API dla dealerów i partnerów

Dzięki API możesz oferować swoim klientom usługi telefoniczne bez konieczności rejestracji w Zadarma. Ponadto klienci mogą odbierać telefonię pod Twoją marką (Whitelabel).

Jednocześnie możesz oferować telefonię nie jako oddzielną usługę, ale jako część swojego systemu, z którym możesz ją jak najbardziej zintegrować.

Krótko mówiąc, Twoi klienci mogą wykonywać i odbierać połączenia z Twojego interfejsu, wykorzystując wszystkie możliwości PBX Zadarma, a nawet więcej.

Wszystkie funkcje i metody API Zadarma

Aby pracować z opisanymi metodami, musisz uzyskać dostęp do panelu dealera Zadarma. Jeśli nie masz jeszcze dostępu, utwórz zgłoszenie do działu finansowego.

Możliwości integracji:

  • Twórz i zarządzaj nowymi kontami użytkowników Zadarma z konta dealera
  • Przeniesienie salda między dealerem a kontem klienta
  • Podłączenie numerów wirtualnych
  • Tworzenie i konfigurowanie wirtualnej centrali PBX
  • Pobieranie kluczy API dla konta użytkownika
  • Ustawienie linku webhook do zarządzania przychodzącymi połączeniami centrali PBX
  • Tworzenie widżetów WebRTC dla kont użytkowników itp.

Kolejność czynności związanych z podłączeniem telefonii z klientem:

1. Rejestracja użytkownika (Utworzenie nowego konta Zadarma) wykonywane metodą POST /v1/reseller/users/registration/new/

Aby zakończyć rejestrację użytkownika, musisz potwierdzić rejestrację za pomocą metody POST /v1/reseller/users/registration/confirm/

Aby otrzymać testowe środki i możliwość doładowania konta, należy dodać i potwierdzić kontaktowy numer telefonu użytkownika. Dodanie numeru telefonu kontaktowego odbywa się metodą POST /v1/reseller/users/phones/add/

Aby potwierdzić numer, odbierz SMS z kodem /v1/reseller/users/phones/prove_by_sms użytkownik wpisuje kod w Twojej witrynie i przekazujesz go za pomocą tej metody /v1/reseller/users/phones/confirm

2. Przekazywanie środków z salda dealera na saldo konta użytkownika odbywa się metodą GET /v1/reseller/users/topup/

3. Podłączenie numerów wirtualnych opisano szczegółowo tutaj, po prostu dodaj parametr do metody user_id z identyfikatorem użytkownika, dla którego wykonywana jest akcja (podłączenie numeru, przesyłanie dokumentu itp.).

4. Za pomocą metody POST /v1/pbx/create/ możesz stworzyć wirtualną centralę PBX Zadarma dla swojego użytkownika

5. Utwórz wewnętrzny numer centrali PBX dla każdego pracownika metodą POST /v1/pbx/internal/create/

Włącz nagrywanie rozmów do chmury na wewnętrznym numerze PBX za pomocą metody /v1/pbx/internal/recording/

6. Do kierowania połączeń przychodzących do centrali służą menu głosowe (IVR) oraz scenariusze (pozycje menu - grupy numerów wewnętrznych, na które są odbierane połączenia). Metoda /v1/pbx/create/ tworzy centralę PBX z minimalną liczbą ustawień: 1 numer wewnętrzny i 1 scenariusz domyślny „bez wciskania” (do którego domyślnie przechodzą wszystkie połączenia). Następnie możesz utworzyć dowolną liczbę menu i scenariuszy.

Scenariusze są również niezbędne do dynamicznego sterowania menu głosowym, jeśli chcesz jednocześnie kierować połączenia do więcej niż jednego numeru wewnętrznego. Możesz utworzyć nowy scenariusz za pomocą metody /v1/pbx/ivr/scenario/create/ , zobaczyć listę /v1/pbx/ivr/scenario/ lub usunąć /v1/pbx/ivr/scenario/delete/ . Podczas tworzenia scenariuszu określana jest lista numerów wewnętrznych, pod które należy kierować połączenie, oraz przyciski, po naciśnięciu, których scenariusz zostanie uruchomiony. Jeśli nie planujesz ustawiać przycisku w ustawieniach, ale używać dynamicznego menu, ustaw parametr push_button na wartość większą niż 11.


7. Możesz przesłać plik audio dla menu głosowego do wirtualnej centrali telefonicznej przy użyciu metody POST /v1/pbx/ivr/sounds/upload Rozmiary plików audio - do 5MB, obsługiwane formaty - MP3, WAV.

8. Użytkownik może również korzystać z API do pracy ze swoim kontem lub do integracji z usługami stron trzecich lub CRM, w tym celu musi wygenerować klucze. Dostęp do API, użytkownik może samodzielnie generować klucze na swoim koncie osobistym lub dealer może uzyskać te klucze metodą POST /v1/reseller/users/api_key/ z parametrem user_id - id użytkownika. W odpowiedzi będzie wartość "key" i "secret" użytkownika, do dostępu do API.

Możesz również ustawić adres URL, na który będą wysyłane powiadomienia o połączeniach z wirtualną centralą PBX użytkownika metodą POST /v1/pbx/callinfo/url/ oraz osobny adres URL dla innych powiadomień (aktualizacja kontaktów, śledzenie połączeń, analityka SMS i mowy) przy użyciu metody POST /v1/pbx/webhooks/url/ parametry są takie same dla obu żądań url - link i user_id - id użytkownika.


9. Do dynamicznego zarządzania menu głosowym i połączeniami przychodzącymi klienta możesz skorzystać z gotowej biblioteki PHP dostępnej na naszym Github lub bardziej szczegółowo korzystając z naszego systemu powiadamiania webhook, opisaną tutaj.


10. Integracja wirtualnej centrali PBX z zewnętrznymi systemami CRM jest szczegółowo opisana w osobnej instrukcji tutaj.


11. Aby wykonywać połączenia klientów za pośrednictwem interfejsu internetowego, użyj widżetu WebRTC zgodnie z instrukcjami. Możesz również zaoferować połączenie dowolnych aplikacji i sprzętu za pomocą protokołu SIP. Możesz uzyskać ich parametry konfiguracyjne (login-hasło) przez metodę /v1/pbx/internal/