 2 секунд.

Приклад скрипта можливо подивитися нанашому репозиторії наGitHub.