Instrukcje konfiguracji sprzętu VoIP Asterisk z autoryzacją z pomocą adresu-IP

Instrukcje konfiguracji / Asterisk / Asterisk trunk

Przykład ustawień aktywacji Asterisk w Zadarma z autoryzowaniem z pomocą adresu IP.

Jeżeli serwer z Asterisk znajduje się na "realnym" adresie IP (kierowany do sieci Internet) połączenia wychodzące mogą być wykonane bez wykorzystania sip-loginu i hasła, autoryzując się z pomocą adresu-IP. Połączenia przychodzące mogą być odbierane bez rejestracji z pomocą SIP URL.

Przykładowe dane opisane niżej:

 • 15555555555 - Twój numer telefoniczny podłączony w Zadarma.
 • 2.20.190.41 - adres IP Twojego serwera z Asterisk.
 • 101 Wewnętrzny wirtualny numer Asterisk, do którego podłączany jest ‎softphone/IP-phone w celu odbierania połączeń przychodzących i wykonywania połączeń ‎wychodzących.
 • ‎ ‎

W Panelu Klienta w dziale "Ustawienia - Numer telefoniczny" możesz przekierować połączenia z ‎numeru telefonicznego na serwer zewnętrzny (SIP URI) w formacie ‎‎15555555555@2.20.190.41

Tworzenie SIP-trunk:

W Panelu Klienta w dziale "Ustawienia-Ustawienia SIP", na dole strony, wciśnij "Dodać SIP-trunk".

Podaj nazwę dla SIP-trunk i wybierz jeden z istniejących loginów-SIP, będzie on identyfikatorem dla SIP-trunk i stanie sie niedostępnym dla rejestracji (przyjmowania połączeń przychodzących.

Dodaj swój statyczny adres IP lub kilka adresów IP (na przykład jeżeli do twojej centrali telefonicznej podłączony zarówno główny jak i rezerwowy kanal Internetowy).

W celu potwierdzenia adresu IP skieruj połączenie na sip.zadarma.com pod numer 8888

Po potwierdzeniu swojego adresu IP możesz wykonywać połączenia wysyłając INVITE z numerem CallerID bezpośrednio w tytule From: co w znaczniej mierzy ułatwia ustawienia z wykorzystaniem dużej ilości numerów i zrozumienie procesów trasowania.

Redagujemy sip.conf


[general]
srvlookup=yes

[zadarma]
host=sip.zadarma.com
fromdomain=sip.zadarma.com
insecure=invite,port
type=peer
disallow=all
allow=alaw&ulaw
dtmfmode=auto
context=zadarma-in
directmedia=no

[zadarma2]
host=sipurifr.zadarma.com
fromdomain=sip.zadarma.com
type=peer
insecure=port,invite
context=zadarma-in
disallow=all
allow=alaw&ulaw
dtmfmode = auto
directmedia=no

[zadarma3]
host=sipde.zadarma.com
fromdomain=sip.zadarma.com
type=peer
insecure=port,invite
context=zadarma-in
disallow=all
allow=alaw&ulaw
dtmfmode = auto
directmedia=no

[zadarma4]
host=sipuriny.zadarma.com
fromdomain=sip.zadarma.com
type=peer
insecure=port,invite
context=zadarma-in
disallow=all
allow=alaw&ulaw
dtmfmode = auto
directmedia=no

[101]                      
secret=password
host=dynamic
type=peer
context=zadarma-out


Trasowanie połączeń możesz skonfigurować w pliku extensions.conf


[zadarma-in]
exten => 15555555555,1, Dial(SIP/101)   				;połączenia przychodzące kierowane są na numer 101      

[zadarma-out]
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})						;połączenia na trzech-numerowe wewnętrzne numery asterisk          
exten => _XXX.,1,Set(CALLERID(num)=15555555555)     ;zamiana CallerID 15555555555
same => n,Dial(SIP/zadarma/${EXTEN})


Konfiguracja zakończona